Successieplanning

Dit zijn de meest gestelde vragen over successie bij Federale Verzekering. In deze Frequently Asked Questions pretenderen we niet het volledige en genuanceerde antwoord te geven op de complexe en persoonlijke vragen rond successie. Neem voor meer informatie en een gepersonaliseerde aanpak vooral contact op met je kantoorhouder of adviseur bij Federale Verzekering

1. Aan wie komt mijn nalatenschap toe?

Het nieuwe erfrecht geeft je meer zeggenschap over je nalatenschap, maar de helft van je nalatenschap blijft voorbehouden aan je kinderen.

Wanneer iemand overlijdt zonder een testament of huwelijkscontract te hebben opgemaakt, duidt de wet de erfgenamen aan. Het erfrecht kent vier orden, in volgorde van bloedverwantschap: 

1. kinderen en hun nakomelingen; 

2. wanneer er geen afstammelingen zijn, erven ouders samen met broers, zussen en hun afstammelingen; 

3. bij het ontbreken van broers, zussen en diens afstammelingen erven de bloedverwanten in opgaande lijn; 

4. bij het ontbreken van erfgenamen van de eerste drie ordes erven ooms, tantes, neven en nichten….

2. Hoeveel successierechten moeten mijn erfgenamen en andere begunstigden betalen?

De successierechten zijn afhankelijk van de woonplaats van de overledene en de graad van verwantschap. Successierechten zijn progressief. Hoe meer een erfgenaam of legataris uit een erfenis ontvangt, hoe hoger de tariefschijf en des te zwaarder de erfbelasting….

3. Ik heb een kind uit mijn eerste huwelijk waarmee ik geen contact meer heb. Kan ik alles aan mijn andere kinderen geven?

Neen. Alle kinderen van de overledene hebben dezelfde rechten. De helft van je nalatenschap wordt evenredig verdeeld over al je kinderen. Je kunt de andere helft gebruiken zoals je goeddunkt, bijvoorbeeld om enkel je andere kinderen te begunstigen….

4. Ik kan niet meer overweg met mijn kinderen. Kan ik alles aan mijn echtgeno(o)t(e) geven?

Nee, kinderen zijn reservataire erfgenamen en hebben recht op de helft van je nalatenschap. Je echtgenote heeft dan weer automatisch recht op minstens het vruchtgebruik van de gezinswoning en de inboedel.

De wetgever heeft beslist dat het normaal gezien onmogelijk is om jouw kinderen te onterven. Zij hebben recht op minstens de helft van de nalatenschap. Ook jouw echtgeno(o)t(e) heeft rechten. Zo komt hem of haar het vruchtgebruik toe op de gezinswoning. Het niet-reservatair deel van je nalatenschap kun je via testament integraal aan je overlevende echtgeno(o)t(e) schenken….

5. Ik wil mijn vermogen schenken aan mijn kleinkinderen, maar ik wil dat ze er pas van kunnen genieten wanneer ze een bepaalde leeftijd hebben bereikt.

Een schenking is fiscaal interessanter dan een erfenis. Schenking van roerend goed (een som geld, juwelen, aandelen aan toonder…) kan zelfs zonder schenkingsrechten te betalen. Maar kijk uit: overlijdt de schenker binnen de drie jaar na de gift, dan is alsnog erfbelasting verschuldigd. Je betaalt dus beter schenkingsrechten. In Vlaanderen bedragen die in rechte lijn 3% (dus tussen ouders, kinderen en kleinkinderen). Door schenkingsrechten te betalen, vermijd je dat je erfgenamen voor onaangename kosten komen te staan. Er zijn verschillende manieren om voorwaarden te verbinden aan een schenking. Dit kan bijvoorbeeld via de notaris met je testament. Maar ook de levensverzekering is een populair instrument om je vermogensoverdracht te optimaliseren en je hoeft er niet voor langs te gaan bij de notaris.  …

6. Ik overweeg om een schenking te doen aan mijn zoon, maar ik wil verhinderen dat mijn schoondochter er de hand op kan leggen.

Wanneer je een goed schenkt aan je kind dat gehuwd is, en het kind sterft voor jou, dan kan het goed geheel of gedeeltelijk geërfd worden door de schoonfamilie. Je kunt dit verhinderen door de schenking te koppelen aan een ontbindend beding van conventionele terugkeer. Dat is notariële taal voor een clausule die ervoor zorgt dat de schenking ongedaan wordt gemaakt als de begunstigde voor jou overlijdt. De eigendom keert naar jou terug zonder kosten, alsof ze nooit heeft plaatsgevonden. Je kunt dit beding ook optioneel maken: dan kun je wanneer de situatie zich voordoet nog altijd beslissen of je de terugkeer al dan niet laat plaatsvinden. …

7. Ik ben bang om te veel te schenken en niet genoeg over te houden voor mijn oude dag.

Mensen die met hun nalatenschap en vermogensoverdracht bezig zijn, zitten vaak gewrongen tussen twee angsten. Aan de ene kant is er de angst dat de erfgenamen te veel successiebelasting zullen moeten betalen, met andere woorden dat een te groot deel van de nalatenschap aan de staat zou toekomen. Dit kan men verhinderen door te schenken bij leven, tegen veel lagere tarieven. Aan de andere kant is er de angst om “zich uit te kleden voor het slapengaan", zoals dat heet: te veel weggeven en zelf met onvoldoende middelen achterblijven om goed en comfortabel van zijn oude dag te genieten. …

Wil je meer info of een antwoord op je vragen?

 

Neem dan zeker contact met jouw dichtstbijzijnde kantoorhouder!

 

Gratis documentatie van Federale Verzekering

Meer nieuws van Federale Verzekering

Bouwplannen? Zo vermijd je kosten en vertragingen door schade of diefstal

Ga je bouwen? Proficiat! Je kunt vast niet wachten tot je project klaar is.

Een oogje in het zeil houden bij je thuis? Ook als je op de latten staat of op kantoor?

Sla jij ook wel eens aan het piekeren als je in de file naar je chalet in de bergen staat?

Vermijd een dure waterrekening met WhatsUp Home

Wist je dat 30% van de Belgen te maken krijgt met een waterlek?

Wat na een inbraak in uw huis?

U vertrok op reis en nam alle mogelijke voorzorgsmaatregelen zodat er niet kon ingebroken worden