Buva ventilatiesysteem

Gepubliceerd op 05 November 2014
Een gezond binnen klimaat begint met een goede luchtkwaliteit. Ventilatie is daarvoor van grootbelang! Doordat woningen steeds beter geÎsoleerd worden, vindt echter steeds minder natuurlijke ventilatie plaats. De ventilatiesystemen van BUVA functioneren volledig automatisch, dankzij ingebouwde sensoren.

Gezonde binnenlucht

BUVA biedt balansventilatie aan in de vorm van de EcoStream warmteterugwinunit.

De kwaliteit van de binnenlucht wordt door de Ecostream warmteterugwinningsunit continu gemeten en het ventilatiesysteem past zich automatisch aan. Een optimale luchtkwaliteit tegen een minimaal energieverbruik is het resultaat.

Ecostream WTW-unit

De EcoStream is een revolutionair-, intelligent- en modulair balansventilatiesysteem dat gebruik maakt van warmte-terugwinning. Deze door BUVA zelf ontworpen WTW-unit is speciaal ontwikkeld voor de woningmarkt en daardoor uniek in zijn soort.

Een WTW-unit zuigt verbruikte binnenlucht in de woning af. In de meeste gevallen wordt deze lucht afgezogen vanuit de toilet- en badruimte. In de winterperiode is de lucht welke uit de woning wordt afgezogen warmer dan de buitenlucht.

Bij een WTW-unit wordt de warmte uit deze lucht hergebruikt om de koude lucht, die van buiten wordt aangezogen, te verwarmen. De warmte uitwisseling tussen de warme lucht vanuit de woning en de koude lucht van buiten, vindt plaats in een zogenaamde warmtewisselaar. Een dergelijke wisselaar is zodanig geconstrueerd dat er wel warmteoverdracht tussen beide luchtstromen kan plaatsvinden, maar de lucht niet met elkaar kan mengen.

Eén systeem met vele toepassingen

Tijdens de ontwikkeling van de EcoStream heeft BUVA zicht ten doel gesteld om tot één apparaat te komen die geschikt is voor vrijwel alle woningen. Het grote voordeel hiervan is dat zowel de consument – als de installateur, maar uit één apparaat hoeft te kiezen ongeacht waar deze wordt toegepast. Hierdoor hoeft een consument/gebruiker niet bang te zijn dat een verkeerd apparaat wordt gekocht en kan er bij de installateur nooit onduidelijkheid ontstaan bij het bestellen.

Volledig autonoom

In de basisuitvoering is de EcoStream een autonoom werkende WTW-unit die door middel van verschillende ingebouwde sensoren weet hoe er geventileerd moet worden. Zo herkent de EcoStream bijvoorbeeld wanneer er gedoucht of gekookt wordt en zal in die situatie het ventilatieniveau worden verhoogd. Door het permanent monitoren van de luchtkwaliteit en de verschillende “verontreinigingsvormen” die hierin aanwezig zijn, weet de EcoStream wanneer er zich personen in huis bevinden of naar het toilet gaan en past de ventilatiebehoefte daar automatisch op aan.

Wifi en Bluetooth

De EcoStream is voorzien van een WiFi- en bluetoothmodule. Door de WiFi functionaliteit kan de WTW-unit bediend worden met de EcoStream app. Daarnaast kan op afstand het systeem worden voorzien van de nieuwste software of worden uitgelezen in geval van storing. De bluetoothfunctionaliteit maakt het voor de installateur mogelijk om de EcoStream in te regelen zonder WiFi-netwerk.

Door gebruik te maken van de gratis EcoStream app is een uitgebreide bediening van de WTW-unit mogelijk.

Zie wat de Buva Ecostream voor u kan doen of contacteer ons via info@egeda.be

   

Brochures

Vraag geselecteerde brochures aan