Verwarmen met een warmtepomp blijft voordelig!

Gepubliceerd op 19 August 2015
Viessmann vitocal 300 A
Viessmann vitocal 300 A
Diepteboring voor XE-F
Diepteboring voor XE-F

Ook in de toekomst blijft het een goede idee om een warmtepomp te plaatsen. Het tegendeel werd recent gesuggereerd in de media. De grote schuldige zou de stijgende elektriciteitsprijs zijn. Maar de Vlaamse Confederatie Bouw nuanceert die boodschap. Een warmtepomp blijft een voordelige en milieuvriendelijke investering voor een huishouden. Maar laat ze dan wel installeren door een vakman.

De kracht van een warmtepomp is dat het gebruik voor verwarming en sanitair warm water weinig kost. Dat compenseert de investeringskosten, die hoger liggen dan bij een klassieke verwarmingsinstallaties met bijvoorbeeld een gasketel.

Warmtepompen maken gebruik van hernieuwbare energie uit de omgeving. Ze zetten de relatief lage brontemperatuur van lucht, grond of water om in hogere temperaturen geschikt voor verwarming. Het klopt dat vooral geothermische systemen, met warmtepompen die gebruik maken van aardwarmte, een hogere initiële investering vragen. Er zijn immers grondboringen nodig. Maar deze meerprijs gaat gepaard met een lage verbruikskost. Dat maakt de balans na verloop van tijd positief. Onderzoek van bestaande geothermische projecten wees uit dat een huishouden maar € 1 per dag betaalt voor verwarming (of koeling) en sanitair warm water. Door deze lage verwarmingskosten, zal een stijgende elektriciteitsfactuur slechts een kleine invloed hebben.

Vakman inschakelen

Hoe kwamen de media dan aan die meerkosten tot € 1000 per jaar als de elektriciteit duurder wordt? Het antwoord vind je niet bij de warmtepomp op zich, maar wel bij verkeerd gebruik of bij het feit dat de geïnstalleerde pomp niet het correcte vermogen heeft. Warmtepompen zijn ideaal voor goed geïsoleerde woningen met het juiste systeem om warmte af te geven. Ze werken het best met lage-temperatuurverwarming, zoals vloerverwarming.

Daarom moet een warmtepomp bij voorkeur door een betrouwbare vakman geplaatst worden. Al te vaak wordt een warmtepomp ondergedimensioneerd – het geïnstalleerde vermogen is te laag. Dat drukt vanzelfsprekend de initiële investering, maar op de langere termijn kost het meer. De warmtepomp zal geen gebruik meer kunnen maken van hernieuwbare energie. Ze zal voor een groot deel van haar draaiuren moeten functioneren als een gewone elektrische verwarming, met een elektrische weerstand. En dat zie je op de elektriciteitsfactuur. Ook het tegendeel – de overdimensionering van een warmtepomp – is nadelig. Alleen een warmtepomp met het correcte vermogen bereikt de optimale energie-efficiëntie.

100 % hernieuwbare energie

De Vlaamse Confederatie Bouw wijst erop dat de warmtepomp een ideaal verwarmingstoestel blijft om de energiedoelstellingen van 2020 te behalen, namelijk 20 % minder broeikasgassen, 20 % meer energie-efficiëntie en 20 % duurzame energie. In tegenstelling tot verwarmingstoestellen op fossiele brandstoffen kan een warmtepomp zelfs 100 % duurzaam zijn door de verbruikte elektriciteit op te wekken met hernieuwbare technologieën zoals zonnepanelen. Op deze manier wordt ook de CO2-uitstoot tot nul gereduceerd.