Renovatiecase energie besparen: school kiest voor renovatie verwarmingsinstallatie op stookolie

Gepubliceerd op 22 May 2019

Nadat twee van de drie verwarmingsketels in panne gevallen waren, moest de Berlaymont-school in Waterloo haar installatie voor verwarming en warmwaterproductie dringend vervangen. Een complexe onderneming voor een school die dagelijks plaats biedt aan 2000 leerlingen en leerkrachten.

Het Centre scolaire de Berlaymont bestaat uit een lagere en een secundaire school en een internaat met 70 plaatsen. De gebouwen beslaan zo’n 10.000 m² en krijgen elke dag zowat 1600 kinderen en 400 volwassenen over de vloer. De keuken zet dagelijks 1500 maaltijden op tafel.

Schoolgebouwen zijn traditioneel grote energieverbruikers. Om de energiefactuur omlaag te krijgen, lanceerde de directie tien jaar geleden een uitgebreid programma voor energieoptimalisatie. “We verbruikten toen 300.000 liter stookolie per jaar”, zegt Baudouin Malache, hoofd van de technische dienst van de school. “Intussen werden de daken en de gevels van alle gebouwen geïsoleerd en kregen alle ramen dubbel glas. Dankzij die investering is ons jaarlijks mazoutverbruik gezakt naar 140.000 liter. Maar dat is slechts een eerste stap.” »

Renovatie van de stookplaats

Afgelopen lente vielen twee van de drie verwarmingsketels in panne. Gelukkig was dat pas op het einde van het stookseizoen. “Ik mag er niet aan denken dat het gebeurd zou zijn in hartje winter”, zegt Baudouin Malache. “Nu hadden we twee maanden de tijd voor de verwarming weer aan moest.” Een krappe termijn voor werken van die omvang voor de installateur, en dan nog tijdens  het bouwverlof… “Gelukkig hadden de mensen waarmee we samenwerkten de nodige kennis in huis”, zegt Rudi Vogel, zaakvoerder van “La Chaleur & L’au”, dat gespecialiseerd is in verwarmingsinstallaties met groot vermogen. “De communicatie met het technische team van de school verliep dan ook vlot. De klant was bovendien goed gedocumenteerd en had het bestek heel nauwgezet opgesteld.”

Opletten voor over dimensionering

Naast de krappe deadline vormde ook de dimensionering van de ketel een hele uitdaging. De oude installatie telde drie ketels van 750 kW. Die werden uiteindelijk vervangen door twee condenserende stookolieketels van 407 kW in cascadeopstelling. “Zo’n daling in vermogen kan extreem of riskant lijken, maar sinds de opening van de school in de jaren 60 is er heel wat veranderd”, vertelt Xavier Gendebien, vennoot van “La Chaleur & L’eau”. Hij was verantwoordelijk voor het berekenen van de dimensionering en het opvolgen van de werken. “Destijds waren installaties te groot gedimensioneerd. Ook het gebruik van de gebouwen is veranderd en ze  werden geïsoleerd. Volgens de informatie die we verzamelden, volstaat het vermogen van de nieuwe installatie om te voldoen aan de verwarmingsbehoeften van de school. De verwarmingsketels zijn ontworpen om 1700 tot 1800 uur per jaar te werken. Dat voorbereidend werk moest precies en is delicaat gebeuren want het bepaalt grotendeels de slaagkansen van zo’n project.”

Coördinatie van de werken

De werken zelf gingen van start begin augustus met het demonteren en verwijderen van de oude ketels. De ondergrondse technische ruimte was toegankelijk vanuit de parking via een deur en een vijf meter hoge vide. De ketels werden uit één stuk (bijna een ton) geleverd en met behulp van takels neergelaten. Ook de hydraulische installatie  werd volledig herbekeken. Een team van vier mensen was een maand lang bezig aan het project. Een strikte opvolging was dan ook onontbeerlijk om de deadline van 1 september te halen.

De technisch verantwoordelijke van de school legt uit dat voor deze verwarmingsoplossing werd gekozen op basis van drie belangrijke vragen: hoe kunnen we warmte produceren, ze overal efficiënt verdelen (over een traject van 600 meter lang) en hoe verspreiden we de warmte het best? “We hebben vier manieren om warmte te verspreiden: gietijzeren radiatoren, plaatstalen radiatoren, vloerverwarming en heteluchtverwarming in de sportzaal”, zegt Baudouin Malache. “Dat betekent dat we op basis van eenzelfde productiebron verwarmingswater moeten verdelen op drie verschillende temperaturen.” Het is maar een van de vele details.

De installateur uit Eigenbrakel stelde voor om een hydraulische ontkoppeling te realiseren. Het was een van de elementen die de doorslag gaven om met hem in zee te gaan. “Om de ketel te beschermen leek het ons essentieel om het primaire circuit te isoleren van het secundaire circuit”, vertelt Rudi Vogel.

Om het werk van de technici makkelijker te maken, zowel voor de montage als voor toekomstige interventies, werd besloten de hoofdleidingen in de hoogte te plaatsen. Dat verkleint ook het risico op beschadiging van de isolatie van de leidingen.

Ook de dimensionering van schouw werd grondig bekeken, om een goede trek te verkrijgen ondanks de hoogte van 35 meter.

Regeling

De indeling van de gebouwen heeft ook gevolgen voor het regelen van de installatie. In eenzelfde gang zijn er verschillen van 4 tot 5°C mogelijk tussen klassen met een andere ligging. Een goede installatie alleen volstaat niet, je moet ze ook correct gebruiken. Daarom is een grondige kennis van de gebouwen essentieel om de installatie optimaal te kunnen regelen op basis van het gebruik. Vandaar ook het belang van een goede technicus op de school.

“Als je het energieverbruik in een school wil optimaliseren, is democratie geen goed concept”, zegt Baudouin Malache lachend. Om te vermijden dat elke leerkracht of leerling zomaar de temperatuur in de klassen kan wijzigen, koos de technicus voor wat hij ‘administratieve thermostatische kranen’ noemt. Dat zijn kranen die gek draaien en zo mensen de indruk geven dat ze de temperatuur kunnen verhogen, terwijl de kranen eigenlijk geblokkeerd en afgesteld zijn door de technici met een speciale schroevendraaier.

Next step: de energieboekhouding

De school is duidelijk een goede leerling, want elke maand meet ze het verbruik. In samenwerking met het Waalse onderzoeksinstituut voor duurzame ontwikkeling (ICEDD) wordt een energieaudit uitgevoerd. De volgende stap? Een programma opstarten voor een energieboekhouding . In de eerste drie maanden is het verbruik al gedaald met 10%, rekening houdend met de graaddagen. Het hoofd van de technische dienst van de school is ervan overtuigd dat met een betere regeling (waar volop aan gewerkt wordt) er een daling van 30% mogelijk is.

   

Brochures

Vraag geselecteerde brochures aan