Verlaag het E-peil van je nieuwbouwwoning met een warmtepomp

Gepubliceerd op 14 October 2017

Een nieuwbouwwoning moet voldoen aan de EPB (Energieprestatie en Binnenklimaat) vereisten, meer bekend onder de vorm van het E-peil en het K-peil. Door te investeren in een warmtepomp kan je beide waarden fors doen dalen en slagen voor de EPB-normen.

Wat is het E- en K-peil?

Het K-peil van een woning geeft aan in hoeverre je woning in z’n totaliteit goed geïsoleerd is. Om het K-peil te berekenen, wordt de isolatiegraad van het volledige gebouw in rekening gebracht en de geleiding van de isolatiematerialen. Bij een K-peil van 30 spreekt men van een energiezuinige woning.

Het E-peil meet dan weer het energieverbruik of de energieprestatie van een woning en de vaste installaties. Bij de berekening van het E-peil wordt onder meer rekening gehouden met de compactheid van de woning, de aanwezige warmte-isolatie, de luchtdichtheid, de ventilatie, de verwarmingsinstallatie, het systeem voor warmwatervoorziening en de koelinstallatie van de woning. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger je woning.

Hoe een warmtepomp het E-peil verlaagt

Door een warmtepomp te gebruiken om je woning te verwarmen en/of van sanitair warm water te voorzien, zakt het E-peil gemiddeld 20 tot 30 punten. Warmtepompen leveren dus een zeer goede bijdrage tot een gunstig E-peil. Ze zorgen immers voor gratis energie uit de omgeving en kunnen daardoor zeer energievriendelijke warmte bieden.

Wat win je met een lager E-peil?

Met een lager E-peil draag je in de eerste plaats bij aan een beter leefmilieu. Bovendien leiden woningen met een laag E-peil tot een gezond binnenklimaat en dus meer wooncomfort. Met een laag E-peil betaal je overigens ook minder. Je energiefactuur daalt en je verwarmingskost ligt lager. Daarenboven wordt een laag E-peil door de overheid beloond met fiscale voordelen, zoals vrijstelling van onroerende voorheffing gedurende de eerste jaren. Je doet er daarom goed aan om een warmtepomp te installeren en het E-peil van je nieuwbouwwoning zo laag mogelijk te houden. 

Contacteer ons of contacteer een Daikin installateur in je buurt.

   

Brochures

Vraag geselecteerde brochures aan