Zonneboilers worden in ere hersteld bij nieuwe EPB-berekening!

28/09/2017

De Vlaamse regering heeft het voorstel van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein goedgekeurd om de berekening van het EPB (Energieprestatie en Binnenklimaat) van gebouwen te optimaliseren. Zonneboilers krijgen daardoor waar ze recht op hebben en zullen weer meer meetellen voor een gunstiger E-peil.

Wie een nieuwe woning bouwt of een grondige energetische renovatie plant, moet voldoen aan een aantal voorwaarden met betrekking tot ‘de Energieprestatie en het Binnenklimaat’ van het gebouw, afgekort tot EPB. Dit EPB wordt berekend op basis van de thermische isolatie, de ventilatie en de energieprestatie van de woning. De energieprestatie is de optelsom van de netto energiebehoefte van een gebouw en de hoeveelheid hernieuwbare energie en wordt uitgedrukt in het E-peil.

Zonneboilers vergeten bij aanpassing EPB in maart 2017

Het minimumaandeel hernieuwbare energie werd bij de aanpassing van de EPB-berekening op 1 maart 2017 verstrengd en vastgelegd op 15 kWh hernieuwbare energie per m² bruikbare vloeroppervlakte. Hierbij werd vergeten rekening te houden met de specifieke eigenschappen van zonneboilers, die geen elektriciteit maar warm water produceren. Tot dan was er voor zonneboilers een aparte berekeningswijze waarbij per m² vloeroppervlakte van de woning er een minimum van 0.02 m² zonnecollectoroppervlakte (dus 2%) moest voorzien worden.

Deze vergetelheid had tot gevolg dat het in de praktijk onmogelijk werd om met een zonneboiler, toch door velen erkend als één van de meest interessante toepassingen van hernieuwbare energie, aan de nieuwe eisen te voldoen. Volgens de nieuwe EPB berekening moest op een gemiddelde woning plots een zonnecollector van meer dan 20 m² geplaatst worden (voorheen was dat 4.2 m²) én een boiler van 2.000 liter (voorheen 300 liter). Totaal onrealistische en onbetaalbare eisen.  De verkoop van zonneboilers zakte de laatste maanden dan ook volledig in elkaar.

Minister Tommelein erkent dat EPB-rekenmethode niet correct was

Belsolar, de sectorassociatie van fabrikanten en verdelers van zonneboilers, heeft de incorrectheid van de nieuwe berekening van de EPB-score onmiddellijk aangeklaagd bij het Vlaams Energieagentschap (VEA) en bij de bevoegde minister Bart Tommelein, die de regelgeving nu weer aanpast zodat zonneboilers opnieuw belangrijker worden bij het berekenen van het E-peil.

Zonneboilers waren tot nu toe onterecht minder aantrekkelijk omdat ze onvoldoende verrekend werden in de EPB-scores. Dat zetten we recht”, zei Vlaams minister van Energie Bart Tommelein. “Elke vorm van hernieuwbare energie moet meetellen voor een lager E-peil. Daarom passen we de rekenmethode aan, waardoor ook de hernieuwbare energie uit zonneboilers en warmtepompen correct naar waarde wordt geschat”, aldus nog de minister.

De nieuwe EPB-berekeningswijze gaat in op 1 januari 2018

Binnenkort wordt de EPB-software aangepast. Voor zonneboilers zal de zonnecollectoroppervlakte nu tenminste 2.5% van de bruikbare vloeroppervlakte moeten bedragen, ongeacht de opbrengst van de zonneboiler.

Voor andere hernieuwbare energiebronnen moet ofwel 15 kWh m² geproduceerd worden, ofwel net zo veel (bruto) energie als het gebouw vraagt voor ruimteverwarming.

Tussenstap naar een globale herziening van de EPB-regelgeving

De EPB-regelgeving bestaat al sinds 1 januari 2006. De huidige correcties aan de rekenmethode zijn maar een tussenstap. Ondertussen werkt minister Tommelein volop verder aan een globale herziening van de EPB-regelgeving.

Zonneboilersector zegt dank aan minister Tommelein

Sectorassociatie Belsolar staat erop minister Bart Tommelein te danken, omdat hij rekening heeft gehouden met hun terechte, opbouwende kritiek, en de niet correcte EPB-berekeningswijze op vrij korte termijn heeft laten aanpassen. Nu kan de zonneboiler, als de meest hernieuwbare van alle technologieën, weer de plaats innemen die hij verdient, op het dak van zoveel mogelijk gebouwen. Minister Tommelein heeft hiermee zijn peterschap van Solarboy, de mascotte van de zonneboilersector en van Belsolars infosite www.InfoZonneBoiler.be alle eer aangedaan.

Meer informatie:

Alle info over zonneboilers (werking, toepassingen, premies, rendementsberekening….): www.InfoZonneBoiler.be

Facebook: www.facebook.com/InfoZonneBoiler/

In samenwerking met www.InfoZonneBoiler.be

Ontdek meer

Nieuws

Meer nieuws +

Blijf op de hoogte. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.