Regenwaterput wordt in de grond gestoken

Verplichte regenwaterinstallatie nieuwbouw | Regenwaterput bestaande woning

12/12/2014

Bij nieuwbouw bent u tegenwoordig verplicht om zelf een regenwaterput of infiltratievoorziening te installeren. Velen stellen zich hierbij echter de vraag of de kosten en de inspanningen voor het plaatsen van een regenwaterput effectief lonend zijn. Louter financieel bekeken spreekt men over een gemiddelde terugverdientijd van 6 tot 14 jaar.

Plaatst men de kostprijs voor de installatie van een regenwaterput, een pomp, leidingen, het elektrisch verbruik voor de waterpomp en het jaarlijks onderhoud van de filters voor het gebruik van 60 à 70 liter gratis hemelwater per dag, tegenover de kostprijs van drinkwater – lees leidingwater – inclusief de kosten voor de waterzuivering en de afvoer, dan is deze terugverdientijd voor de plaatsing van een regenwaterput zeker niet overdreven. De vraag zou veel eerder gesteld moet worden in de optiek of de installatie van een regenwaterput op lange termijn lonend is, afgezien van het financiële aspect. En dan is het antwoord naar onze mening ongetwijfeld JA.

Of een regenwaterput lonend is, is nog steeds een persoonlijke kwestie

Het rendement van een regenwaterput is sterk afhankelijk van

  • Uw totale waterverbruik en de manier hoe u met water omspringt
  • Uw dakoppervlak en de grootte van uw regenwaterput
  • Het aantal toepassingen dat u op regenwater wenst aan te sluiten. Mogelijkheden zijn de toiletspoeling, een kraan voorzien voor het poetsen van de woning, mits een grondige filtering ook voor de wasmachine, een waterkraan in de tuin voor het besproeien van de tuin, het wassen van de auto, …
  • De subsidie van de Vlaamse overheid voor de plaatsing van een regenwaterput

Naast de vele cijfers die voor de ene een overtuigende kracht hebben en voor de andere niet, is het gebruik van regenwater ook een ethische kwestie. De persoonlijke bijdrage die u wenst te leveren aan het duurzaam omgaan met water dat steeds schaarser wordt, is voor velen vaak een doorslaggevende reden om een regenwaterput te installeren in een bestaande woning of om zoveel mogelijk toepassingen aan te sluiten op een verplichte regenwaterinstallatie bij nieuwbouw.

Regenwaterput wordt in de grond gestoken

Ontdek meer

Nieuws

Meer nieuws +

Blijf op de hoogte. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.