Zomerse herfst voorbode van een stevige winter?

Gepubliceerd op 01 November 2014

De voorbije ‘zomerse’ herfstweken mogen ons niet doen vergeten dat de winter bijna voor de deur staat. Voor wie nog geen voorzorgen heeft genomen, is het nu zeker tijd om aan de slag te gaan. Twee aandachtspunten: het verwarmingssysteem en de energievoorraad. Het nazicht van het verwarmingssysteem is meer dan alleen het onderhoud van de ketel: ook schoorsteen, radiatoren en toevoerleidingen verdienen een beurt. Daarnaast is een juiste energievoorraad dé warmteverzekering in huis en de garantie tegen mogelijke prijsstijgingen. Een paar praktische tips leveren bovendien een extra besparing op met behoud van een warm comfort.

Preventief onderhoud van het verwarmingssysteem verhoogt het rendement

Een regelmatig onderhoud garandeert het goed functioneren van de verwarmingsinstallatie en verbetert de performantie heel het jaar door. Gemiddeld bespaart men hierdoor jaarlijks tot 10 % op de energiefactuur.  

Een goed onderhoud gaat echter verder dan het afstellen van de brander alleen: de schoorsteen vrijmaken van roetaanslag en/of vogelnesten, maar ook de radiatoren ontluchten (luchtbellen in de radiator of leidingen belemmeren de warmteverdeling) zorgen voor minder energieverbruik.

Extra tips

  • Controleer of de druk op de manometer van uw installatie minstens 1.5 bar bedraagt. Zoniet, draai het toevoerkraantje op om water toe te voegen aan het circuit
  • Zet de thermostaat ’s nachts of bij afwezigheid overdag op 14/15°C, bij aanwezigheid op 20/21°C (hou dit verschil beperkt tot een 5-tal graden)
  • Zet de thermostaat 1°C lager. Je zal meestal het verschil niet voelen en 1°C verschil kan jet tot 7% laten besparen.
  • Isoleer de vrij liggende warmwaterleidingen
  • Efficiënt verluchten: liever de ramen kort volledig open dan de hele dag op een kier.

Bovengrondse opslag extra beschermen met winteradditieven

Stookolie is het hele jaar door beschermd voor temperaturen tot minstens -10°C, dit schrijft de Belgische norm voor. Stookolie geleverd tussen 1 december en 29 februari wordt ‘extra’ beschermd voor temperaturen tot -15°C, al voorziet de leverancier deze ‘extra’ bescherming in vele gevallen ook voor leveringen buiten deze periode. Door het toevoegen van specifieke winteradditieven, kan de koudebescherming worden opgetrokken tot -20°C.

Consumentenonderzoek wijst uit dat stookolieklant zelf beslist en zijn verbruik stuurt

Recent consumentenonderzoek door TNS Dimarso wijst uit dat meer dan 70% van de mazoutrespondenten graag zelf bepaalt wanneer en hoeveel energie wordt aangekocht en ziet hierin een sterk competitief voordeel. Meer dan 60% stelt dat de aankoopprijs van mazout transparant is en het verbruik eenvoudig en tastbaar kan gecontroleerd worden.

Sociaal verwarmingsfonds

Gezinnen met een bescheiden inkomen kunnen ook aanspraak maken op een toelage van het Sociaal Verwarmingsfonds. Momenteel bedraagt deze max. 300 euro op een bestelling van max. van 1500 liter per verwarmingsseizoen. Deze steun wordtuitgekeerd via het OCMW van de gemeente. http://www.verwarmingsfonds.be/toelage.asp

   

Brochures

Vraag geselecteerde brochures aan