Prefab bouwsysteem

Gepubliceerd op 16 Januari 2019

Xella heeft drie performante prefab bouwsystemen: het YTONG CascoSysteem, HEBEL Construct voor modulair bouwen, het SILKA bouwsysteem en het YTONG Jumbo bouwsysteem. Deze bouwmethodes maken het mogelijk om op zeer korte tijd een afgewerkte ruwbouw te plaatsen. De bouwelementen worden op maat vooraf gefabriceerd en op afroep op de bouwwerf geleverd. Hiermee bespaart de aannemer tijd en geld en wordt het risico op werffouten aanzienlijk verkleind.

1. YTONG CascoSysteem: simpel en snel

Het YTONG CascoSysteem is een uitgekiend prefab bouwsysteem om in slechts enkele dagen robuuste casco’s snel en eenvoudig te bouwen en af te werken. Voor dit bouwsysteem worden YTONG-panelen, - dakplaten en – vloerplaten gebruikt. Dankzij de eigenschappen van YTONG verzekert dit snelbouwsysteem een optimale thermische en akoestische isolatie van vloer tot dak waarbij ook koudebruggen vermeden worden. Alle elementen van het casco zijn vooraf berekend en in de fabriek op maat geproduceerd. Op de werf moeten de vooraf gefabriceerde elementen nog enkel gemonteerd worden. Hierdoor is het YTONG CascoSysteem veel sneller en efficiënter dan traditionele bouw en zijn de bouwplaatskosten lager. Er zijn voorbeelden van bouwbedrijven die met dit bouwsysteem twee keer zo snel werken als met een traditionele bouwmethode.

YTONG Casco gebouwen genieten ook van de vele voordelen die cellenbeton oplevert: isolatie, brandveiligheid, luchtdichtheid, duurzaamheid en creatieve vormvrijheid. Het YTONG CascoSysteem zorgt ook voor een aangenaam wooncomfort. Door het thermisch isolerende en warmteaccumulerende vermogen van cellenbeton is het comfort perfect en zijn de kosten voor verwarming in de winter en koeling in de zomer beduidend lager. Dit snelle en efficiënte bouwsysteem is een rendabel alternatief voor traditionele oplossingen voor nieuwbouw en voor herbestemming van gebouwen en biedt ook een antwoord voor flexibele huisvestingvraagstukken.

Het Casco Bouwsysteem werd op grote schaal toegepast voor een woningbouwproject in Angola. Xella bouwde er in een jaar tijd 12.000 woningen met het performante Casco Bouwsysteem.

2. HEBEL Construct voor modulair en brandveilig bouwen

In dit snelbouwsysteem bevestigt men gewapende cellenbetonpanelen zonder structuur tegen elkaar. Door het gebruik van dragende HEBEL-wandplaten in combinatie met HEBEL-vloer en -dakplaten is bouwen van utiliteitsgebouwen zonder staal of betonnen draagstructuur mogelijk. De HEBEL-platen worden eenvoudigweg op de gestorte vloer gestapeld en verlijmd en zorgen voor voldoende draagkracht en stabiliteit. Het grote formaat van de HEBEL-platen versnelt het bouwproces aanzienlijk.

Het bouwen zonder draagstructuur vergroot ook de flexibiliteit om een gebouw in te delen. Met haar uitzonderlijk brandwerende, akoestische en thermisch isolerende eigenschappen verzekert HEBEL-cellenbeton een groot comfort voor de gebruikers van een gebouw dat volledig met dit materiaal wordt opgetrokken. De HEBEL platen zijn trouwens een geschikte drager voor elk soort afwerking, wat de ontwerpvrijheid ten goede komt.

3. SILKA bouwsysteem: snel en kostenbesparend bouwen, ook met BIM

In de residentiële projectbouw is het SILKA elementensysteem een vaste waarde.

Het SILKA elementen bouwsysteem in combinatie met YTONG verdiepingshoge panelen voor binnenmuren is zeer geschikt voor het optrekken van appartementsgebouwen. De wanden worden per project op maat uitgetekend, geproduceerd en just-in-time op de werf geleverd. De grote draagkracht, de thermische en akoestische performantie maken SILKA kalkzandsteen het meest geschikte materiaal voor appartementsbouw. De montage van de prefab elementen gebeurt met mechanische stelmachines. Hierdoor zijn investeringen in zware bouwkranen niet nodig.

Omdat de SILKA elementen al binnen de 6 weken na aanlevering van de ontwerpen op de werf worden geleverd, kan de bouw snel starten. Verder is dit een zeer flexibel systeem omdat tot twee weken voor de start van de bouw aanpassingen kunnen gebeuren aan de wanden. Dit maakt het SILKA bouwsysteem veel flexibeler dan een standaard bouwsysteem met beton.

Bouw Informatie Model (BIM)

Om het bouwproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, investeert Xella reeds sinds geruime tijd in het Bouw Informatie Model. BIM is een virtueel model waarin alle informatie over de bouw en het beheer van een gebouw is verzameld. Alle bouwpartijen kunnen informatie aan het model toevoegen en bewerken. Al deze informatie wordt vertaald naar een driedimensionaal beeld van het bouwwerk, een digitale maquette.

De SILKA elementen en YTONG verdiepingshoge panelen kunnen eenvoudig en snel in elk BIM project geïntegreerd worden. Een BIM-project kent nauwelijks verassingen omdat de informatie in elke bouwfase eenduidig en actueel is. Eventuele fouten worden in een vroeg stadium opgespoord en kunnen virtueel verholpen worden, zodat onvoorziene kosten tijdens de bouw vermeden worden.

4. YTONG Jumbo bouwsysteem – ideaal voor brandwanden

Het YTONG Jumbo bouwsysteem is ideaal voor brandwanden. YTONG Jumbo-blokken zijn bijna 5 x groter dan traditionele YTONG blokken, waardoor aanzienlijk sneller gebouwd kan worden. De muren worden door middel van een plaatsingskraantje met klem opgebouwd. Daardoor kan er heel flexibel op moeilijk bereikbare plaatsen gewerkt worden met ploegen van 3 man per stelkraan voor tweezijdig zichtwerk. Per dag kan met dit bouwsysteem ten minste 60 m² geplaatst worden.

De blokken bezitten een brandwerendheid EI 240 minuten. Indeling (compartimentering) van grote (nieuwe of bestaande) gebouwen (opslagplaatsen, shopping centra, …) is simpel, snel en voordelig met het YTONG Jumbo bouwsysteem. De blokken kunnen ter plaatse op de werf verzaagd worden, waardoor het systeem tevens ideaal is voor wanden met veel openingen.