Heb je een vergunning nodig om een tuinafsluiting te plaatsen?

Gepubliceerd op 18 April 2019

Het lijkt een eenvoudige vraag, maar toch is er - zoals zo vaak - geen eenvoudig ja- of nee-antwoord mogelijk. Het genuanceerde antwoord is : “Ja, normaal heb je daar een stedenbouwkundige vergunning voor nodig, maar er bestaan vrijstellingen voor.” 

Deze vrijstellingen verschillen echter van gewest tot gewest, maar ook van gemeente tot gemeente en zelfs van wijk tot wijk, afhankelijk van de lokale verkavelingsvoorschriften. 

De gouden regel die je beter hanteert als je een tuinafsluiting wil plaatsen, is dan ook: “Vraag het eerst aan de gemeente.” Alleen daar beschikt men over alle specifieke informatie over jouw perceel om deze vraag met zekerheid te beantwoorden.

Niettemin zijn er een aantal richtlijnen die ongeveer overal gelden voor een gewone privé-woning. We zetten die hier even op een rijtje:

Wanneer is er normaal geen vergunning voor een tuinafsluiting nodig ?

Een criterium dat bijna overal wordt getoetst, is de hoogte van de afsluiting. Een gesloten afsluiting mag altijd geplaatst worden in de zij- en achtertuin op voorwaarde dat ze niet hoger is dan 2 meter. Dat geldt zowel voor Vlaanderen als Wallonië. In het Brussels gewest mag die 3 meter hoog zijn.

In de voortuin is de hoogte van de afsluiting bepaald op maximaal 2 meter bij een open, transparante afsluiting of 1 meter bij een gesloten afsluiting. 

Voor transparante afsluitingen in gelast of geweven gaas (bijv. Pantanet, Plasitor,..) en draadpaneelafsluitingen (Bekafor, Zenturo, Decofor,..) die aan deze hoogte-voorwaarden voldoen, is er meestal geen enkel probleem om een vrijstelling van vergunning te krijgen.

Voor gesloten afsluitingen die visuele privacy bieden, liggen de zaken wat ingewikkelder. Een gemetselde muur van meer dan 1 meter zal bijna altijd vergunningsplichtig zijn. Een Gabion Stonewall die dezelfde visuele privacy biedt, zal dat meestal niet zijn, omdat die geen fundering nodig heeft. Navraag doen bij de gemeente blijft dus aangewezen.

Tuinafsluiting op de scheidingslijn of niet ?

Ook dat is een universeel criterium waar je beter voorzichtig mee omspringt. De scheidingslijn van je bouwperceel behoort in principe zowel aan jezelf als aan je buur toe. Dat betekent dat je altijd de toestemming nodig hebt van je buren als je een afsluiting op die scheidingslijn plaatst. Nu, in de meeste gevallen zullen die ook vragende partij zijn voor een afsluiting. Wellicht is er een compromis over de keuze van een type afscheiding mogelijk en kunnen de kosten voor plaatsing en onderhoud zelfs gedeeld worden. Dat is zonder meer de beste oplossing. Zowel financieel als in het kader van een goed nabuurschap.

Is er geen compromis mogelijk en je wil toch een tuinafsluiting plaatsen, dan mag je dat in geen geval doen op de perceelgrens zelf. Enkele centimeters ernaast is voldoende, tenzij je naast de afsluiting ook een haag wil planten. Deze moet minimaal 50 cm van de perceelgrens aangeplant worden zodat die makkelijk door jezelf te onderhouden is en niet overhangt op het perceel van de buur. Bij een haag moet je er ook voor zorgen dat die niet te hoog doorgroeit en niet teveel licht afneemt van je buren. Twee meter is daar meestal de norm.

Niet onbelangrijk; een draadafsluiting die men laat begroeien met klimop of andere klimplanten wordt beschouwd als een levende haag. Die moet dus ook op 50 cm van de perceelgrens staan, indien er geen akkoord is met de buren.

Architect nodig of niet ?

Heb je geen stedenbouwkundige vergunning nodig, dan volstaat het om je tuinafsluiting te ‘melden’ aan de stedenbouwkundige dienst van je gemeente. 

Heb je wél een stedenbouwkundige vergunning nodig, dan heb je meestal toch geen architect nodig. Die is immers enkel wettelijk verplicht wanneer de werken ‘een constructieprobleem met zich meebrengen of de stabiliteit van het gebouw wijzigen’. In veruit de meeste gevallen is dat uiteraard niet het geval bij het plaatsen van een tuinafsluiting, waardoor er ook geen architect nodig is.

   

Brochures

Vraag geselecteerde brochures aan