Welke fundering moet ik kiezen

Welke fundering heb ik nodig? Een bouwingenieur zorgt voor zekerheid

19/09/2017

De fundering is het deel van de woning dat ervoor zorgt dat het eigengewicht van de woning en de interne/externe belastingen (personen, sneeuw, winddruk) zullen overgedragen worden naar de ondergrond. Afhankelijk van de ondergrond kan dit d.m.v. plaat/plaat-strookfundering, strookfundering of paalfundering.

De verschillende soorten fundering

Plaatfundering

Een plaatfundering is een vorm van fundering waarbij een horizontale plaat uit gewapend beton als dragend structuurelement voor het volledige gebouw fungeert. Hierdoor zal het volledige gebouw op één grote gewapende betonnen plaat gebouwd worden. Deze betonnen plaat wordt op een ondergrond geplaatst die voldoende draagkrachtig is.

Strookfundering

Een strookfundering, ook wel sleuvenfundering genoemd, is een fundering op vaste ondergrond. Het zijn stroken gewapend beton, waarop de muren worden gemetseld.

Paalfundering

Paalfunderingen worden gebruikt wanneer de draagkrachtige laag te diep ligt voor een strookfundering of plaatfundering.  De palen worden in de grond geduwd tot op de dragende grondlaag.

Welke fundering heb je nodig?

Neem contact op met een stabiliteitsingenieur om te laten bepalen welk type fundering jouw woning nodig heeft.

Welke fundering moet ik kiezen

Een fundering kies je natuurlijk niet zelf. Dit gebeurt op basis van:

  • Een grondonderzoek
  • Een ingenieursstudie
  • Een visuele inspectie. 
     

Deze 3 zaken zijn elementair om de juiste keuze te maken. Let wel op, zonder grondonderzoek is het voor de stabiliteitsingenieur onmogelijk om een inschatting te maken of de constructie op een voldoende stabiele en draagkrachtige laag gebouwd wordt.

Het doel is om een indruk te krijgen op welke diepte de stabiele lagen zich bevinden.

Het is ook niet zo dat ieder stuk grond overal dezelfde draagkracht heeft. Er kunnen opgevulde putten zijn, of in het verleden kan er bv. een gracht over het terrein gelopen hebben.

Waarom laat je best een grondonderzoek doen?

Een grondonderzoek of sondering gebeurt bij nieuwbouw en brengt de verschillende bodemlagen in kaart. Meestal wordt er op 3 punten op de bouwgrond een meting gedaan, en als dit 3 verschillende resultaten geeft, zal er nog een 4e en eventueel een 5e meting gebeuren. 

Als er geen grondonderzoek gebeurt, kan je geluk hebben, maar heb je ook meer kans op overmatige zettingen van het gebouw, ongelijke vervormingen, barsten & scheuren, …

Een goede raad: laat dit grondonderzoek steeds in samenspraak met je stabiliteitsingenieur doen.

Welke fundering moet ik kiezen

Ontdek meer

Nieuws

Meer nieuws +

Blijf op de hoogte. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.