De warmtepomptechnologie voor residentiële woningen

Meerdere warmtepompsystemen zijn aanwezig op de markt en verschillen in de manier waarop de verdamper de warmte uit de natuur opneemt en door de manier waarop deze warmte gevaloriseerd wordt door de compressor om nadien verdeeld te worden door de condensor in de woning.

Masser heeft zich naargelang de jaren voornamelijk gespecialiseerd in geothermische systemen met warmte-captatie in de tuinbodem, die zonder twijfel het natuurlijk element is waar de temperatuur het meest constant blijft, ook bij zeer lage temperaturen. Bovendien is de warmte er in overvloed beschikbaar en gratis.

Welke zijn de grote principes hiervan ?

Geothermisch systeem met horizontale captatie

Dit systeem bestaat in het opnemen van de zonne-energie onder vorm van gratis calorieën opgeslagen in de tuinbodem via de warmtepomp; deze zonnewarmte te valoriseren en over te dragen naar de woonruimtes via een vloerverwarming. Weliswaar dient men te beschikken over een captatieoppervlakte in de tuin die overeenkomt met 1,2 à 1,3 de oppervlakte van de verwarmingsvloer.

Geothermisch systeem met verticale captatie

In dergelijke systemen, onderscheidt men 2 varianten::

De hydrothermische captatie met verticale boringen

Vergelijkbaar met horizontale captatie, doch in dit geval worden deze gesloten circuits door middel van boringen verticaal in de ondergrond gebracht. Het aantal en de diepte ervan is steeds afhankelijk van het vereiste verwarmingsvermogen, de lokale ondergrondgegevens en de mogelijke inplanting in de tuin. Voor de energietoevoer wordt er echter enkel gerekend op bodemenergie. De atmosferische invloeden ( zon, regen,…) zijn minder van belang. Het voordeel van dit systeem in een minder groot plaatsbeslag in de tuin in vergelijking met horizontale captatie, wat zeer interessant kan zijn voor kleinere bouwgronden.

De geothermische captatie met verticale sondes van max. 30 meter diep (sondes van koperen leidingen)

Dit systeem maakt gebruik van directe verdamping, waarbij de warmte van de aarde direct wordt overgebracht op het koelmiddel dat door de koperen leidingen circuleert. Het systeem wordt geïnstalleerd door in de tuin een aantal boringen te voorzien. Dankzij een beperkte grondbeslag is het systeem bijzonder geschikt voor bestaande woningen en huizen met kleinere bouwgronden. In vergelijking met het systeem met verticale boringen met glycolwater komen de kosten voor de boringen minder duur uit.

In samenwerking met Masser

Meer nieuws van Masser

Duurzaam verwarmen met een warmtepomp: daarom ga je ervoor (of net niet)

Hoe verwarm jij je woning? Een warmtepomp is in veel opzichten het overwegen waard.

Warmtepomp of condensatieketel? Ontdek adviezen voor een slimme keuze

De manier waarop je verwarmt heeft impact op je comfort, je woning, het milieu en je energiefactu

Grond/water warmtepomp

Een populair type warmtepomp is de grond

GRATIS Nieuwsbrief