Bestuurdersverzekering

De Bestuurdersverzekering vergoedt de bestuurder van het verzekerde voertuig bij letsels ten gevolge van een verkeersongeval, zelfs als hij in fout is.

Uw voordelen

  • Je geniet van een uitgebreide bescherming: medische kosten, inkomensverlies ten gevolge van arbeidsongeschiktheid, kosten om indien nodig de woning aan te passen, ...
  • Een lagere premie als je restorno's* krijgt... jouw deel van onze winst

Wat is verzekerd?

Je wordt vergoed bij lichamelijke letsels. Dat betekent dat wij de volgende kosten voor onze rekening nemen:

  • de medische kosten (na tussenkomst van de sociale zekerheid)
  • het loonverlies door arbeidsongeschiktheid als jij of de bestuurder van je voertuig niet meer kan werken ten gevolge van een verkeersongeval
  • de noodzakelijke kosten om de woning van het slachtoffer aan te passen (bv. voor een rolstoel) in het geval van tijdelijke of permanente letsels

Wat is niet verzekerd? Zijn er beperkingen?

Schadegevallen voorgevallen wanneer de bestuurder een persoon is aan wie het aangeduide voertuig werd toevertrouwd uit hoofde van zijn beroepsbezigheid. De bestuurder is niet verzekerd als hij in staat van dronkenschap is.

De bestuurder van het voertuig bepaald in het contract, moet minimim 23 jaar zijn om van de bescherming te genieten.

De waarborgen, uitsluitingen en limieten zoals hierboven beschreven zijn niet exhaustief. Raadpleeg de algemene voorwaarden en de IPID voor je een verzekeringsovereenkomst onderschrijft.

 
Op dit product is het Belgische recht van toepassing.
Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.
*De restorno’s evolueren met de tijd in functie van de resultaten en de toekomstperspectieven van de verzekeringsonderneming, haar solvabiliteit, de economische conjunctuur en de toestand van de financiële markten in verhouding tot de verbintenissen van de Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico’s, die deel uitmaakt van de Groep Federale Verzekering. De toekenning van de restorno’s is niet gewaarborgd in de toekomst. De restorno’s variëren per categorie en per type product. De regels inzake hun toekenning zijn opgenomen in de statuten van de Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico’s. De statuten kunnen hier geraadpleegd worden.
 

Meer nieuws van Federale Verzekering

Een oogje in het zeil houden bij je thuis? Ook als je aan het strand ligt of op kantoor?

Ga jij ook wel eens aan het piekeren als je in de file naar je vakantiehuis in het zuiden staat?

Vermijd een dure waterrekening met WhatsUp Home

Wist je dat 30% van de Belgen te maken krijgt met een waterlek?

Wat na een inbraak in uw huis?

U vertrok op reis en nam alle mogelijke voorzorgsmaatregelen zodat er niet kon ingebroken worden

U huurt een machine voor uw verbouwingswerken…is deze verzekerd?

U hebt besloten zelf aan de slag te gaan in uw (toekomstig) huis?