Een tuinafsluiting plaatsen: is een vergunning verplicht?

Gepubliceerd op 18 April 2019

Het lijkt een eenvoudige vraag, maar toch is er - zoals zo vaak - geen eenvoudig ja- of nee-antwoord. Het genuanceerde antwoord is : “Ja, normaal heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig voor het plaatsen van een tuinafsluiting, maar er bestaan vrijstellingen voor.” Wanneer geld welke vrijstelling? Kom er hier meer over te weten.

Vrijstellingen per gewest en gemeente

Deze vrijstellingen van een stedenbouwkundige vergunning om een tuinafsluiting te plaatsen verschillen van gewest tot gewest, maar ook van gemeente tot gemeente en zelfs van wijk tot wijk, afhankelijk van de lokale verkavelingsvoorschriften. 

De gouden regel die je hanteert als je een tuinafsluiting wil plaatsen, is dan ook: “Vraag het eerst aan je gemeente.” Alleen daar heeft men alle specifieke informatie over jouw perceel om deze vraag met zekerheid te beantwoorden.

Toch zijn er een aantal richtlijnen voor afsluitingen die ongeveer overal gelden voor een gewone privéwoning. We zetten ze hier even op een rijtje:

Geen vergunning voor een tuinafsluiting nodig

Een criterium dat bijna overal wordt getoetst, is de hoogte van de afsluiting. Een gesloten afsluiting mag altijd geplaatst worden in de zij- en achtertuin op voorwaarde dat ze niet hoger is dan 2 meter. Dat geldt zowel voor Vlaanderen als Wallonië. In het Brussels gewest mag die 3 meter hoog zijn.

In de voortuin is de hoogte van de afsluiting bepaald op maximaal 2 meter bij een open, transparante afsluiting of 1 meter bij een gesloten afsluiting. 

Voor transparante afsluitingen in gelast of geweven gaas (bijv. Pantanet, Plasitor, ...) en draadpaneelafsluitingen (Bekafor, Zenturo, Decofor, ...) die aan deze hoogte-voorwaarden voldoen, is er meestal geen enkel probleem om een vrijstelling van vergunning te krijgen.

Voor gesloten afsluitingen die visuele privacy bieden, is het wat ingewikkelder. Een gemetselde muur van meer dan 1 meter hoog zal bijna altijd vergunningsplichtig zijn. Voor Gabion Stonewall die dezelfde visuele privacy biedt, zal dat meestal niet het geval zijn, omdat die geen fundering nodig heeft. Navraag doen bij de gemeente blijft dus aangewezen.

Tuinafsluiting op de scheidingslijn

Met dit universeel criterium spring je ook beter voorzichtig om. De scheidingslijn van je bouwperceel behoort in principe zowel aan jezelf als aan je buur toe. Dat betekent dat je altijd de toestemming van je buren nodig hebt als je een afsluiting op die scheidingslijn plaatst. Nu, in de meeste gevallen zullen je buren ook vragende partij zijn voor een afsluiting. Wellicht is er een compromis over de keuze van een type afscheiding mogelijk en kunnen de kosten voor plaatsing en onderhoud zelfs gedeeld worden. Dat is zonder meer de beste oplossing. Zowel financieel als in het kader van een goed nabuurschap.

Is er geen compromis mogelijk, en wil je toch een tuinafsluiting plaatsen, dan mag je dat in geen geval doen op de perceelgrens zelf. Enkele centimeters ernaast is voldoende, tenzij je naast de afsluiting ook een haag wil planten. Deze moet minimaal 50 cm van de perceelgrens aangeplant worden zodat die makkelijk door jezelf te onderhouden is en niet overhangt op het perceel van de buur. Bij een haag moet je er ook voor zorgen dat die niet te hoog doorgroeit en niet teveel licht afneemt van je buren. Twee meter is daar meestal de norm.

Niet onbelangrijk, een draadafsluiting die men laat begroeien met klimop of andere klimplanten wordt beschouwd als een levende haag. Die moet dus ook op 50 cm van de perceelgrens staan, indien er geen akkoord is met de buren.

Architect nodig

Heb je geen stedenbouwkundige vergunning nodig, dan volstaat het om je tuinafsluiting te ‘melden’ aan het Omgevingsloket van de stedenbouwkundige dienst van je gemeente. 

Heb je wél een stedenbouwkundige vergunning nodig, dan heb je meestal toch geen architect nodig. Die is immers enkel wettelijk verplicht wanneer de werken ‘een constructieprobleem met zich meebrengen of de stabiliteit van het gebouw wijzigen’. In veruit de meeste gevallen is dat uiteraard niet het geval bij het plaatsen van een tuinafsluiting, waardoor er ook geen architect nodig is.

Op zoek naar een stijlvolle tuinafsluiting voor je tuin? Doe inspiratie op in de Zenturo infobrochure of spring binnen bij een verdeler in je buurt.

   

Brochures

Vraag geselecteerde brochures aan