Vochtige keldermuren bezetten? Hiermee behandel je ze definitief

Een kelder is één van de vochtigste ruimtes in huis. Is je oude kelder bepleisterd, dan kan het pleisterwerk op den duur loskomen. Hoe bezet of behandel je je keldermuren zodat er geen problemen meer opduiken?

Je woning uitbreiden: krijg advies vanaf € 95, excl. btw

Wil je je meer leefruimte in je woning? Dan kun je overwegen om die uit te breiden. Dat is meestal een stuk goedkoper dan verhuizen. Hoe voorkom je problemen met de stabiliteit van je woning? Eenvoudig, schakel een ervaren bouwingenieur in!
 

Vragen over beton(wapening)? Krijg advies vanaf € 95, excl. btw

Beton is een samenstelling uit bindmiddel (cement) en toeslagmaterialen. Bij het toevoegen van water zal beton vloeibaar worden en uiteindelijk verharden. Beton haalt binnen 7 dagen 80 % van zijn druksterkte en na 21 dagen zijn volledige druksterkte.

Kolom of stalen ligger berekenen? Schakel een ingenieur in vanaf € 95, excl. btw

Wanneer moet je welke ligger gebruiken? Het monteren van stalen kolommen en balken zijn minder arbeidsintensief dan het bekisten en wapenen van betonbalken/kolommen. Echter is men wel gebonden aan enkele standaardmaten.

Welke fundering heb ik nodig? Krijg advies vanaf € 95, excl. btw

De fundering is het deel van de woning dat ervoor zorgt dat het eigengewicht van de woning en de interne/externe belastingen (personen, sneeuw, winddruk) zullen overgedragen worden naar de ondergrond. Afhankelijk van de ondergrond kan dit d.m.v. Plaat/plaat-strookfundering, strookfundering of paalfundering.

Verplichte regenwaterinstallatie nieuwbouw | Regenwaterput bestaande woning

Bij nieuwbouw bent u tegenwoordig verplicht om zelf een regenwaterput of infiltratievoorziening te installeren. Velen stellen zich hierbij echter de vraag of de kosten en de inspanningen voor het plaatsen van een regenwaterput effectief lonend zijn. Louter financieel bekeken spreekt men over een gemiddelde terugverdientijd van 6 tot 14 jaar.

Draagvloeren

Binnen de ruwbouw van een constructie zijn de draagvloeren, ook wel vloerelementen genoemd, een niet te verwaarlozen aspect. Hoewel ze op het eerste zicht enkel een scheiding tussen twee verdiepingen lijken te vormen, is het toch vooral hun constructieve stabiliteit die van groot belang is. Draagvloeren krijgen namelijk een zware belasting te verduren, daarom moeten ze in staat zijn om dit onder alle omstandigheden op te vangen zonder te verzakken of door te buigen.

Potten en balken

Potten en balken zijn semiprefabvloeren die bestaan uit dragende betonbalken met daartussen vulblokken of potten. Daarboven is een druklaag van gewapend beton aangebracht. Dit systeem is bijzonder interessant voor vloeren die onbereikbaar zijn met een kraan. Vulpotten zijn gemaakt uit baksteen, beton (argex), houtvezel, staal of polystyreen.

Leidingwater versus regenwaterput: duurzaam omgaan met water

Van de 1,4 miljard km³ water op de aarde is 97% zout water en slechts 3% zoet water, dat geschikt is om drinkwater van te maken. Door het stijgende aantal chemische stoffen en de toenemende verdroging wordt de watergewinning steeds complexer en duurder.

Onderkelderen? Of toch maar niet...

Wie aan het bouwen slaat, moet heel wat keuzes maken. Een belangrijke beslissing is of je je woning op volle grond gaat bouwen of eerst onderkelderen. En indien je gaat onderkelderen, welk type kelder kies je dan?

Terugverdientijd regenwaterinstallatie | Rendement regenwaterput

Verplichte regenwateropvang heeft tot doel het onnodige verbruik van drinkwater te beperken en overbelasting van de riolering bij hevige regen te vermijden.

GRATIS Nieuwsbrief