Wat moet ik doen om te ventileren?

Gepubliceerd op 03 December 2014
Technische installaties : ventilatie & verwarming
Technische installaties : ventilatie & verwarming
Ventilatie type c renson
Ventilatie type c renson
Renson healtbox 2
Renson healtbox 2
Ventilatieunit comair HRUC E
Ventilatieunit comair HRUC E
Ventilatierooster in keuken
Ventilatierooster in keuken

Wat moet je nu juist doen bij nieuwbouw of herbouw? Alle ventilatiesystemen, mechanisch, natuurlijk of combinatiesystemen, dienen te voldoen aan de Belgische norm NBN D50-001 en deze gaat uit van drie basisprincipes:

  • Aanvoer van verse lucht gebeurt in de 'droge' ruimtes, zoals de woonkamer, slaapkamers of een studeerkamer. Openingen voor de toevoer en afvoer van lucht moeten technisch gezien steeds in vijf standen geregeld kunnen worden, hetzij met de hand, hetzij automatisch.
  • Doorstroming van lucht binnenin de woning gaat via gangen en hallen. Hiervoor moet je roosters in de deuren voorzien, maar dit kan eventueel ook langs spleten onder of boven de deuren.
  • Afvoer van vervuilde lucht gebeurt via de natte ruimtes, zoals onder andere het toilet, de keuken, wasplaats of de badkamer.

De norm bepaalt bovendien de debieten volgens het soort woonruimte. Als basisregel is vastgelegd dat er per vierkante meter (m²) vloeroppervlakte 3.6 kubieke meter (m³) lucht per uur aan- en afgevoerd moet worden. Daarnaast gelden er ook enkele minima voor specifieke ruimtes:

Luchttoevoer:

  • woonkamer: min. 75m³/uur - max. 150 m³/uur
  • slaap- en speelkamer: min. 25 m³/uur - max. 36 m³/uur en per persoon

In Vlaanderen werd dit aangepast naar min. 25 m³/uur tot max. 72 m³/uur, maar geen rekening houdend met het aantal personen.

Luchtafvoer:

  •  gesloten keuken, badkamer, wasplaats: min. 50 m³/uur – max. 75 m³/uur
  • Open keukens: min. 75 m³/uur
  • Toilet: min. 25 m³/uur

Verder zijn er vier ventilatiesystemen, die eenvoudig geklasseerd worden aan de hand van het type aan-en afvoervoorzieningen.

We onderscheiden : (met link naar de verschillende artikels)

 

   

Brochures

Vraag geselecteerde brochures aan