Misverstanden over stookolieketels doorprikt

Gepubliceerd op 18 February 2020
Stookolieketels blijven ook na 2020 een verstandige voor bouwers en verbouwers.

Stookolieketels blijven ook na 2020 een verstandige en energie-efficiënte investering voor bouwers en verbouwers. Het Vlaams Energie en Klimaatplan 2021-2030 dat eind vorig jaar groen licht kreeg, is hier glashelder over. Voor performante stookolieketels zal er zeker een plaats beschikbaar blijven in onze maatschappij en de verwarmingsmix van de toekomst. De nieuwe richtlijnen verplichten straks niemand om af te stappen van een stookolieketel.

“Bestaande stookolieketels mogen niet meer worden vervangen door andere stookolieketels indien er in de straat mogelijkheid is om aan te sluiten op een aardgasnet, tenzij wordt aangetoond dat de stookolieketels even performant zijn als de nieuwste aardgascondensatieketels.

 

Dit is concreet de passage van het Vlaams Energie en Klimaatplan 2021-2030 die het over stookolieketels heeft. In het eerste deel zijn de woorden ‘mogen’ en ‘vervangen’ belangrijk. Niemand is verplicht om zijn werkende stookolieketel te vervangen. Als de verwarmingsketel het nog goed doet, kan deze nog jaren meegaan en eventueel aan een zonneboiler of warmtepomp gekoppeld worden om zuiniger en milieuvriendelijker te verwarmen.

Het tweede gedeelte van de formulering stelt duidelijk dat bij een vervanging performante stookolieketels zeker nog een plek hebben in de woningen van morgen. Daarmee willen we alle miscommunicatie en fabeltjes uit de wereld helpen. A-Label stookolieketels voldoen aan bovenstaande norm en zijn even energie-efficiënt als een A-label aardgasketel. Wist je dat het vervangen van een bestaande installatie door een hoogrendementsketel reeds goed is voor 30% meer energie-efficientie en 30% minder CO2 uitstoot?

Waarom een condensatiestookolieketel ook in de toekomst nog steeds een energie-efficiënte én gebruikvriendelijke keuze is, sommen we hier nog even voor je op.   

 

Zekerheid en betaalbaarheid

Stookolie is vandaag een betrouwbare technologie die 1.6 miljoen Belgische huishoudens van energie voorziet. Bevoorradingszekerheid en betaalbaarheid zijn belangrijke troeven, maar ook energie-efficientie en een hoog rendement – zeker als je over een hoogrendementsketel beschikt zoals hierboven reeds aangegeven. Goed dus voor de portemonnee en het milieu.

 

Combineren met zonneboiler of warmtepomp

Tegelijkertijd evolueren vloeibare brandstoffen als stookolie, die gemakkelijk en veilig op te slaan zijn, van hoofdverwarming naar bufferbrandstof. Dat wil zeggen dat je ze kan combineren met een zonneboiler of warmtepomp zodat ze als back-up kunnen optreden wanneer er onvoldoende hernieuwbare energie aanwezig is of het electriciteitsnet onder druk komt te staan. Deze combinatie is opnieuw goed voor een CO2 reductie van respectievelijk 10% en 30% en houdt de energietransitie niet alleen betaalbaar maar bovendien kunnen mogelijke electriciteitstekorten zo worden vermeden.

 

Koolstofneutraal is de toekomst

De energietoekomst is aan de koolstofneutrale brandstoffen die zonder noemenswaardige aanpassing in de bestaande stookolieketels gebruikt kunnen worden. Deze brandstoffen, die bijvoorbeeld voortkomen uit plantaardige olie uit afvalstromen of op basis van groene stroom worden aangemaakt kunnen vandaag al de CO2 uitstoot met 80% doen dalen. Verdere ontwikkeling moet maken dat deze brandstoffen op grote schaal geproduceerd kunnen worden zodat ze de klassieke brandstoffen in de toekomst kunnen vervangen. En zo wordt die stookolie-installatie van jou de schakel op een duurzame verwarmingstoekomst.

   

Brochures

Vraag geselecteerde brochures aan