Een tuinafsluiting plaatsen: is een vergunning verplicht?

11/09/2022

Moet je een vergunning hebben als je een omheining plaatst of laat plaatsen? Het lijkt een eenvoudige vraag, maar toch is er geen eenduidige ‘ja’ of ‘nee’ als antwoord. Het is eerder genuanceerd. Je hebt normaal een stedenbouwkundige vergunning nodig om een tuinafsluiting te plaatsen, maar er zijn vrijstellingen mogelijk afhankelijk van het gewest en de gemeente. Wanneer geldt welke vrijstelling? We overlopen het voor je. 

Vrijstelling vergunning tuinafsluiting

De vrijstellingen van een stedenbouwkundige vergunning om een tuinafsluiting te plaatsen, verschillen van gewest tot gewenst (Vlaams, Waals, Brussels), maar ook van gemeente tot gemeente, en zelfs van wijk tot wijk, afhankelijk van de lokale verkavelingsvoorschriften.

Vraag daarom eerst na bij je gemeente. Hier heeft men specifieke informatie over jouw perceel en wordt je vraag met zekerheid beantwoordt. Voldoe je niet aan de voorwaarden voor een vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht.

Enkele richtlijnen gelden ongeveer overal voor de omheining van een privéwoning. We zetten ze even op een rijtje:

Hoogte en doorzichtbaarheid

Wanneer is er geen vergunning voor een tuinafsluiting nodig? Een criterium dat bijna overal wordt gebruikt is de hoogte van de afsluiting. Een gesloten afsluiting mag altijd geplaatst worden in de zij- en achtertuin op voorwaarde dat ze niet hoger is dan twee meter. Dat geldt zowel voor Vlaanderen als Wallonië. In het Brussels gewest mag deze drie meter hoog zijn.

In de voortuin is de hoogte van de afsluiting bepaald op maximaal twee meter bij een open, transparante afsluiting of één meter bij een gesloten afsluiting.

Voor transparante afsluitingen op rol in gelast of geweven gaas (bijv. Fortinet, Pantanet, Plasitor, Ursus, ...) en paneelomheiningen (Bekafor, Zenturo, Decofor, Nylofor, CreaZen, Securifor, …) die aan deze hoogtevoorwaarden voldoen, is er meestal geen enkel probleem om een vrijstelling van vergunning te krijgen.

Voor gesloten afsluitingen die visuele privacy bieden, is het wat ingewikkelder. Een gemetselde muur van meer dan 1 meter hoog zal bijna altijd vergunningsplichtig zijn. Voor schanskorven zoals de Zenturo Super of Gabions die dezelfde visuele privacy bieden, zal dat meestal niet het geval zijn, omdat die geen fundering nodig hebben. Navraag doen bij de gemeente blijft dus aangewezen.

Tuinafsluiting op de scheidingslijn

Een ander belangrijk criterium is de scheidingslijn. In principe behoort de scheidingslijn van je bouwperceel zowel aan jezelf als je buur toe. Wil je hier een afsluiting op plaatsen, dan heb je hiervoor toestemming nodig van je buren.

In de meeste gevallen zullen je buren ook vragende partij zijn voor een afsluiting. Vaak is er dan een compromis over het type afscheiding mogelijk en kunnen de kosten voor de plaatsing en onderhoud ervan zelfs gedeeld worden.

Is er geen compromis mogelijk, en wil je toch een tuinafsluiting plaatsen, dan mag je dat niet op de perceelgrens zelf doen. Enkele centimeters ernaast is voldoende, tenzij je naast de afsluiting ook een haag wil planten. Deze moet dan minimaal 50 cm van de perceelgrens aangeplant worden zodat die makkelijk door jezelf te onderhouden is en niet overhangt op het perceel van de buur. Bij een haag moet je er ook voor zorgen dat die niet te hoog doorgroeit en niet te veel licht blokkeert voor je buren. Twee meter is daar meestal de norm.

Een draadafsluiting die men laat begroeien met klimop of andere klimplanten wordt bovendien ook beschouwd als een levende haag. Die moet dus ook op 50 cm van de perceelgrens staan, als er geen akkoord is met de buren.

Architect nodig?

Heb je geen stedenbouwkundige vergunning nodig, dan volstaat het om je tuinafsluiting te ‘melden’ aan het Omgevingsloket van de stedenbouwkundige dienst van je gemeente.

Heb je wél een stedenbouwkundige vergunning nodig, dan heb je meestal geen architect nodig. Die is immers enkel wettelijk verplicht wanneer de werken ‘een constructieprobleem met zich meebrengen of de stabiliteit van het gebouw wijzigen’. In de meeste gevallen is dat niet het geval bij het plaatsen van een tuinafsluiting, en is er dus geen architect nodig.

Zoek je de geschikte omheining voor jouw tuin? Laat je inspireren door de gratis infobrochures, informeer je op de Betafence website of ga langs bij een verdeler in je buurt.

In samenwerking met Betafence Belgium nv

Ontdek meer

Gratis brochure aanvragen

Bekijk meer brochures Vraag geselecteerde brochures aan

Nieuws

Meer nieuws +

Blijf op de hoogte. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.