Een goed onderhouden verwarmingsinstallatie vermindert de kans op CO-intoxicatie

Gepubliceerd op 08 September 2015
Onderhoud van je verwarmingsketel

Vandaag werden in Kortrijk 15 mensen onwel nadat de verwarmingsinstallatie na de zomer opnieuw in gebruik genomen werd. Installateurs van verwarmingsinstallaties roepen op om verwarmingsinstallaties tijdig te laten controleren om CO-vergiftiging tegen te gaan.  Een goed onderhouden verwarmingsinstallatie, warmwaterinstallatie en schouw en een correct geplaatste installatie verminderen aanzienlijk de kans op koolmonoxidevergiftiging.  Bovendien is het jaarlijks onderhoud van stookolie, kolen- of houtkachels verplicht net als het tweejaarlijks onderhoud voor gasinstallaties.

Koolstofmonoxide is een kleurloos en reukloos gas dat ontstaat bij een slechte afvoer van verbrandingsgassen en een gebrek aan goede verluchting.  Jaarlijks zijn hierdoor heel wat gewonden en zelfs doden te betreuren.  Uit cijfers van het Antigifcentrum blijkt dat koolstofmonoxidevergiftiging in 2014, 22 dodelijke slachtoffers maakte.  Een goed onderhoud van de installatie kan heel wat leed besparen. Daarom raden vakmensen aan om tijdig een onderhoudsbeurt in te lassen.  Dit is trouwens een wettelijke verplichting voor alle centrale verwarmingsinstallaties op gas, mazout of vaste brandstof.

Hoe kan een onderhoudsbeurt ervoor zorgen dat een verwarmingsinstallatie op een correcte en veilige manier werkt?

Bij een controle zal uw installateur:

  • het wettelijk verplicht onderhoud en nazicht uitvoeren. 
  • nagaan of uw installatie op een veilige manier kan werken. Verwarmingsinstallaties zijn in de meeste gevallen uitgerust met een beveiligingssysteem.  Dit systeem wordt best regelmatig nagekeken door een deskundige.
  • controleren of er voldoende toevoer is van verse lucht. Vaak worden verluchtingsopeningen of -roosters om allerlei redenen door bewoners afgedekt maar dit verhindert een veilige werking van het verwarmingstoestel. Bij nazicht en onderhoud zal uw installateur inspecteren of er voldoende en goed werkende verluchtingsopeningen aanwezig zijn. 
  • checken of er geen andere obstakels zijn. Op momenten dat er geen behoefte is aan verwarming, houden vogels en andere kleine dieren ervan om een nest te bouwen in schouwen en rookgasafvoersystemen. Bij heropstart van de verwarmingsinstallaties veroorzaakt dit een ‘verstopping’ die ernstige gevolgen kan hebben. Uw installateur zal ervoor zorgen dat de afvoersystemen op een correcte manier vrijgemaakt worden van obstakels.

“Een goed, tijdig en grondig onderhoud van de installatie door een vakman, is heel erg belangrijk”, zegt Dirk Van De Wynckel, secretaris van Bouwunie technieken, “maar ook gebruikers kunnen heel wat voorzorgsmaatregelen nemen.”  

Hoe kunnen gebruikers een veilige werking van het verwarmingstoestel garanderen?

  • Werk nooit zelf aan een verwarmingsinstallatie maar maak een afspraak met een vakman. Zij of hij heeft de nodige opleidingen gevolgd om met kennis van zaken de verwarmingsinstallatie te onderhouden, te repareren en na te gaan of ze veilig is.   
  • Plaats een koolstofmonoxidemelder in de ruimte waar uw verwarmingstoestel staat. Dit kan levens redden!
  • Wees bijzonder aandachtig als u een ‘open toestel A’ heeft.  Dit is een verwarmingstoestel waar geen rookgasafvoer of schouw aan verbonden is. Bij deze toestellen is er een groot gevaar voor CO-intoxicatie.  Dergelijke toestellen mogen nooit gebruikt worden in de badkamer.
  • Wees ook alert indien u beschikt over een ‘halfopen toestel B’. Dit verwarmingstoestel waar de verse lucht uit de plaats van opstelling wordt gehaald en verbrande gassen afgevoerd worden via een rookgasafvoerkanaal of schouw, hierbij kunnen de rookgassen om allerlei redenen terugslaan in de kamer. 

Overheid moet sensibiliseringscampagne starten om consumenten te wijzen op wettelijk verplicht onderhoud. 

Uit eerder onderzoek van Bouwunie bij haar leden installateurs is gebleken dat heel wat klanten niet op de hoogte zijn van de wettelijke verplichting om de installatie te laten nazien. Installateurs merkten ook op dat heel wat klanten het onderhoud uitstellen. Wanneer ze jaarlijks of tweejaarlijks contact opnemen met hun klanten om hen ter herinneren aan het verplichte onderhoud en om een afspraak te maken, kregen ze erg vaak te horen dat klanten het onderhoud willen uitstellen. Nochtans is een goed onderhouden installatie, een veilige installatie en geeft deze ook een hoger rendement.  Dit betekent een daling van het verbruik en dus ook de energiefactuur. Klanten denken dat ze geld uitsparen door het onderhoud niet te laten doen, maar dit klopt niet omdat het onderhoud ervoor zorgt dat de installatie beter werkt en ook langer meegaat.  “Het is duidelijk dat de wettelijke verplichting niet goed ingeburgerd is.  Bouwunie blijft bij de overheid dan ook pleiten voor een sensibiliseringcampagne om consumenten aan te sporen om de verplichting van het onderhoud na te leven van alle verwarmingstoestellen, klein, groot, individueel of centraal.”, zegt Dirk Van De Wynckel van Bouwunie.

Wie werken laat uitvoeren om de risico’s op CO-intoxicatie in zijn of haar woning te verhelpen, kan de Vlaamse verbeteringspremie aanvragen via https://www.wonenvlaanderen.be/premies/de-verbeteringspremie-voor-werken-aan-uw-woning. Deze premie bedraagt, als aan de voorwaarden voldaan is – 250 euro voor de plaatsing van maximaal 3 waterverwarmingstoestellen met gesloten verbrandingsruimte of het vervangen van een bestaande centrale verwarmingsketel door een hoogrendementsverwarmingsketel met het label HR+, HR Top, Optimaz of Optimaz Elite.  Er is ook een premie van 500 euro voor het (ver)bouwen, herstellen of aanpassen van een rookkanaal en 1.000 euro voor de installatie van of omschakeling naar centrale verwarming.  Heel wat lokale besturen bieden een aanvullende verbeteringspremie aan. (meer info via: www.premiezoeker.be)

Wie een onderhoudsbeurt wil vastleggen, kan een installateur vinden via www.vinduwaannemer.be.  

 

   

Brochures

Vraag geselecteerde brochures aan