BEN-wonen met natuurlijke ventilatie: droom of realiteit?

Vanaf 2020 wordt E35 de norm, vanaf 2021 zijn ‘BEN-woningen’ dat met een E-peil van 30 de norm. Maak kennis met KABANO; een bijna-energieneutrale vakantiewoning in Oostduinkerke met een E-peil van 18! Duurzaam, uiterst energiezuinig, modern én aangenaam vertoeven. Eigenaar Wim De Beus, architect bij Wdb-Architectuurstudio bvba doet uit de doeken welke keuzes hij maakte om tot deze bijzondere vakantiewoning te komen, waaraan Duco een belangrijke bijdrage leverde.

Achter een fraaie gevel aan de rand van de duinen in een rustige wijk van Oostduinkerke schuilt een verrassend ruime, comfortabele en energiezuinige vakantiewoning voor zo’n acht personen. KABANO, zoals de vakantiewoning heet, dankt zijn naam aan het Esperanto voor ‘hut’. Wat allesbehalve zo blijkt te zijn, eenmaal we van nabij kijken. De vakantiewoning is uitgewerkt tot een volwaardig huis met een speelse houtstructuur, een hoge duurzaamheid en waar een slimme installatietechniek werd toegepast.

Het architectenbureau doelde, naast een strak en toekomstgericht gevelbeeld, op het realiseren van een bijna-energieneutraal onderkomen met focus op slimme techniek en een minimum aan onderhoud. Hierbij vervulde het toegepaste ventilatiesysteem een prominente rol. Met het behaalde E-peil van 18 beantwoordde KABANO zeker aan de verwachtingen inzake energiezuinigheid.

Laagste reductiefactor in de markt

Door de ligging van KABANO vlak bij de Noordzee, waar de verse buitenlucht overheerst, lag de keuze voor Systeem C al snel voor de hand. Hierdoor kwam het ventilatiegedeelte in handen van Duco, dat met een volledig elektronisch en vraaggestuurd ventilatiesysteem de gepaste invulling gaf in lijn met het concept. “Essentieel was dat het systeem aan enkele vooropgestelde criteria voldeed, en dit was bij het DucoTronic Plus System met 0,35 als reductiefactor ruimschoots het geval”, aldus de architect.

Vraaggestuurde en elektronische ventilatie

“Dankzij de elektronisch gestuurde roosters van het type TronicTop 50 en TronicTop 60 hoeven de bewoners zelf niets te doen. De discreet geplaatste roosters openen en sluiten zich automatisch in functie van het CO2-gehalte. De afvoer van vervuilde en vochtige lucht gebeurt via de DucoBox Focus die voorzien is van een geïntegreerd systeem van regelkleppen. Zo wordt er enkel afgevoerd waar en wanneer nodig, en in de juiste hoeveelheid. Hierdoor blijft het warmteverlies tot een minimum beperkt, wat zich dan weer vertaalt in een gunstige energierekening.”

Daarnaast vormde ook het geluidstechnische aspect een niet onbelangrijk gegeven. “De DucoBox Focus is op akoestisch gebied zodanig performant dat er tijdens het ventileren nauwelijks iets hoorbaar is,” vervolgt de Beus, “en dit zowel overdag als tijdens de nacht. Voordeel van dergelijk vraaggestuurd systeem C is het beperkt aantal kanalen en bochten zonder invloed op de energieprestatie.

De nagenoeg onzichtbaar geplaatste roosters, de 100% automatische werking op basis van aanwezigheid én het aantrekkelijk kostenplaatje in installatie en onderhoud, trok Wim De Beus helemaal over de streep

In samenwerking met Duco Ventilation & Sun Control

Meer nieuws van Duco Ventilation & Sun Control

Ventilatie & EPB: gratis webinar op 21/10!

De EPB-wetgeving wordt alsmaar strenger.

Inspirerende case: intelligente buitenzonwering voor energiezuinig kantoorgebouw DCM

In het nieuwe energiezuinige hoofdkantoor van De Ceuster Meststoffen (DCM) in Grobbendonk vind je

Gezond binnenklimaat een koud kunstje met dit ventilatiesysteem

Eén ding is zeker: een gezond binnenklimaat creëren is belangrijk.

Hoe deze BEN-woning voldoet aan de strenge E-peil eisen

Bijna-energieneutrale woningen worden de heersende norm.

GRATIS Nieuwsbrief