Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Familiale

Je kunt op een interventie van de Verzekering B.A. Familiale rekenen voor de vergoeding van de schade die jijzelf of een gezinslid aan iemand anders heeft berokkend. Je wordt dus financieel beschermd tijdens dergelijke momenten.

Jij en je familie worden overal ter wereld beschermd!

En dat is niet alles... Je geniet ook nog eens rechtsbijstand, die deel uitmaakt van je verzekering B.A. Familiale! Met deze waarborg kun je onder meer een proces aanspannen tegen een persoon die je schade heeft berokkend. Wij komen tussenbeide tot € 12 500 voor het verdedigen van je rechten

Wat is er verzekerd?

De schade die aan derden wordt toegebracht in je privéleven, waarvoor je aansprakelijk bent.

De verzekering B.A. Familiale vergoedt de schade die wordt veroorzaakt door:

  • jezelf
  • je gezin: je echtgeno(o)t(e) en je kind(eren), maar ook andere personen die bij je inwonen
  • je huisdieren
  • je babysitter, je poetshulp, je tuinman,...
  • je eigen goederen of de goederen die je gebruikt: je woning, je meubilair, de goederen die je leent,...

Wat is er niet verzekerd?

  • De schade veroorzaakt door verzekerden die de jaren van onderscheid hebben bereikt, ofwel opzettelijk, ofwel door grove schuld, dat wil zeggen onder invloed van verdovende middelen of in staat van dronkenschap, door deelname aan een handgemeen of door zelfmoord of poging tot zelfmoord. In dat geval blijft de aansprakelijkheid van de verzekerde die burgerlijk aansprakelijk is (bijvoorbeeld de ouders van de dader van de schade) gedekt, met de mogelijkheid van verhaal (maximum 31.000 EUR) tegen de dader van de schade.
  • De schade veroorzaakt aan roerende en onroerende goederen, met inbegrip van dieren die u onder uw bewaking heeft
  • Schade veroorzaakt door het gebruik van luchtvaartuigen.

Een eigen risico van 255,39 EUR (geïndexeerd) wordt toegepast voor de schadegevallen die verzekerd worden in burgerlijke aansprakelijkheid privéleven. 

De waarborgen, uitsluitingen en limieten zoals hierboven beschreven zijn niet exhaustief. Raadpleeg de algemene voorwaarden en de IPID voor je een verzekeringsovereenkomst onderschrijft.

Op dit product is het Belgische recht van toepassing.
Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode.

Gratis documentatie van Federale Verzekering