Alle Bouwplaats Risico's

Met de verzekering Alle Bouwplaats Risico’s (ABR) voor particulieren ben je als bouwheer, samen met alle vaklui die actief zijn op jouw bouwplaats, beschermd bij materiële schade verbonden aan de werken, en ben je beschermd tegen de mogelijke schadeclaims van derden.

Uw voordelen

 • Meer dan 100 jaar ervaring met het verzekeren van bouwrisico's
 • Een premie op maat, berekend op de eigenheid van je werf
 • Ruime waarborgen! Je kan de waarborgen van het contract uitbreiden tot in de onderhoudsperiode (één of twee jaar na de voorlopige oplevering)
 • Maatwerk! De premie van jouw contract wordt berekend volgens de karakteristieken van jouw bouwplaats (duurtijd, geïnvesteerd bedrag, bodemgesteldheid, ...)

   

Welke risico's worden verzekerd?

De verzekering Alle Bouwplaats Risico's biedt een dubbele bescherming:

Basisbescherming: schade aan de verzekerde goederen

Alle schade aan of verlies van de verzekerde goederen worden verzekerd - onder voorbehoud van uitsluitingen (zie hieronder), wat ook

 • de oorzaak is (diefstal, weeromstandigheden, brand, fout van de verzekerde,...)
 • de manier waarop het gebeurd is

De vergoeding betreft de kosten voor het vervangen, herstellen en/of wederopbouwen van de verzekerde goederen.

Welke goederen zijn verzekerd?

 • het eigenlijke bouwwerk (woonhuis, brug, ziekenhuis,...)
 • de materialen en bouwelementen die geïntegreerd moeten worden: sanitaire installaties, centrale verwarming, ...
 • de tijdelijke installaties: die essentieel zijn voor de organisatie van en toegang tot jouw werf of voor de stabilisering van de bouwwerken
 • de werfketen (containers,...), werktuigen en materiaal (stellingen, steunbalken,...), werfvoertuigen en -machines (facultatieve waargborg)
 • de bestaande goederen: onroerend goed van de bouwheer dat zich op de werf bevindt of eraan grenst (facultatieve waarborg)

Wat is er niet verzekerd? Zijn er beperkingen? 

Met betrekking tot de zaakverzekering:

 • de immateriële schade;
 • tijdens de onderhoudsperiode: de beschadigingen en
 • verliezen veroorzaakt door brand en/of ontploffing.

Met betrekking tot de (facultatieve) waarborg bestaande goederen: de diefstal evenals de beschadigingen en verliezen veroorzaakt door brand en/of ontploffing.

Met betrekking tot de aansprakelijkheidsverzekering:

 • de immateriële schade geleden door de bouwheer;
 • de gevolgen van iedere onderbreking of vertraging in de uitvoering van de werken. 

De waarborgen, uitsluitingen en limieten zoals hierboven beschreven zijn niet exhaustief. Raadpleeg de algemene voorwaarden en de IPID voor je een verzekeringsovereenkomst onderschrijft.

Op dit product is het Belgische recht van toepassing.
 

Gratis documentatie van Federale Verzekering

Meer nieuws van Federale Verzekering

Bouwplannen? Zo vermijd je kosten en vertragingen door schade of diefstal

Ga je bouwen? Proficiat! Je kunt vast niet wachten tot je project klaar is.

Een oogje in het zeil houden bij je thuis? Ook als je op de latten staat of op kantoor?

Sla jij ook wel eens aan het piekeren als je in de file naar je chalet in de bergen staat?

Vermijd een dure waterrekening met WhatsUp Home

Wist je dat 30% van de Belgen te maken krijgt met een waterlek?

Wat na een inbraak in uw huis?

U vertrok op reis en nam alle mogelijke voorzorgsmaatregelen zodat er niet kon ingebroken worden