Duurzaam verwarmen: verwarm je je straks met een van deze nieuwe brandstoffen? En wat met je huidige stookolieketel?

Gepubliceerd op 14 July 2020

Vandaag verwarmt 1 op de 3 Belgische gezinnen met stookolie. Dit terwijl Europa tegen 2050 koolstofneutraal wil zijn. Hoe kunnen we duurzamer gaan verwarmen, zonder onze stookolieketel op te geven? Werp een blik in de toekomst en maak kennis met de koolstofneutrale brandstoffen, want je zal er nog veel over horen! 

Koolstofneutrale brandstoffen in de maak

1,6 miljoen Belgische gezinnen verwarmen met stookolie. Hoe kunnen we in de toekomst duurzamer en toch budgetvriendelijk verwarmen? Op dat vlak is er een belangrijke doorbraak in zicht. Op dit moment werken wetenschappers volop aan de ontwikkeling van koolstofneutrale brandstoffen. Deze brandstoffen worden gemaakt uit o.a. plantaardige oliën en afvalstromen. Ze kunnen de CO2-uitstoot tot 90 procent doen dalen en laten zich eenvoudig mengen met stookolie. Leer meer over deze innovatie.

Bruikbaar in je bestaande stookolieketel

Koolstofneutrale brandstoffen bieden interessante voordelen in het kader van de energiedoelstellingen 2050: ze zijn klimaatneutraal en onuitputtelijk. Als je ze inzet om bijvoorbeeld je huis mee te verwarmen, draag je niet bij tot de klimaatverandering. Maar er zijn ook praktische voordelen. Net als stookolie zijn koolstofneutrale brandstoffen eenvoudig te vervoeren en op te slaan, bovendien zijn ze permanent beschikbaar. Last but not least: je zal ze kunnen gebruiken in je bestaande stookolieketel en -opslagtank. Benieuwd? Vraag hier je gratis infogids aan.

Stapsgewijs vervangen van fossiele brandstoffen

Tegenwoordig worden koolstofneutrale brandstoffen in België al gebruikt in de transportsector, maar men wil ze dus ook voor verwarmingstoepassingen gaan gebruiken. Vandaag zijn er testgezinnen in Europa en in België die zich verwarmen met nieuwe koolstofneutrale brandstoffen. Eens deze brandstoffen op grote schaal geproduceerd worden, kunnen ze de klassieke energiebronnen stapsgewijs vervangen. Op termijn moeten ze fossiele brandstoffen zelfs overbodig maken. De verwachtingen zijn dan ook hooggespannen!

Soorten koolstofneutrale brandstoffen

Er zijn vier soorten koolstofneutrale brandstoffen. Sommige zijn biobrandstoffen, andere zijn synthetische brandstoffen of e-fuels.

  • FAME (Fatty Acid Methyl Ester): een hernieuwbare brandstof gemaakt van gerecycleerde dierlijke en plantaardige oliën wordt gemengd met stookolie om die te verduurzamen.
  • BtL (Biomass-to-Liquid): een vloeibare en koolstofneutrale brandstof die wordt gemaakt van biomassa en plantaardig afval, zoals houtpulp, plantaardige olie of algen.
  • HVO (Hydrotreated Vegetable Oil): wordt gemaakt door plantaardige oliën en bakolie-afval te behandelen met waterstof. Tegenwoordig wordt meer HVO geproduceerd uit afval- en restvetfracties van de voedsel-, vis- en slachthuisindustrie en uit plantaardige oliefracties die niet kwalitatief genoeg zijn als voedsel.
  • E-fuels: synthetische brandstoffen die worden gemaakt met de hulp van zonne- of windenergie. Die groene stroom wordt gebruikt om hernieuwbare brandstoffen te maken waarbij ook CO2 uit de lucht wordt afgevangen.

Wat kun je nu al doen?

De introductie van koolstofneutrale brandstoffen komt er dus aan, zoveel is zeker. In afwachting kun je volgende aanpassingen doen om duurzamer te verwarmen:

  • Is je verwarmingsketel meer dan vijftien à twintig jaar oud? Dan is het een goed idee om hem te vervangen. Nieuwe ketels verbruiken tot 30% minder, bovendien stoten ze tot 30% minder uit. Je profiteert van een rendement tot 98%. Raadpleeg de checklist, ontdek of je mazoutketel aan vervanging toe is en bereken je mogelijke besparing.
  • Wil je nog een stapje verder gaan? Vul je mazoutketel dan aan met een warmtebron op hernieuwbare energie, zoals een warmtepomp of een zonneboiler. Ook wel: hybride verwarming. Combineer je je mazoutketel met een warmtepomp, dan worden beide systemen afwisselend ingezet om te verwarmen, afhankelijk van hun rendement. Lees er alles over in de warmtepompengids. Je kunt je stookolieketel ook combineren met een zonneboiler. Die kan tot 60% van je jaarlijkse warmwaterbehoefte voor zijn rekening nemen. Voor alle gratis warmte die je van de zon gebruikt, spaar je stookolie uit. Pas als de zon niet voldoende warmte afgeeft, komt je stookolie-installatie in actie. Vraag je gratis gids aan en leer meer over de combinatie van een stookolie-installatie en zonne-energie.
  • Meer tips om duurzaam te verwarmen en te besparen op verwarmingskosten vind je in de gids efficiënt verwarmen.

De uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie moet tegen 2050 met minstens 80% naar omlaag. Dat heeft ook een invloed op ons stookoliegebruik. Wat met je mazoutketel in de toekomst? Je ontdekt het in de gids ‘Een blik op de toekomst: koolstofneutrale brandstoffen’.

   

Brochures

Vraag geselecteerde brochures aan