Nieuw energielabel voor verwarming

Gepubliceerd op
Viessmann vitocal 300 A
Viessmann vitocal 300 A
ecoTEC-plus calorMATIC VRC 470 Vaillant
ecoTEC-plus calorMATIC VRC 470 Vaillant
Warmtepomp gamma van weishaupt nv
Warmtepomp gamma van weishaupt nv
Nieuwe ketel ACV
Nieuwe ketel ACV
Hybride cerapur aero, de slimme verwarmingsoplossing
Hybride cerapur aero, de slimme verwarmingsoplossing

Wist je dat de ErP-richtlijn eraan komt? Die legt vanaf 26 september 2015 in Europa nieuwe minimumeisen op voor de energieprestaties van verwarmingstoestellen, boilers en warmwateropslagtanks. Met de richtlijn wil de Europese Unie flinke stappen zetten op het vlak van klimaatbeheersing en energiebesparing.

ErP staat voor ‘Energy related Products’ of energiegerelateerde producten. Door de nieuwe richtlijn wordt het minimumrendement van verwarmingssystemen fors verhoogd zodat het energieverbruik daalt. Toestellen die de norm niet halen, mogen bij ons voortaan niet meer geproduceerd, verkocht en geïnstalleerd worden. Dat heeft alles te maken met de doelstellingen die Europa voor ogen heeft. In 2020 moeten we met z’n allen 20 procent minder CO2 uitstoten, 20 procent minder energie verbruiken en 20 procent meer duurzame energie inzetten, en dit in vergelijking met dertig jaar geleden.

Ecodesign beschermt het milieu

Een belangrijk onderdeel van de ErP-richtlijn is het zogenaamde Ecodesign, dat de milieuprestaties van energiegerelateerde producten verbetert. Dit is absoluut nodig om het energieverbruik in onze woningen nog meer terug te dringen. Verwarmingstoestellen met een vermogen tot en met 400 kW moeten daarom voldoen aan minimumeisen en uitgerust zijn met een energiezuinige cv-pomp met een EEI (Energy Efficiency Index) van 0,23 of lager. De oudere modellen van cv-ketels vallen volgens de nieuwe richtlijn uit de boot. Vanaf 26 september kan je enkel en alleen nog condensatieketels kopen om je woning te verwarmen met aardgas of stookolie. Heel wat gezinnen zijn de laatste jaren al overgestapt op een ketel met een hoger rendement. Toch is er nog veel werk aan de winkel. Slechts drie tot vier op de tien aardgasketels in Vlaanderen zijn condensatieketels. In het geval van stookolie gaat het amper om een op de tien wat ronduit bedroevend is.

Hoe energiezuinig is een toestel?

Alle nieuwe verwarmingsketels tot en met 70 kW en warmwatertoestellen tot 500 liter krijgen vanaf 26 september een Europees energielabel. Het gaat zowel om installaties op gas, stookolie of elektriciteit als om installaties die (deels) op hernieuwbare energie werken zoals warmtepompen, zonneboilers en micro-WKK’s. Op het energielabel kan een consument eenvoudig aflezen hoe energiezuinig een toestel is. Voor warmte-opwekkers of ketels wordt dit uitgedrukt met de bekende klassen A+++ (donkergroen) tot G (rood), voor warmwatertoestellen met A tot G.

Productlabel en pakketlabel

Er bestaan twee soorten energielabels. Aan de ene kant heb je het productlabel. Zo’n label wordt voor elk afzonderlijk product door de fabrikant aangemaakt. Het bevat onder meer informatie over de leverancier, de energie-efficiencyklasse, het geluidsniveau en het vermogen. Aan de andere kant is er het pakketlabel voor samengestelde systemen. Bijvoorbeeld een HR-ketel in combinatie met een thermostaat, een zonneboiler en/of een warmtepomp. De installateur levert het pakketlabel af. Naast de systeeminformatie geeft het label aan uit welke producttypen het systeem is opgebouwd en welke energie-efficiencyklasse dit oplevert. Door de opkomst van hybride installaties en het verplichte aandeel hernieuwbare energie, zal het belang van gecombineerde verwarmingssystemen alleen maar toenemen.

Strengere eisen voor nieuwe toestellen

Het Europese energielabel deelt de verwarmings- en warmwaterinstallaties in volgens hun seizoensgebonden energie-efficiëntie. Die wordt berekend door de opgewekte energie (productie van warmte) onder bepaalde omstandigheden te vergelijken met de geconsumeerde energie (verbruik van brandstof of elektriciteit). Samen met de invoering van het label worden ook strengere energienormen gehanteerd. Nieuw is dat ketels en combiketels op gas of stookolie vanaf 26 september een energie-efficiëntie van minimum 86 procent moeten behalen. Dat komt overeen met een B-label. Voor verwarmingsketels type B1, die nog vaak in appartementen worden gebruikt, geldt uitzonderlijk een efficiëntie van minstens 75 procent. Verder is het niet toegestaan nieuwe B-toestellen op aardgas te plaatsen in slaapkamers, badkamers, doucheruimten en toiletten, ook niet als vervanging van bestaande apparaten.

En wat met mijn huidige verwarmingsketel? Geen nood, die mag je blijven gebruiken op voorwaarde dat de ketel voldoet aan de eisen die momenteel in Vlaanderen van toepassing zijn.