Wienerberger pakt uit met ingrijpende initiatieven rond duurzaamheid

14/02/2022

Wienerberger zet in op een brede range aan initiatieven om een antwoord te bieden op de uitdagingen op het vlak van duurzaamheid en circulariteit waar de bouwsector vandaag voor staat. De fabrikant sluit zo de kringlopen in de productie, stimuleert circulair materiaalgebruik vanuit hergebruik en recyclage en beperkt de CO2-uitstoot. Het huidige hoogtepunt in deze transitie is de ingebruikname van een nieuwe CO2-neutrale productielijn op de site in Kortemark.

Van nature duurzaam

De keramische oplossingen van Wienerberger zijn van nature duurzaam: ze hebben een lange levensduur, worden gemaakt uit natuurlijke materialen en het productieproces heeft een lage milieu-impact. Een dragende constructie in hun keramische lijmblokken heeft bijvoorbeeld een vergelijkbare of lagere milieu-impact dan alternatieven met metselblokken uit andere materialen of skeletstructuren.

Een bijkomende duurzaamheidstroef van keramische bouwmaterialen is de lokale ontginning van de grondstoffen, productie en verwerking. Wienerberger heeft het voordeel dat de meeste van zijn productievestigingen nabij waterwegen liggen. Met watertransport vermijden ze veel gereden kilometers en dus CO2-uitstoot. Ook de end-of-lifescenario’s voor deze bouwmaterialen zijn sterk regionaal geënt: ze worden lokaal hergebruikt of gerecycleerd.

Tot slot is er nog een sterke sociale component verbonden met de lokale verankering: de producten van Wienerberger zorgen voor tewerkstelling. Er zit een hele economie, traditie en knowhow achter hun baksteencultuur. Kiezen voor keramische materialen helpt dus het sociale weefsel ondersteunen.

Zoeken naar gesloten kringlopen

Keramische bouwmaterialen overleven de gebouwen waarvoor ze gebruikt worden. Ze hebben een levensduur die ruim de 100 jaar overtreft. Dat verzekert de opdrachtgever van een waardevaste investering en een economische restwaarde na de technische levensduur van het gebouw.

Die lange productlevensduur geeft Wienerberger de maatschappelijke taak te onderzoeken wat er op het einde van het gebouw mogelijk is met de materialen. Daarom zetten ze bij Wienerberger sterk in op circulair bouwen. Dat begint bij hun productieproces, daarin streven ze naar het maximaal sluiten van kringlopen. Een eerste is de klei-ontginning. Kleigroeves worden na exploitatie heringericht en teruggegeven aan de maatschappij in de vorm van een natuurgebied, recreatiezone of landbouwgebied. In een volgende stap beperken ze bij Wienerberger de noodzaak aan primaire grondstoffen door secundaire grondstoffen in te zetten in het productieproces. Een mooi voorbeeld daarvan is het 100% hergebruiken van het bakafval of het toepassen van reststromen uit andere industrieën. Ze sluiten ook de waterkringloop via regenwaterrecuperatie en het zuiveren en hergebruiken van productieafvalwater. Dat leidt tot een nullozing van afvalwater.

Circulaire verpakking

De volgende schakel is de verpakking. Die hebben ze bij Wienerberger zo circulair mogelijk gemaakt. Om te beginnen is hun bedrukte krimpfolieverpakking – die al voor 30% uit gerecycleerde plastics bestaat – vervangen door een onbedrukte rekhoes. De onbedrukte hoes is perfect te recycleren tot een nieuwe transparante folie en dus volledig circulair. Een bijkomend voordeel is dat voor de rekhoes tot 30% minder materiaal nodig is. Lees meer over de circulaire verpakkingen van Wienerberger.

Ook voor de palletten heeft Wienerberger ondertussen een circulaire oplossing. Hun dakpannen worden vandaag al geleverd op retourpalletten en momenteel rollen ze dit ook uit voor hun snelbouwstenen en in een volgende stap voor hun gevelstenen.

Circulair bouwen

Wienerberger zet niet alleen in op circulaire productie, maar is ook overtuigd van het maatschappelijk belang van circulair bouwen. Hun visie op deze nieuwe manier van ontwerpen en bouwen is gebaseerd op de hoogste 3 niveaus van de Ladder van Lansink. Ze zetten met name eerst in op preventie, vervolgens passen ze maximaal hergebruik toe en wanneer het niet anders kan zoeken ze naar goede recyclagemogelijkheden, zoals het opnieuw inzetten van het zuivere keramische materiaal in hun productieproces.

