5 tips voor een veilige elektrische installatie!

Gepubliceerd op 03 Maart 2015
Aansluiten tellerkast na keuring
Aansluiten tellerkast na keuring

Een miljoen Vlaamse woningen is van ontoereikende kwaliteit, zo blijkt uit het Grote Woononderzoek 2013 dat is uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse overheid en vandaag in het Vlaams parlement wordt voorgesteld.  Ongeveer twee derde van deze woningen zou met relatief beperkte aanpassingen wel aan de normen kunnen voldoen.

 

Voor 21% van de woningen van ontoereikende kwaliteit volstaat het bijvoorbeeld om loshangende stopcontacten te herstellen en te vermijden dat elektrische toestellen in vochtige ruimtes verkeerd worden opgesteld.  In 9% van deze woningen zou het volstaan de zekeringkast te herstellen of vernieuwen. 

Nelectra, de federatie van de elektrosector, benadrukt dat een veilige elektrische installatie van primordiaal belang is voor een veilige, kwalitatieve woning.  Maar hoe kan je als bewoner controleren of je elektrische installatie veilig is?  Nelectra lijst daarom 5 tips op. 

Tip 1: Sluit alle toestellen die een aarding nodig hebben aan op een stopcontact met aardingsaansluiting  

Dit kan eenvoudig gecontroleerd worden door de aanwezigheid van een aardingspen op het stopcontact (uiteraard aangesloten op de aarding).  Door het gebruik van stopcontacten zonder aarding breng je de veiligheid van heel wat elektrische toestellen in gevaar.  Afwezigheid van aarding kan bij isolatiefout leiden tot gevaar voor elektrocutie en brand. 

Tip 2: Check de aanwezigheid van een differentieelschakelaar

Een differentieelschakelaar of verliesstroomschakelaar beschermt je tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking ten gevolge van isolatiefouten.  De schakelaar is ondergebracht in de elektriciteitskast en staat aan het begin van de installatie.  Deze schakelaar zorgt ervoor dat de elektriciteit wordt afgesloten bij stroomverlies en gaat elektrocutie, brandgevaar en energieverspilling tegen.  Test deze schakelaar regelmatig via de testknop. 

Tip 3: Vermijd het overvloedige gebruik van stekker- en tafelcontactdozen

Vaak worden stekker- en tafelcontactdozen op elkaar aangesloten om meer toestellen van elektriciteit te voorzien. Te veel elektrische apparaten aansluiten op tafelcontactdozen, is gevaarlijk en kan aanleiding geven tot brandgevaar.

Tip 4:  Leef de gebruiks- en installatievoorwaarden van elektrische installaties zo goed mogelijk na

Alle elektrische toestellen zijn maar veilig als je ze installeert en gebruikt volgens de voorwaarden van de fabrikant.  Let op bij installatie en gebruik van toestellen in vochtige ruimtes zoals de badkamer, buiteninstallatie,… Steeds vaker worden wasmachines en droogkasten in badkamers geïnstalleerd en indien het toestel bijvoorbeeld in de onmiddellijke buurt van een badkuip wordt geplaatst, is er een groot gevaar op elektrocutie. 

Tip 5: Stopcontacten in vochtige muren

Het is belangrijk om bij het betrekken van een nieuwe woning de staat van het gebouw nauwlettend te controleren.  Indien er vochtinsijpeling is of muren onderhevig zijn aan opstijgend vocht dan kunnen de stopcontacten in die muren een groot gevaar zijn.  Als gevolg van de aanwezigheid van vocht is er kans op elektrocutie- en brandgevaar. 

Via deze vijf eenvoudige maar levensbelangrijke tips kunnen huurders of toekomstige eigenaars een staat opmaken van bestaande elektriciteit in het gebouw.  Nelectra wil er vooral ook op wijzen dat indien er mankementen, tekortkomingen of problemen zijn met de elektriciteit het aangeraden is om een beroep te doen op een elektrovakman.  Alleen hij of zij kan op een professionele en veilige manier elektriciteitsproblemen aanpakken en oplossen.