Advocaten

Wij staan U juridisch bij in elke fase van het bouwproces, bij gesprekken, onderhandelingen, contracten, ingebrekestelling, verzoeningsprocedures, zo nodig gerechtelijke procedures en bijgaande gerechtsexpertises. Wij staan u tevens bij inzake geschillen inzake vastgoedtransacties, zakelijke rechten en huur.

Diensten van advocaten –  bijstand bij bouwen of verbouwen -  redactie en/of bijstand bij sluiten overeenkomsten – juridische analyse en advies bij problemen – bijstand bij ingebrekestellingen, communicatie,  streven naar minnelijke oplossing – bijstand in verzoeningsprocedure en gerechtelijke procedure met inbegrip van bijstand tijdens deskundigen onderzoek – bijstand in vastgoedtransacties en huurkwesties – vastgoed in de ruime zin m.i.v. van zakelijke rechten, erfdienstbaarheden, nabuurschap. 

Meer info: https://www.bouwadvocaat.be/ 

Meer nieuws van Bouwadvocaat.be

Een probleem met je aannemer, wat nu?

Je hebt een discussie met je aannemer, en het is zijn woord tegen dat van jou.