Terugverdientijd regenwaterinstallatie | Rendement regenwaterput

Verplichte regenwateropvang heeft tot doel het onnodige verbruik van drinkwater te beperken en overbelasting van de riolering bij hevige regen te vermijden.

Plaatsing regenwaterput: terugverdientijd en rendementDe regenwaterput, geen overbodige luxe meer

Verplichte regenwateropvang heeft tot doel het onnodige verbruik van drinkwater te beperken en overbelasting van de riolering bij hevige regen te vermijden. Daarom heeft de overheid de plaatsing van een regenwaterput bij nieuwbouw verplicht voor woningen waarvan de gevelbreedte aan de straatzijde langer is dan 6 meter of voor woningen op een perceel groter dan drie are. Voor bestaande woningen is het plaatsen van een regenwaterinstallatie niet verplicht. Het Vlaams Gewest moedigt ons echter wel aan een dergelijke installatie te plaatsen door het geven van een subsidie.

Verschillende systemen en prijzen voor regenwaterrecuperatie

Afhankelijk van de soort regenwaterinstallatie die u plaatst, kan de prijs variëren van 500 tot 8000 euro. Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden: een regenton in de tuin (500 euro), een watertank onder een groendak (2000 euro) of een regenwaterput (prijs afhankelijk van de inhoud, de graafwerken, de keuze van het pompsysteem,…). In principe kunt u al een regenwaterinstallatie plaatsen voor een gemiddelde kostprijs van 2.500 euro. Dit bedrag wint u op termijn terug door een lagere drinkwaterfactuur. Het ziet ernaar uit dat zowel de watergewinning als de waterzuivering in de loop van de eerstvolgende jaren drastisch duurder zullen worden, wat nog een extra reden kan zijn om hemelwater te gebruiken voor diverse huishoudelijke toepassingen.

Terugverdientijd en factoren die de terugverdientijd kunnen bepalen

De terugverdientijd voor de installatie van een regenwaterinstallatie bedraagt gemiddeld 6 tot 14 jaar. Deze terugverdientijd is echter afhankelijk van verschillende factoren zoals: • de kostprijs van de volledige installatie • het aantal verbruikposten dat op de installatie aangesloten is • het dakoppervlak waarmee u regenwater kunt opvangen • de grootte en de inhoudscapaciteit van uw regenwaterput • het aantal personen dat gebruik maakt van de regenwaterinstallatie

Het rendement van een regenwaterinstallatie in cijfers

Om de kosten voor uw regenwaterput terug te kunnen verdienen binnen een redelijke termijn speelt het rendement uiteraard ook een belangrijke rol. Voor een minimum rendement hebt u minstens een dakoppervlak van 50 tot 100 m² nodig. Om een hoeveelheid regenwater te kunnen opvangen die beantwoordt aan de jaarlijkse vraag van een gemiddeld gezin is een minimum dakoppervlak van 100 tot 200 m² nodig. We maken een kleine berekening: een dakoppervlak van 100 m² kan maximum 55 m³ regenwater per jaar opvangen. Elke persoon verbruikt gemiddeld 45 m³ water per jaar. Daarvan kan ongeveer de helft door regenwater vervangen worden. De gewestelijke stedenbouwkundige verordening van Vlaanderen van oktober 2004 raadt een regenwaterput van 5000 liter aan voor een dakoppervlak van 100 tot 150 m² en een regenwaterput van 7500 liter voor een dakoppervlak van 150 tot 200 m². Lees meer over … • De regenwaterput verplicht bij nieuwbouw • Duurzaam omgaan met drinkwater • Subsidies voor het plaatsen van een regenwaterinstallatie …

In samenwerking met Bouwinfo.be

GRATIS Nieuwsbrief