Schuldsaldo / F-Cover

Met een overlijdensverzekering F-Cover kan jij je gezin financieel beschermen als je vroegtijdig komt te overlijden. Zorg ervoor dat je gezinsleden bovenop jouw verlies geen financiële tegenslag te verwerken krijgen! Je hebt een gezin, 2 huizen en wat spaargeld, en je zorgt voor het grootste aandeel in het gezinsbudget. Stel nu dat je vroegtijdig overlijdt? Je wil niet dat je gezin in financiële moeilijkheden komt. Of jouw erfenis bestaat vooral uit immobiliën en je wil niet dat je gezin deze te snel, dus onder de prijs, moet verkopen om de successierechten te kunnen betalen?

Uw voordelen

  • Gemoedsrust en financiële zekerheid
  • Op maat
  • Verlaagd tarief vanaf € 50.000

Kies je formule

Er zijn twee formules mogelijk, afhankelijk van wat jouw beoogde doel is.

1. De schuldsaldoverzekering: als je vroegtijdig komt te overlijden, betalen wij de resterende schuld van jouw (hypothecaire) krediet volledig of gedeeltelijk af. Zo heeft je gezin niet te kampen met een financiële last, bovenop het tragische verlies. Je schuldsaldoverzekering heeft dezelfde looptijd als je (hypothecaire) krediet.

2. De tijdelijke overlijdensverzekering: als je vroegtijdig komt te overlijden, betalen wij een vast kapitaal uit dat werd bepaald bij de ondertekening van het contract. Zo ben jij zeker dat je gezin (of jouw begunstigde) financieel niet in de problemen zal geraken, als je er niet meer bent. 

Je kan jouw tijdelijke overlijdensverzekering helemaal op maat afstemmen. Je kan kiezen voor een aanvullende bescherming – onder voorbehoud van medische, financiële, professionele en sportieve aanvaarding.

  • Je kan een premievrijstelling krijgen bij arbeidsongeschiktheid
  • Je kan een bijkomende vergoeding krijgen bij arbeidsongeschiktheid
  • Je kan een bijkomend overlijdenskapitaal krijgen na een dodelijk ongeval
  • Je kan een bijkomend overlijdenskapitaal krijgen na een dodelijk verkeersongeval

Je kan je tijdelijke overlijdensverzekering ook gebruiken in het kader van successieplanning. Zo kan je je verzekerd kapitaal gelijkstellen aan de geraamde successierechten. Als je nalatenschap grotendeels uit onroerend goed of aandelen bestaat, dan kan het zijn dat je erfgenamen het kapitaal niet hebben om de erfbelasting te betalen, of dat ze jouw eigendommen te snel en onder de werkelijke waarde moeten verkopen. Met het gestorte kapitaal van jouw tijdelijke overlijdensverzekering, kunnen ze wel de verschuldigde successierechten betalen!

Bereken je schuldsaldo 

Bereken je tijdelijke overlijdensverzekering 

Met F-Cover kies je voor een verzekerd kapitaal van van max. € 299.999,99. En je hebt ook de mogelijkheid, onder bepaalde voorwaarden, om de begunstigde(n) van het contract te wijzigen.

Je kan een F-Cover onderschrijven als je jonger bent dan 70 jaar. Het contract loopt maximum tot je 80ste. De minimumlooptijd is 1 jaar.

Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

De verzekeringsovereenkomst wordt gesloten voor de looptijd bepaald in de bijzondere

voorwaarden maar neemt automatisch een einde op de 80ste verjaardag van de verzekerde. De verzekeringsovereenkomst eindigt eveneens bij overlijden van de verzekerde of bij een volledige afkoop.

Gratis documentatie van Federale Verzekering