Zonneboiler nog altijd hot

Zonneboilers blijven hot!

27/11/2015

Uit een onderzoek van het studiebureau GFK in opdracht van Radio 2 blijkt dat 83% van de Vlamingen het belangrijk vindt dat een deel van onze energie groen is en dat 29,6% rotsvast in zonne-energie als groene energiebron gelooft. Toch wordt er nog te weinig tot actie overgegaan. Zonne-energie wordt immers te vaak enkel geassocieerd met PV-panelen (zonnestroom), waarvan de meesten de investering te groot vinden.

Zonnewarmte

Een zonneboilerinstallatie bestaat uit een opslagvat en een aantal thermische zonnecollectoren op het dak. In tegenstelling tot fotovoltaïsche zonnepanelen die elektriciteit opwekken, vangen thermische zonnecollectoren het zonlicht op en zetten dit om in warmte. We spreken dan van thermische zonne-energie of zonnewarmte. Die warmte wordt opgeslagen in het opslagvat van de zonneboiler en kan vervolgens gebruikt worden om het sanitaire water voor bad, douche en keuken op te warmen. De verwarmingsketel of het warmwatertoestel moet enkel nog bijverwarmen op het ogenblik dat er onvoldoende zonlicht is.

Dat alles betekent een grote winst voor het milieu en een forse besparing op je energierekening. Zelfs met de kosten van de naverwarming kan je met zonneboilerinstallatie op jaarbasis tot 60% van de energie besparen die nodig is om het water voor je bad, douche of keuken te verwarmen. Wanneer je een zonnewarmtesysteem ook als ondersteuning voor de verwarming van de woning gaat aanwenden, kunnen je totale energiekosten voor verwarming en sanitair warm water in sommige gevallen tot meer dan 35% verminderen. Vooral bij vloerverwarming is dit systeem zeer efficiënt.

Een zonneboilerinstallatie van 5 m² haalt tot 2.500 kWh nuttige warmte uit de zon. Dat is tot vier keer meer dan fotovoltaïsche panelen. Met een zonneboilerinstallatie spaar je elk jaar aanzienlijk veel gas of stookolie uit: gemiddeld 55 m³ gas en 60 liter mazout per vierkante m² zonnecollector. Bovendien stoot een eengezinswoning met een zonneboilerinstallatie per jaar gemiddeld 500 kg minder CO2 uit.

Premies blijven bestaan!

Ook de overheid is zich terdege bewust van de voordelen van zonneboilers. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht – veelal doordat thermische zonnecollectoren met fotovoltaïsche panelen worden verward  – , kunnen bouwers en verbouwers nog steeds rekenen op premies vanwege de overheid. Als media berichten dat ‘subsidies voor zonnepanelen worden afgeschaft’ geldt dit enkel voor fotovoltaische zonnepanelen, niet voor thermische zonnecollectoren.

In Vlaanderen krijgen energie- en budgetbewuste renoveerders – nog zeker tot 1 juli 2016  – een premie van de netwerkbeheerders, en komt al wie een zonneboiler installeert in aanmerking voor de renovatiepremie van het Vlaamse Gewest en voor een aanvullende premie van sommige gemeentes.

Nieuwbouwwoningen met bouwaanvraag t.e.m. 31/12/2013 – die nu vaak in de afwerkingsfase zitten –   kunnen in Vlaanderen steeds genieten van de nieuwbouwpremie op zonneboiler met een max. van 2.750 euro (= idem als premie zonneboiler bestaande woningen). Nieuwbouwwoningen met bouwaanvraag vanaf 1/1/2014 krijgen geen premie meer, maar met de aanschaf van een zonneboiler zetten ze sowieso de meest evidente en betaalbare stap om gebruik te maken van hernieuwbare energie.  

In Brussel kunnen mensen die hun woning van een zonneboilerinstallatie voorzien een beroep doen op de energiepremie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een aanvullende premie van sommige gemeenten.

Wallonië werkt momenteel aan een aanzienlijke verbetering van het bestaande premiesysteem voor het plaatsen van zonneboilers.

Op de website www.belsolar.be worden alle subsidies voor zonneboilers duidelijk opgelijst en geüpdatet wanneer nodig.

Info en promotie nodig

Hoewel zonneboilerinstallaties op alle vlakken hot zijn en blijven, stelt de sectororganisatie Belsolar vast dat de verkoop ervan stabiliseert. Zo werden in Vlaanderen in 2014 6.270 premies voor zonneboilerinstallaties voor bestaande woningen uitgereikt en 3.086 premies in de eerste helft van 2015. Inzake intenties om een zonneboiler te installeren is er zelfs een achteruitgang. Zo gaf in de meest recente REG-enquête van het VEA (juni 2015) 6% van de ondervraagden aan dat ze van plan zijn om in de komende 5 jaar een zonneboiler te installeren.  In de REG-enquête van 2013 was dat nog 8%.

Belsolar is ervan overtuigd dat de stabiele verkoop en de achteruitgang in intenties om een zonneboiler te installeren voor een groot deel te wijten is aan een gebrek aan kennis. Precies daarom dat Belsolar de website www.belsolar.be op het getouw heeft gezet. Op dit zonneboiler-infoplatform vinden particulier en professionelen een concreet, objectief en niet-merkgebonden antwoord op alle vragen over thermische zonne-energie. Belsolar verzorgt ook al enkele jaren mediagenieke acties en campagnes om zonneboilers te promoten bij het groot publiek.

Dat zonneboilerinstallaties (zonnewarmte) de meest evidente en de meest betaalbare stap vormen om hernieuwbare energie uit de zon te gebruiken, is nog te weinig geweten. En dat de regering heel wat financiële stimuli voor zonneboilerinstallaties voorziet evenmin. Belsolar, de sectorassociatie van fabrikanten en verdelers van zonneboilers, wil daarin verandering brengen. Want zonneboilers blijven - letterlijk en figuurlijk - hot….

meer info : www.belsolar.be

Zonneboiler nog altijd hot

Ontdek meer

Nieuws

Meer nieuws +

Blijf op de hoogte. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.