Een nieuw dakvenster plaatsen: is er een stedenbouwkundige vergunning nodig?

Gepubliceerd op 11 Juni 2020

Daglicht is essentieel voor onze gezondheid. Een dakraam plaatsen in je hellend dak is dus een slimme beslissing. Maar heb je hier een vergunning voor nodig? We helderen het even voor je op.

Dakvenster in hellend dak

Is de ruimte onder je hellend dak een donkere bedoening en wil je je zolder gebruiken als extra woonruimte? Dan kun je met dakramen meer natuurlijk licht binnenhalen en hoef je overdag geen verlichting te laten branden. Een goede zaak want daglicht is beter voor je gezondheid. Ontdek de voordelen van kiepdakvensters voor hellende daken.

Vergunning nodig?

Wil je bouwwerkzaamheden uitvoeren, dan heb je voor bepaalde werken een stedenbouwkundige vergunning (de vroegere bouwvergunning) nodig. Die vergunning wordt toegekend door je gemeente. Voor sommige werken zoals het plaatsen van een dakraam is een vrijstelling van de vergunningsplicht mogelijk of volstaat een melding. Dit hangt af van gemeente en andere wetgevingen die van invloed kunnen zijn. Bevraag je bij je architect of gemeente en ontdek wat voor jou van toepassing.

Een oud dakvenster vervangen of een nieuw dakvenster plaatsen

Een oud dakraam vervangen door een nieuwe of een nieuw dakvenster plaatsen wordt op Vlaams niveau gezien als ‘onderhoudswerken of kleine verbouwingswerken’. Hiervoor is er geen vergunningsplicht tenzij: er een wijziging is aan het fysieke bouwvolume van het dak, de dragende structuur gewijzigd wordt, het een effect heeft op het uitzicht van de voorgevel aan de straat en als de functie van het pand gewijzigd wordt (bijvoorbeeld meer wooneenheden creëren of uit te breiden. Soms is er een meldingsplicht nodig. Informeer je bij je gemeente om te weten of er een vrijstelling mogelijk is. 

Hulp van een architect?

Als je werken doet waarvoor een omgevingsvergunning of een melding voor stedenbouwkundige handelingen nodig is, moet je in principe beroep doen op een architect. Die stelt dan een vergunningsdossier op en dient die dan ook in. Voor het plaatsen van dakvensters in het dakvlak (hellend dak) of een plat dak is dit niet nodig.

Een dakkapel plaatsen

Voor het plaatsen van een dakkapel heb je wel een vergunning nodig. Wil je toch genieten van het dakkapeleffect zonder vergunning? Dan zijn kiepdakvensters die je kunt kantelen zodat het venster verticaal staat en de buitenkant naar binnen gekeerd is, een goed alternatief. Ontdek alle voordelen van deze topper.

Wil je een nieuw dakraam laten plaatsen voor (ver)bouwproject? Ontdek meer over het kiepdakraam in de inspirerende infobrochure of neem contact op met een installateur in je buurt.