Innoverende techniek wordt operationeel

De verwarmingsinstallatie van de toekomst is een installatie waarbij warmtezekerheid, efficiëntie, comfort en installatiegemak zo hoog mogelijk scoren én gecombineerd worden met hernieuwbare energiebronnen en –technieken.

Een nieuw type condensatieketel op stookolie die binnenkort op de Belgische markt zal worden gelanceerd, overtreft deze criteria. De innovaties situeren zich op vlak van de modulerende ‘koude vlam’-brandertechniek, de lichtgewicht warmtewisselaar, de elektronische sturing én een sterk verlaagd elektriciteitsverbruik.

Stookolie, een warme brandstof voor de  toekomst

Toestellen voor fossiele brandstoffen zetten verder in op innovatie om ervoor te zorgen dat verwarmingstechnologie steeds schoner wordt en nog beter voldoet aan de verwarmingsbehoefte van vandaag.

Het nieuwste type condensatieketel op stookolie is gebaseerd op de ‘koudevlam’technologie, waarbij de verneveling van de stookolie en de vermenging met de verbrandingslucht gescheiden zijn van de verbrandingszone. Deze ‘koudevlam’technologie stapt nu van een R&D omgeving over naar de operationele en commerciële fase.

Aan de hand van een bijzondere techniek uit de automobielindustrie wordt de stookolie geïnjecteerd in de verbrandingslucht die door een gepatenteerde lucht-warmtewisselaar is voorverwarmd. Deze zelfkalibrerende brander maakt oliedruk en luchtdebietregeling overbodig bij het opstarten of het onderhouden van het toestel.

Minder uitstoot

Emissies zijn belangrijke parameters bij het beoordelen van een brander. De nieuwe condensatieketel op stookolie scoort zeer hoog inzake nuttig rendement en vertoont een duidelijke vermindering van NOx emissies en is hierdoor heel wat milieuvriendelijker.

Minder elektrisch verbruik

Een ander opmerkelijk voordeel is het elektrisch verbruik van de ketel dat aanzienlijk lager ligt. Energiezuinige componenten en een zorgvuldige optimalisering van het systeem houden de drukweerstand – en de energieverliezen – in de ketel zo laag mogelijk, waardoor het stroomverbruik gereduceerd wordt tot  60 % zelfs 75 %, in vergelijking met traditionele toestellen.

Voordelen

Dit nieuwe type condensatieketel op stookolie biedt een aantal voordelen, zowel voor de installateur als voor de gebruiker: minder gewicht  en daarom makkelijker te vervoeren door de installateur, De onderhoudsgevoelige componenten zijn eenvoudig bereikbaar, Het opstarten verloopt vlot dankzij de geïntegreerde branderregeling, de compacte afmetingen en de geluidsarme werking van de ketel zorgen ervoor dat deze ook in (te renoveren) woonruimtes geplaatst kan worden.

Deze innoverende condensatieketel op stookolie zal in de loop van 2015 op de Belgische markt gelanceerd worden.

In samenwerking met Informazout

Meer nieuws van Informazout

Ontdek FAME, een hernieuwbare brandstof die in je mazoutketel kan

Hoe kun je duurzamer verwarmen met je bestaande mazoutketel?

Misverstanden over stookolieketels doorprikt

Stookolieketels blijven ook na 2020 een verstandige en energie-efficiënte investering voor bouwer

GRATIS Nieuwsbrief