Bis beurs 2017 architectuurwedstrijd : Reconversie van een industriële site naar een duurzame wijk

Gepubliceerd op 10 August 2017
Bis 2017 architectuurwedstrijd - Reconversie van een industriële site naar een duurzame wijk
Bis 2017 architectuurwedstrijd - Reconversie van een industriële site naar een duurzame wijk

Tijdens bis beurs 2017 vindt ook weer de architectuurwedstrijd plaats. Voor de categorie: "Inbreiding bij meergezinswoningen" is dit project gekozen. Het wil de waarden van de oorspronkelijke houthandel integreren in een zeer rationeel concept; een duurzame wijk, met een duidelijke link naar het industriële verleden van de site. Er ontstaat een sociale dynamiek door kwalitatief hoogstaande collectieve ruimtes en het flexibele en gemengde karakter van de functies. Die twee krachtlijnen, met een globale duurzame aanpak, willen de wijk een sterk en symbolisch imago geven. En zo als sociaal voorbeeldproject dienen.

Ontwerp: Cédric Frank - Urban Platform

Bis 2017 architectuurwedstrijd : Reconversie van een industriële site naar een duurzame wijk

Project:

Dit project wil de waarden van de oorspronkelijke houthandel integreren in een zeer rationeel concept; een duurzame wijk, met een duidelijke link naar het industriële verleden van de site. Er ontstaat een sociale dynamiek door kwalitatief hoogstaande collectieve ruimtes en het flexibele en gemengde karakter van de functies. Die twee krachtlijnen, met een globale duurzame aanpak, willen de wijk een sterk en symbolisch imago geven. En zo als sociaal voorbeeldproject dienen.

Het project voorziet twee gebouwen aan de straatkant (26 woningen). Centraal in het binnenterrein zijn twee blokken met elkaar verbonden door passerellen (27 woningen). Daarnaast zijn er een tiental stadswoningen in het binnenterrein voorzien.

Ten slotte worden een aantal bestaande gebouwen op de site geïntegreerd in het project met specifieke functies zoals groepswonen voor ouderen, conciërgewoning, gemeenschapsruimte …

De verschillende entiteiten worden met elkaar verbonden door een wijdvertakt netwerk van paden en tuinen op de begane grond, en loopbruggen op de verdiepingen, die net als de dakterrassen of wasserette dienstdoen als ontmoetingsruimte.

Het gebruik van de zwarte metalen gevelbekleding verwijst naar de industriële architectuur.

Wat overtuigde de jury:

Dit project is conceptueel zeer sterk. Het maakt gebruik van de bestaande constructie om tot een sociale cohesie te komen. Het gaat hier om een zeer dense inbreiding. Dankzij de passerellen tussen de meergezinswoningen en de leefstraten plooit dit project zich open naar de buurt. Het openen van het binnengebied werkt uitnodigend en versterkend. Het doet eindelijk iets met de vaak te lange achtertuinen en verloren binnengebieden, zonder aan levenskwaliteit in te boeten. De oplossing om de hoek van het bouwblok transparant te maken, maakt dat het project geen eiland in de stad wordt.