Verbouwde woningen te weinig energie-efficiënt door gebrek aan budget en kennis

Gepubliceerd op 02 December 2014

Wanneer mensen een huis kopen en verbouwen, investeren ze vooral in de verfraaiing van de woning en te weinig in de energie-efficiëntie. Toch is de bereidheid om er in te investeren groot. De belangrijkste hindernissen zijn een gebrek aan financiële middelen en onwetendheid over de eisen en keuze van bouwtechnieken en materialen om het E-peil van een bestaande woning te verbeteren. Er is een grote behoefte naar betere informatie en meer ondersteuning voor energie-efficiënt verbouwen.

Dit blijkt uit een recente studie van Xella uitgevoerd door het onafhankelijk studiebureau i-VOX bij een representatieve steekproef van 350 Belgen die de voorbije 2 jaar reeds verbouwden of plannen hebben om de komende 3 jaar te verbouwen.

Verbouwen zit in de lift. Van alle Belgen met bouwplannen, heeft bijna 1 op 2 plannen om de komende 3 jaar te verbouwen. Wie verbouwt is gemotiveerd om te investeren in energiebesparende renovatiewerken (meer dan 1 op 2). Zoals hieronder uit de cijfers blijkt wordt er in werkelijkheid vooral geïnvesteerd in de verfraaiing van de woning en te weinig in isolatie en energie-besparende installaties.

“De schaarse en dure bouwgronden en de onzekerheid door de economische crisis drijft veel mensen die een eigen woning zoeken in de richting van een woning kopen en verbouwen. Dit laat immers toe om de werken te spreiden en zelf te doen en zo op korte termijn budget uit te sparen.Maar ook de vastgoedprijzen zijn hoog. Daarom blijft vaak niet voldoende budget over om energie-efficiënt te verbouwen.”, aldus Nicole Wuyts, marketing manager Xella.

Energie-efficiëntie stiefmoederlijk behandeld

De Belgische verbouwer investeert vooral in het schilderen en behangen van de woning (77%), het plaatsen van een nieuwe badkamer (44%) en het plaatsen van een nieuwe keuken (40%).

Op gebied van isolatie scoort het dak het hoogst (44%), gevolgd door isolerende ramen (30%) en tenslotte isolatie van de gevel (19%).

Het minste aandacht gaat naar energie opwekkende installaties zoals de installatie van een condensatieketel (16%), een ventilatiesysteem (9%), een zonneboiler (6%), fotovoltaïsche panelen (5%) of een warmtepomp (3%).

Om de kosten maximaal te drukken voert 85% van de verbouwers ook zelf werken uit en gaat of blijft 78% tijdens de werken in de woning wonen.

Te weinig budget en kennis van zaken

3 op 4 respondenten met plannen om te verbouwen zegt  de werken te spreiden in de tijd uit financiële noodzaak. De meeste verbouwingswerken gebeuren in een tijdspanne van 1 tot 10 jaar. Uit het onderzoek blijkt nog dat ruim 1/3de van de mensen met plannen om te verbouwen (38%)  denkt de renovatiewerken te kunnen doen op minder dan 1 jaar tijd

Naast het gebrek aan financiële middelen, speelt de onwetendheid over de verplichtingen inzake energie-efficiënte ook een belangrijke rol. 1 op 5 kent de eisen om het E-peil van de woning te verlagen niet en bijna 1 op 2 verbouwers weet niet welke materialen het meest energiebesparend zijn.

Ondanks het gebrek aan middelen zijn verbouwers erg tevreden over hun project. 2 op 3 van de ondervraagden die in de voorbije twee jaar verbouwden geven aan dat ze dit opnieuw zouden doen met de ervaring die ze hebben. Het belangrijkste minpunt van een verbouwing is het overschrijden van het geplande budget door onverwachte werken. “Een woning kopen en renoveren is op lange termijn enkel rendabel indien men voldoende investeert in de na-isolatie van de woning. De studie toont dat verbouwers wel bereid zijn om te investeren in energie-efficiëntie maar dat te weinig doen omwille van financiële redenen en uit onwetendheid over de bestaande normen en materialen. Daarom investeren wij veel in het informeren inzake energie-efficiënte oplossingen voor isolatie bij renovatie. Er bestaan immers heel wat bouwtechnieken en –materialen, zoals de na-isolatie oplossingen van Xella, die zeer geschikt zijn voor verbouwingen. Deze oplossingen zijn budgetvriendelijk, efficiënt en ook toegankelijk voor doe-het-zelfvers. Het is ook belangrijk dat de overheid meer investeert in het correct informeren en steunen van verbouwers voor het optimaliseren van de energie-efficiëntie van de woning,”, besluit Nicole Wuyts. 

   

Brochures

Vraag geselecteerde brochures aan