De RENSON® -oplossingen voor de nieuwe ventilatie-eisen

Door het vervangen van het buitenschrijnwerk wordt de luchtdichtheid van woningen grondig verbeterd. Dat heeft uiteraard een positieve impact op het energieverbruik van een woning, maar het mag wel niet ten koste gaan van een gezond binnenklimaat. En dus komen er – om aanspraak te kunnen maken op een renovatiepremie – ook nieuwe ventilatie-eisen op de proppen. Die renovatiewerken aan ramen en buitendeuren vormt trouwens één van de 4 categorieën die sinds 1 december 2015 in aanmerking komen voor de nieuwe Vlaamse Renovatiepremie, waar dat in een vorig regime nog 8 groepen van werken waren.

Nieuwe ventilatie-eisen

Bij woningen waaraan renovatiewerkzaamheden (in die categorie ramen en buitendeuren) worden uitgevoerd waarvoor een stedenbouwkundige vergunning of melding vereist is, moeten ventilatievoorzieningen (bij schrijnwerk geplaatst vanaf 1 juli 2016) voldoen aan het Energiebesluit van 19/11/2010 (bijlage IX). Het is de taak van de energiedeskundige om dit op te volgen en aan te geven bij het Vlaams EnergieAgentschap.

In de andere gevallen zal de aannemer of raamconstructeur erop moeten toezien dat de toevoer van verse lucht in de woning gegarandeerd is. Wanneer er in de bestaande woning geen sprake is van mechanische toevoer van verse lucht (ventilatiesysteem C of C+), dan moeten er extra voorzieningen getroffen worden bij het vervangen van het buitenschrijnwerk. In de ramen in de droge lokalen (woon-, slaap-, studeer- en speelkamer) moeten dan voldoende ventilatieroosters in- of opgebouwd worden. De luchttoevoer-eis voor deze roosters is minimaal 45 m³/h per lopende meter venster. Het spreekt voor zich dat het totale ontwerptoevoerdebiet per ruimte beperkt mag worden tot wat ingeschreven is in de norm NBN50-001, maar tegelijk moeten de toevoerdebieten wel voldoen aan de minimale vereisten van die norm.

Renson-producten op maat van die eisen

Met een uitgebreid aanbod klepventilatieroosters voor montage op het raam als op het glas of tussen het glas, heeft Renson alle mogelijkheden in huis om te voldoen aan de luchttoevoereis van 45 m³/h per lopende meter venster. In die eerste categorie is er naast de Invisivent-roosters met de Fixvent ook mogelijkheid om ventilatie en zonwering te combineren in 1 module bovenop het raam.

Zelfs als er geen ventilatiesysteem in de bestaande woning aanwezig is, is het bij een grondige renovatie ideaal om toch natuurlijke toevoer van verse lucht via de ramen te voorzien. Deze toevoerroosters worden dan mee opgenomen in de premie. Bij de kezue voor een systeem B of D komen deze kosten voor ventilatie niet in aanmerking voor de renovatiepremie.

In samenwerking met RENSON

Meer nieuws van RENSON

Terrasje doen in het water, voldoende beschut voor de zon

In Bierbeek kan Johan Ons (ONS Tuinarchitectuur) fier terugblikken op een uniek project.

Krijg een antwoord op je zonweringvragen

Het is vaak puffen tijdens de warme zomerdagen. Zonwering komt daarom goed van pas.

Verleng je zomer met een terrasoverkapping

De tijd vliegt wanneer je plezier hebt. En als het zonnetje schijnt, lijkt die tijd nog sneller t

Zonwering aan de binnen- of buitenkant plaatsen?

Wil je voorkomen dat je woning een sauna wordt tijdens de volgende hittegolf?

GRATIS Nieuwsbrief