Om deze visie concreet te maken, baseren ze zich op het schilmodel van een gebouw. Dat deelt de gebouwonderdelen op basis van hun functie op in verschillende lagen: de dragende structuur (met een levensverwachting van 100 jaar), de huid (met een levensverwachting van 50 jaar), de technieken, … De levensduur van iedere schil heeft een invloed op hergebruik. De schildelen die langer in dienst blijven, worden op hun totale levensduur minder vaak hergebruikt. Vanuit die wetenschap vertrekt hun kijk op preventie. Voor de dragende structuur komt dit neer op een goed doordacht concept dat garanties biedt op vlak van draagkracht, akoestiek, brandweerstand en flexibiliteit. Een open casco dat aanpasbaar is, hoef je niet af te breken wanneer je het gebouw gaat herbestemmen. Zorg er verder voor dat de dragende structuur los te maken is van de andere elementen, dat verhoogt het recuperatie- en recyclagepotentieel. Zo vermijd je dat een dragende structuur die jonger is dan 100 jaar gesloopt moet worden omdat de structuur niet aanpasbaar is aan nieuwe noden.

De schil zal vaker vernieuwd worden dan de dragende structuur. Daar is het dus nuttig om te kijken naar circulaire oplossingen, zoals de stapelbare gevelsteen ClickBrick, het metselen met kalkmortels of het toepassen van gevelbekleding in pannen. Voor de volledigheid, in de andere gebouwdelen zijn de dakpannen en kleiklinkers van Wienerberger natuurlijk ook herbruikbaar.

Ook wanneer gebouwelementen niet behouden of hergebruikt kunnen worden, zijn er nog circulaire oplossingen mogelijk door middel van recyclage. Zo onderzoekt Wienerberger met Tracimat hoe ze vrijkomende keramische producten tijdig in beeld krijgen en welke mogelijkheden er zijn om ze voldoende zuiver in te zamelen. Op die manier vergroten ze de kans om die te kunnen herbestemmen als hoogwaardige grondstof voor de productie van nieuwe keramische materialen en vermijden ze downcycling onder de vorm van mengpuin. Dakpannen die niet hergebruikt kunnen worden, hebben ze al kunnen verwerken in de productie van nieuwe snelbouwstenen.

Er liggen zeker nog heel wat potentiële pistes open met betrekking tot urban mining om het circulair potentieel van keramische producten te vergroten. Hergebruik en recyclage van keramische producten uit bestaande gebouwen bewijst dat de materialen van Wienerberger op het einde van de technische levensduur van een gebouw toch nog economische waarde hebben.

CO2-neutrale fabriek

Een ander milieuthema waar Wienerberger prominent op inzet is decarbonisatie. De ambitie is om tegen 2050 volledig CO2-neutraal te zijn. Om die ambitie waar te maken, stappen ze stelselmatig over op CO2-neutrale productieprocessen. Hun nieuwe productielijn in Kortemark is op dat vlak een primeur in de industrie. Ontdek alle troeven van de nieuwe productielijn.

Het productieproces op de site verloopt volgens gloednieuwe elektrische productietechnieken, zowel voor de oven als de drogerij. Er komt dus helemaal geen fossiele brandstof meer aan te pas. De elektriciteit voor het productieproces is voor 25% afkomstig van een eigen PV-installatie en wordt verder aangevuld met 100% groene energie.

Ook op andere sites decarboniseert Wienerberger. Zo bouwen ze op de site in Beerse twee windturbines, samen goed voor een jaarlijkse productie van 17 miljoen kWh, of een besparing van 7.700 ton CO2. Al hun productiesites vervaardigen overigens al een deel van hun elektriciteit met behulp van ruime PV-installaties.

Dematerialisatie

Een andere manier om de CO2-uitstoot te beperken, is het terugdringen van de benodigde hoeveelheid materiaal door dematerialisatie. Zo hebben ze bij Wienerberger hun stormpannen 10 tot 12% lichter maar even sterk gemaakt. Ook hun snelbouwstenen maken ze vandaag met minder materiaal. De densiteit bedraagt 850 kg/m³, dat is tot 150 kg minder dan bij een standaard keramische bouwblok en minder dan de helft van alternatieve materialen. In het gevelsteensegment bieden ze de Eco-brick variant die tot 3,5 cm dunner is dan een traditionele gevelsteen en nu dus ook de online geproduceerde gevelsteenstrippen van 2 cm dik.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De focus op circulariteit en CO2-neutraliteit past volledig binnen het bredere plaatje van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), waar Wienerberger sterk op inzet. Ze nemen diverse initiatieven om het welzijn van hun medewerkers te verhogen, de diversiteit van hun medewerkers aan te moedigen, de biodiversiteit op hun productiesites en eigen groeves te verruimen en sociale projecten te ondersteunen.

Benieuwd naar de duurzame keramische oplossingen van Wienerberger? Vraag gratis de ‘Bouw- en verbouwgids van de toekomst’ aanontdek het gamma online en maak een afspraak voor een bezoek aan een Wienerberger-showroom.

Tip: ontdek hier de gloednieuwe, innovatieve productielijn voor baksteenstrippen van Wienerberger. Die zorgt voor een volledig CO2-neutrale productie, een primeur in de baksteenindustrie!

In samenwerking met Wienerberger NV

Ontdek meer

Gratis brochure aanvragen

Bekijk meer brochures Vraag geselecteerde brochures aan

Nieuws

Meer nieuws +

Blijf op de hoogte. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.