Anders omgaan met regenwater bij wet verplicht

Gepubliceerd op 28 Mei 2015

Tuinen zijn tegenwoordig voorzien van een terras, een buitenkeuken, een tuinhuis, een jacuzzi, een zwembad, een poolhouse en ga zo maar door. Het aantal vierkante meter daken en ondoorlaatbare verhardingen in de tuin is daardoor sterk toegenomen. Al kan je zeggen dat de tuin vandaag in meerdere, kleine kamers ingericht wordt, met diverse zones van verharde en onverharde materialen.

In die zones met grind, boomschors, gras, ... infiltreert het water aan de oppervlakte. Tuinpaden hellen vaak gewoon af naar het gras ernaast. Maar voor de grotere oppervlakten leg je toch best een gootlijn aan. We somden de voordelen reeds op, bovendien wil je ook niet dat het gras net achter de grotere oppervlakte verandert in een onbeloopbaar, drassig gebeuren. Het teveel aan water is er ook niet goed voor de mosgroei in je gazon bijvoorbeeld. We geven je wel als raad mee om die afvoergoot niet meer te koppelen aan de riolering, maar aan een ondergrondse infiltratievoorziening. Een overloop in een open bovengronds ‘vijvertje’ kan ook, maar dergelijk reliëf gaat in tegen de vervlakking die we zien in de tuin. Bovendien is er bij een open systeem gevaar voor kinderen, vraagt het veel onderhoud en trekt het veel muggen aan. Maar het maakt niet uit of het nu bovengronds of ondergronds is, sowieso moeten we regenwater meer ter plaatse laten infiltreren. Vanaf 40 m² af te wateren verharde oppervlakte verplicht de overheid dit overigens. Zo ook met daken, waar eerst nog eens hergebruik van het regenwater verplicht wordt via een regenwaterput. Een maatregel om te voorkomen dat het teveel aan regenwater de vaak verouderde riolering gaat verzadigen, met overstromingen tot gevolg in dit veranderend klimaat.

Infiltratie tegen wateroverlast en bodemuitdroging

Een infiltratievoorziening zorgt ervoor dat hemelwater via de bodem terug in de grondwaterlagen sijpelt. Infiltratie werkt pas optimaal als de grond voldoende doorlatend is. Je kan het dus niet op alle plaatsen inbouwen. De grond moet vooraf ‘getest’ worden. Een ondergrondse infiltratievoorziening kan ook nuttig zijn op plaatsen waar praktijk-technisch geen aansluiting op de riolering mogelijk is. Denk aan tuinhuizen of terrassen achteraan in de tuin of onder de dakafvoer van een poolhouse of een pergola. De capaciteit van de infiltratievoorziening moet berekend worden in verhouding met het aantal vierkante meter aangesloten verharding of dakoppervlak. Infiltratie van regenwater is een remedie tegen overstromingen, bij zware regenintensiteit, en tegelijkertijd tegen bodemuitdroging. Is infiltratie onmogelijk door de niet-poreuze bodem, de grondwaterstand of de verontreiniging van het regenwater, dan kan het water gebufferd en vertraagd naar de riolering worden afgevoerd. Klik hier voor de wettelijke voorschriften omtrent infiltratie.

Product in de kijker:

Infiltration Line, waterabsorberende infiltratieblokken laten regenwater onzichtbaar en veilig in de tuin wegsijpelen.