De voorkeurschakelaar

Gepubliceerd op 12 August 2014
Geld besparen

Comfort wordt steeds belangrijker. In het kader van de politiek van rationeel energiegebruik (REG), legt Electrabel het accent op "zuinig energieverbruik" in tegenstelling tot "meer energieverbruik". Hiervoor werden trouwens tarieven opgesteld die het best bij de verschillende behoeften van de klant passen. Het twee- en drievoudig uurtarief zijn hiervan sprekende voorheelden. In de markt bestaan er een aantal speciaal aangepaste, en zeer bedrijfszekere, toestellen.We bespreken kort de voorkeurschakelaar die perfect op zijn taak is berekend.

De voorkeurschakelaar: voor een voorkeurregime.

De voorkeurschakelaar geeft voor bepaalde installaties de voorkeur aan het meest gunstige tarief. Een interessant apparaat voor wie een
goed beheer van de installatie en zijn geldbeugel nastreeft. De voorkeurschakelaar is in feite een contactor die stromen tot 63 A, mono en driefasig, tot 415 V, kan schakelen. Gewoonlijk is de stuur spanning 220 V en gebeurt de sturing door een contact, programma 25 genoemd, dat door de elektriciteitsmaatschappij ter beschikking wordt gesteld of via een geprogrammeerde schakelklok. De voorkeurschakelaar zal grote verbruikers zoals warmwaterspaarboilers maar ook een wasmachine inschakelen tijdens de periode van het gunstig tarief. Het gebruik van een voorkeurschakelaar, ook wel dag/nacht schakelaar genoemd, is financieel zeer gunstig. Ons mirakeltoestel beschikt tevens over een schuifknop met drie standen voor automatisch en gedwongen aan- en uitstand.

In woningen zorgt de voorkeurschakelaar ervoor dat de spaarboiler automatisch inschakelt gedurende de goedkope nachturen en uitschakelt op het einde van die periode. De sturing gebeurt direct door het stuurcontact van de elektriciteitsmaatschappij. Is dit om een of andere reden niet mogelijk dan kan men gebruik maken van een schakelklokje. Deze klokjes hebben een ruime autonomie en geraken dus niet ontregeld bij eventuele spanningsonderbrekingen. Dergelijke installatie moet voldoen aan het AREI en uitgerust zijn met de nodige verliesstroomschakelaars indien de boiler in de badkamer is opgesteld.

En de schuifknop met 3 standen die we hierboven hebben vermeld?

Normaal werkt het toestel in de automatische stand en vervult dan de functie van contactor. Als er overdag een abnormal groot warmwaterverbruik nodig is, dan kan de voorkeurschakelaar in de manuele stand “I” geplaast worden en warmt de boiler op tegen dagtarief. Vergeetachtig als we zijn zou de boiler aan dagtarief blijven opwarmen. Daarom keert de schakelaar automatisch terug naar de automatische stand bij de eerstvolgende sturing van het stuurcontact of de klok. Een andere situatie: de vakantieperiode. Gedurende deze periode of iedere andere periode van langdurige afwezigheid kan de voorkeurschakelaar buiten dienst worden geplaatst: de "O" stand. De voorkeurschakelaar blijft dan buiten dienst, en wordt dus niet beïnvloed door de sturing, tot de schuifknop terug in de juiste positie wordt gezet.

   

Brochures

Vraag geselecteerde brochures aan