Grond-water warmtepomp: hoe diep moet er geboord worden?

Gepubliceerd op 13 November 2020

Gratis warmte uit de natuur inzetten om je woning te verwarmen, het klinkt aantrekkelijk. Met een grond-water warmtepomp benut je warmte uit de grond. Daar komt wel wat bij kijken. Om dit type warmtepomp te kunnen plaatsen, moet er gegraven of geboord worden in je tuin. Wat mag je verwachten?

Milieuvriendelijk verwarmen met een warmtepomp

Wil jij milieuvriendelijk, veilig en energiezuinig verwarmen? Een warmtepomp maakt voor 75% gebruik van hernieuwbare energie (uit de lucht, de bodem of water) en heeft een lage CO2-uitstoot. Het is dan ook een duurzaam alternatief voor je klassieke verwarmingsinstallatie. Daarbovenop geniet je van een hoog rendement. Voor elke 1 kWh die een warmtepomp verbruikt, krijg je er 4 tot zelfs 5 kWh voor in de plaats. Je energiekosten dalen verder wanneer je je warmtepomp combineert met zonnepanelen. Zo verdient deze investering zichzelf terug. 

De grond-water warmtepomp: gratis energie uit de bodem

Dit keer leggen we de grond-water warmtepomp onder de loep. Deze is wat duurder in aankoop, maar biedt het hoogste rendement. Voor je dit type warmtepomp kan gaan gebruiken, moet er een ondergronds buizennetwerk geplaatst worden in je tuin. Hoe werkt het? Het water in dit buizennetwerk warmt op dankzij de gratis warmte in de aardbodem. Vervolgens brengt een pomp de temperatuur van dit water verder omhoog. Daarna wordt de warmte afgegeven aan het centrale verwarmingssysteem in huis. Daarvoor gebruikt de warmtepomp een kleine hoeveelheid elektriciteit. 

Verwarmen en koelen in één

Een grond-water warmtepomp (ook wel geothermische warmtepomp) kan niet alleen warmte, maar ook koelte uit de aardbodem halen. Bij het begin van de zomer bedraagt die temperatuur ongeveer 12 graden. Zo kan deze warmtepomp water van 15 à 18 graden door je leidingen pompen om je woning af te koelen. Daarnaast kan deze warmtepomp instaan voor de productie van je sanitair warm water, en je kan er je vloerverwarming op aansluiten.

Een ondergronds buizensysteem in je tuin

Om een grond-water warmtepomp te kunnen plaatsen, moet er dus een buizensysteem voorzien worden in je tuin. Heb je veel beschikbare oppervlakte in je tuin waar voldoende zonlicht op valt? Dan kan je kiezen voor aardcollectoren die verspreid zijn over je volledige tuin. Ze vormen een horizontaal captatienet. Heb je minder ruimte beschikbaar, dan kan je gaan voor één of meerdere aardsondes die men via grondboringen in de diepte plaatst. Je maakt dan gebruik van een verticaal captatienet. Welk systeem jij best kiest, hangt af van je totale tuinoppervlakte en de samenstelling van de bodem. 

Veel ruimte waar zonlicht aan kan? Ga voor een horizontaal captatienet

Ga je voor een horizontaal captatienet, dan komen de kunststofbuizen op minstens anderhalve meter diep horizontaal in de bodem. Vanaf deze diepte is de grond vorstvrij en warm genoeg. Het oppervlak dat nodig is, bedraagt ongeveer tweemaal het woonoppervlak. Gemiddeld genomen heb je een grondoppervlak nodig van 200 tot 400 vierkante meter. De vochtigheidsgraad en de samenstelling van de grond, maar ook van het vermogen van de warmtepomp spelen een rol.

Het alternatief: een verticaal captatienet met aardsonden

Maar weinig grondoppervlakte beschikbaar voor een warmtepomp? Een verticaal captatienet is haast overal toepasbaar, omdat men meerdere kleine boringen kan doen. Informeer je bij je gemeentebestuur of jij daarvoor een vergunning nodig hebt. Let wel: een verticaal captatienet kost ongeveer twee keer zoveel als een horizontaal captatienet. Daartegenover staat een extreem hoog rendement. 

Het verticaal captatienet: hoe diep moet er geboord worden?

Hoe diep moet men boren als je kiest voor een verticaal captatienet? Dat hangt af van diverse factoren, zoals: hoe goed je huis geïsoleerd is, waarvoor je de warmte wil gebruiken (verwarming huis, sanitair, zwembad, ...) en hoeveel gebruikers er zijn. Voor een doorsnee nieuwbouwwoning van 150 à 200 m² heb je 150 tot 200 meter boormeter nodig, verdeeld over een twee- tot drietal geothermische boringen. Ook de streek waar de geothermische boring plaatsvindt, speelt een rol. Met water verzadigde grondlagen kunnen een groter vermogen bieden dan droge grondlagen. Vaste kleigronden daarentegen hebben een lagere warmtegeleidbaarheid, met een lager vermogen tot gevolg. 

Hoeveel kost een grond-waterwarmtepomp?

Welk kostenplaatje mag je verwachten? De prijs van een grond-water warmtepomp wordt bepaald door het vermogen van de warmtepomp, maar ook door het aantal en het type grondboringen die nodig zijn. Voor een warmtepomp met een horizontaal buizennetwerk hou je rekening met een kostprijs vanaf 10000 euro. Bij een verticaal netwerk kosten de grondboringen minstens 4000 euro. Daarbij komt dan nog de pompinstallatie van 7000 euro tot 15000 euro. Tip: informeer je over premies om via die weg de kosten te drukken.

Wil jij hernieuwbare energie inzetten voor het voordelig verwarmen van je woning en sanitair water? Neem dan contact op met een warmtepomp installateur. Hij adviseert je vrijblijvend over de beste warmtepomp voor jouw situatie. Hij kan je ook vertellen welke werken nodig zijn voor de correcte plaatsing van jouw systeem.