Belangrijke info voor uw epb-aangifte

Wat bevat de EPB-aangifte?

De aangifte bevat alle as-built-gegevens van het bouwproject. Op deze manier wordt nagegaan of alle werkelijk geplaatste materialen en/of installaties aan de EPB-wetgeving voldoen. 

EPB-eisen: in 1,2,3 naar je EPB-aangifte

De EPB-regelgeving omvat grofweg twee soorten regels. Regels om het energieverbruik van je woning te beperken en regels rond ventilatie. Moet jij nog je EPB-aangifte doen? Check de eisen en start je dossier online. Makkelijk en snel!

Mag ik die muur uitbreken of niet? Nu advies vanaf € 95, excl. btw

Wil je meer licht en een ruimtelijk gevoel in je woning? Of droom je van een open keuken? Dan kan het dat je een bepaalde muur liever ziet verdwijnen. Ons advies: schakel een ervaren bouwingenieur in voor je de sloophamer bovenhaalt!

Heb ik echt een Veiligheidscoördinator nodig?

Bij het bouwen van een eengezinswoning kleiner dan 500 m2 ben je verplicht om een werfcoördinator aan te stellen. De opdracht mag door de architect of de aannemer worden vervuld, op voorwaarde dat die erkend is.

Wat kost een architect?

Er bestaan geen vaste tarieven voor het ereloon van de architect. Daarom maak je best van in het begin duidelijke en sluitende afspraken. Voor elke opdracht aan de architect moet je over het ereloon onderhandelen, waarbij je rekening houdt met de taken van de architect en de omvang van de opdracht.

Wat is de taak van de landmeter

Wat is de functie van een landmeter? Wat doet hij eigenlijk met dat gele meettoestel? Wat is hun functie bij de bouw van een woning? Een landmeter doet veel meer dan enkel percelen opmeten en een plaatsbeschrijving maken.

Wat doet of is een landmeter?

Een landmeter is een technicus die gespecialiseerd is in het opmeten van onder andere percelen (afbakening, topografie). Als hij een perceel opmeet, wordt het in elke hoek door een grenssteen in de grond afgebakend. Deze handeling is de zogenaamde afbakening. Alle bestaande opmetingen van percelen zijn bij het kadaster geregistreerd. Bij de provinciale directies van het kadaster kun je een afschrift van een plan opvragen in de vorm van een kadastraal uittreksel.

Wanneer heb je een stabiliteitsingenieur nodig?

Welke aansprakelijkheid heeft een ingenieur? Net als een architect is een ingenieur gedurende tien jaar burgerlijk aansprakelijk. 

Het stabiliteitsonderzoek, een fundamentele fase

De funderingen van een woning moeten overal zeer stevig zijn om het gewicht van de constructie en een tijdelijke extra belasting door sneeuw te kunnen dragen. Is dat niet het geval, dan kunnen er na verloop van tijd verzakkingen optreden en kan het gebouw barsten vertonen. De ondergrond moet het gewicht van het huis, zo’n 200 tot 500 ton, kunnen dragen. Bovendien moet de weerstand constant zijn tot op een diepte van een tiental meter onder de grond. Daarom worden uit voorzorg in het bouwgebied, het oppervlak waarop het gebouw komt te staan, twee tot drie grondboringen uitgevoerd. Op basis van deze proeven bepaalt men naast de structuur en het draagvermogen van de grond ook de diepte van de grondwaterlaag.

Uw aannemer is failliet! Wat nu?

De aannemer waar u een beroep op doet voor de bouw van uw woning of voor bepaalde verbouwingswerken gaat failliet. Hoe dient u dan te reageren? Kunt u zomaar een andere aannemer vragen om de werken aan te vangen of verder te zetten? En wat met de werken die hij desgevallend al heeft uitgevoerd? 

Het typecontract van de aannemer

Wil je meer informatie ontvangen of er zeker van zijn dat je over het meest recente document beschikt? Neem dan contact op met de diensten van de Confederatie Bouw: www.confederatiebouw.be voor Vlaanderen en www.colobru.be  voor Brussel.

Het heft in eigen handen met afzonderlijke aannemers

Je kunt ook rechtstreeks in zee gaan met diverse afzonderlijke aannemers. Dat is niet alleen zeer tijdrovend, je bent op die manier niet door de wet Breyne beschermd. De opdracht van de architect is bij deze werkwijze dezelfde als bij de algemene aanneming, en wordt al dan niet met toezicht uitgevoerd. Je sluit afzonderlijke contracten af met de verschillende aannemers. Deze formule is vaak goedkoper, maar houdt veel meer risico’s in die onder meer te maken kunnen hebben met de financiën, de termijnen en de garanties.

Pagina's

GRATIS Nieuwsbrief