Roofplan: hellende of platte daken: renoveren, isoleren, asbest verwijderen of onderhoudswerken uitvoeren.

Roofplan neemt uw dakrenovatie onder handen. Wilt u uw dak conform isoleren, of heeft uw woning nood aan een nieuw plat of hellend dak? Wenst u een gezonde leefomgeving zonder dakasbest? Neem dan contact op met Roofplan. Roofplan isoleert uw dak zowel van binnen als van buiten uit inclusief afwerking.

Dakisolatie

Daken die onvoldoende of zelfs niet voorzien zijn van dakisolatie hebben een enorme impact op het warmteverlies in uw woning. 30% of meer van de warmte in huis, ontsnapt via een niet of onvoldoende geïsoleerd dak. Het isoleren van uw dak is dan ook volgens energiedeskundigen één van de snelste en efficiëntste manieren is om energieverlies in huizen drastisch terug te dringen. Roofplan werkt met een breed gamma van technieken en materialen voor renovatie en nieuwbouw.

Dakrenovatie

Soms laat de bestaande situatie het niet toe om uw dak van binnenuit te isoleren. Redenen kunnen zijn: Geen onderdak, reeds afgewerkte kamers, een lekkend dak, … Bij een dakrenovatie komt niet enkel het energetische aspect aan het daglicht maar ook het estetische. U kan bij Roofplan terecht voor een complete renovatie van uw dak. Een dakrenovatie is veel ingrijpender dan gewoon isoleren. Uw woning krijgt een heuse meerwaarde en een nieuwe look aangemeten. Volgens deskundigen is een dakrenovatie samengaand met isoleren de beste manier. Roofplan werkt met een breed gamma van technieken en materialen voor renovatie en nieuwbouw.

Afwerkingsdetails

Na enkele jaren zijn sommige dakdetails niet meer wat ze geweest zijn. Het oog wil ook wat. Geduldig werken wij een oplossing samen met u uit.

Onderhoud en kleine herstellingen

Bij reeds geïsoleerde daken kan soms veroudering of stormschade optreden. De zwakke punten van een dak krijgen het hard te verduren in ons Belgisch klimaat. Een grondig nazicht of een reparatie kan zich aandienen. Bij stormschade stellen wij binnen de 24u een offerte voor u op.

Verwijderen asbest

Uit studies is gebleken dat ongeveer twee miljoen ton asbest aanwezig is in Vlaanderen. De verschillende overheden nemen op diverse niveaus al heel wat initiatieven om België asbestvrij te maken: Vlaanderen heeft bijvoorbeeld de ambitie om tegen 2040 asbestveilig te zijn. Ondertussen bereiken veel asbesthoudende producten het einde van hun levensduur: golfplaten die werden geproduceerd in 1975 bereiken bijvoorbeeld hun maximale levensduur in 2025. Daardoor gaan ze verweren en geven ze asbestvezels vrij die een risico voor onze gezondheid vormen. Asbesthoudend materiaal, zoals golfplaten en dakleien verweren in de buitenlucht. Zo bestaat de kans op een mogelijke vrijkoming van asbestvezels.

Roofplan beschikt over de nodige know-how en certificaten voor het verwijderen van hechtgebonden dakasbest.

Verwijderen van mos

Sommige daken zijn nog niet aan vervanging toe maar kunnen wel een opfrisbeurt gebruiken. Bij Roofplan beschikken ze over de nodige kennis om uw dak te ontmossen. Ze zorgen er ook voor dat mos geen kans meer krijgt. In één moeite reinigt de firma ook uw dakgoten.

Interesse? Neem vrijblijvend contact op met Roofplan.