Stookolie- en aardgassector onthullen toekomstvisie op Batibouw

Op vrijdag 22 februari, de tweede professionele dag van Batibouw, organiseerde Informazout samen met gas.be en Cedicol de eerste ‘HEATING Avenue’. Tijdens een voormiddag gevuld met infosessies, paneldiscussies en workshops werd dieper ingegaan op de toekomst van aardgas en mazout in een sector in volle evolutie. Efficiëntie en combinaties met hernieuwbare energie stonden daarbij centraal, maar er werd ook stilgestaan bij het potentieel van biogassen en nieuwe vloeibare brandstoffen die aanzienlijk minder koolstofdioxide uitstoten.  Zo’n driehonderdtal deelnemers uit de sector kregen een pak info en interessante antwoorden mee.  

Dat we de krachten moeten bundelen voor een duurzame toekomst is voor alle spelers overduidelijk. Over de manier waarop kan echter nog gediscussieerd worden. Sluiten we technologieën uit of opteren we voor een technologie-neutrale oplossing, waarbij efficiëntie en rendement centraal staan?

Slim investeren

Willem Voets, algemeen directeur van Informazout, kadert het congres vanuit stookolieperspectief: “Zo’n 3,5 miljoen Belgen verwarmen zich met stookolie. We hebben ongeveer 1,6 miljoen stookolie-installaties in België, waarvan ongeveer de helft functionerende maar verouderde systemen zijn. Wie renoveert en kiest voor een combinatie van een hoogrendement  stookolieketel met hernieuwbare energie zorgt voor een heel snelle daling van de CO2. Ook door in te zetten op isolatie valt per geïnvesteerde euro heel wat (milieu)winst te halen. 

“Aan de andere kant: nieuwe oplossingen gevoed door een elektrisch netwerk hebben hun voordelen, maar genereren eveneens broeikasgassen door opwekking in gascentrales of zelfs buitenlandse steenkool- en bruinkoolcentrales. Dankzij dit congres wilden we meer licht werpen op deze complexe materie en samen tot de meest resultaatsgerichte oplossing komen,” aldus Willem Voets.

Voor meer informatie: https://pro.informazout.be/nl/heating-avenue-2019 

Nieuwe technologie

Naast efficiëntie en combinaties met hernieuwbare energie werd ook stilgestaan bij het potentieel van nieuwe technologieën. Meer zelfs, de eerste nieuwe vloeibare brandstoffen, die de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk verminderen, komen vandaag al geleidelijk op de markt. Op dit moment zijn ze vooral bestemd voor de transportsector, maar ze zijn niettemin een potentiële optie voor de verwarming van de toekomst. Testen tonen aan dat de nieuwe vloeibare brandstoffen zonder noemenswaardige aanpassingen aan de installatie gebruikt kunnen worden in moderne verwarmingsketels op stookolie. Deze nieuwe vloeibare brandstoffen of ‘synthetische brandstoffen’ zijn quasi klimaatneutraal, en dat is net de grote uitdaging voor 2050. 

“Uiteraard moeten we op dit moment nog rekening houden met de hogere productieprijs, die nadelig zou zijn voor de consument. Nieuw onderzoek, schaalvoordelen en de evolutie van de energieprijzen zouden deze producten in de toekomst op de kaart moeten zetten,” concludeert Willem Voets.

 

In samenwerking met Informazout

Meer nieuws van Informazout

Ontdek FAME, een hernieuwbare brandstof die in je mazoutketel kan

Hoe kun je duurzamer verwarmen met je bestaande mazoutketel?

Misverstanden over stookolieketels doorprikt

Stookolieketels blijven ook na 2020 een verstandige en energie-efficiënte investering voor bouwer

GRATIS Nieuwsbrief