Bis 2016 : Architectuurwedstrijd

Gepubliceerd op

Voor het 8ste opeenvolgende jaar organiseerde bis haar architectuurwedstrijd. Na ‘Recente renovaties (2009), ‘Recente duurzame projecten’ (2010), ‘Buiten in de binnenstad’ (2011), ‘Wonen en werken’ (2012), ‘Wonen in appartementen’ (2013), ‘Een nieuw leven voor villa’s en fermettes’ (2014), ‘Zichten’ (2015), was thema voor 2016: ‘Nieuwe architectuurconcepten die een antwoord bieden op de energie- en mobiliteitseisen’.

De wintertuinwoning

ONTWERPERS:

 • STUDIOLO architectuur en Koen Matthys
 • Koen Matthys, arch.
 • Karolien Vanmerhaeghe, arch.
 • Sigyn De Lombaerde, arch.
 • Johan Liekens, arch.

Dit project kwam tot stand in het kader van Stedelijke Woonkavels SOGENT. Dit initiatief wil door middel van kleine ingrepen op hoekpercelen nieuwe woningen en kleine ontmoetingsplekken creëren die de leefbaarheid en de herkenbaarheid van de buurt moeten vergroten.

WAT OVERTUIGDE DE JURY?

 • Wintertuinwoning op bis 2016De innoverende typologie. In deze hoekwoning in Ledeberg doen een wintertuin, een binnenterras en een 'buitenkamer' dienst als verlengstuk van het wonen en tegelijk als thermische en akoestische buffer. Hier is er plaats voor tal van activiteiten waarvoor in de klassieke stadswoning te weinig (of geen) ruimte is: verblijven, spelen, klussen, de fiets herstellen, kruiden kweken... Het initieel plan voorzag in de aanleg van een voorpleintje met een zitbank en schans in dezelfde materialen als het gebouw.
 • De tweede gevel. Door de gevel te ontdubbelen ontstaat een tweede gevel die de afstand tot het publiek domein regelt, en de woning toelaat zich uit te breiden tot ‘zomerhuis’. De ‘buitenkamer’ tussen deze tweede gevel en het geïsoleerde volume vormt een schakel tussen het publieke en het private van de stadswoning. Op die manier hebben de bewoners onder andere privacy zonder een blinde straatgevel, en een fietsberging zonder hinderlijke obstakels.

Hoekwoning Gent

ONTWERPERS:

 • Dries Goesaert, ir. arch.
 • Celine Minjauw, ir. arch.
 • Jeroen Tousseyn, ir. arch. (studie EPB).

Het project kwam tot stand in het kader een samenwerking tussen het Ontwerpatelier 3 en de vakgroep A&S van de Ugent.

WAT OVERTUIGDE DE JURY?

 • De wintertuin als schakel. De woning is opgebouwd rond een centrale wintertuin en een buitenterras dat het beschermde volume opsplitst in twee delen. Het huis is ontworpen voor een traditioneel gezin met kinderen, maar het kan ook anders worden ingevuld. De linkervleugel is omvormbaar tot een afzonderlijke verblijfplaats en kan volledig autonoom functioneren.
 • De wintertuin als klimatologisch element. Dit concept maakt het mogelijk om een beperkt beschermd en dus betaalbaar bouwvolume gedurende de zomer – wanneer de bouwschil niet per se zwaar geïsoleerd hoeft te zijn – te combineren met een ruime woonoppervlakte. Dit model kan in de toekomst een perfect antwoord zijn op de voorspelde klimaatswijzigingen met langere warmere en vochtige periodes.

Absence – discovering & designing in uncharted territory

ONTWERPERS:

 • Alexander Colson, arch.
 • Alexandra Trianti, student master in architectuur
 • Moritz Kasper, geograaf
 • Nicole Kengyel, grafisch ontwerper.

Het project kwam tot stand in het kader van een interdisciplinair ontwerp tijdens de opleiding Urban Design HCU Hamburg.

WAT OVERTUIGDE DE JURY?

 • ‘Absence’ – het tijdelijk niet gebruiken van een ruimte – is een wijdverbreid fenomeen dat in de architectuur of stedelijke planning nochtans weinig of geen aandacht krijgt. Het wordt niet als leegstand beschouwd en verdwijnt daardoor onder de radar. De analyse van het thema leidt tot nieuwe inzichten en concepten die de klassieke woning in vraag stellen.
 • ‘Absence’ als een ontwerpmiddel. Uitgaande van het 'afwezig zijn van thuis' stelde de projectgroep een tijdschema op van verschillende bewonersprofielen. Dat leverde informatie over de (soms zeer geringe) hoeveelheid tijd die een bewoner in zijn huis doorbrengt, en over hoe hij of zij van de diverse woonfuncties gebruik maakt. Op basis hiervan worden vervolgens architecturale ideeën voorgelegd die elke bewoner in staat moet stellen zijn of haar afwezigheid om te zetten naar een voordeel.
 • ‘Absence’ als een model voor cohousing. Alle gegevens worden uiteindelijk gegroepeerd in tijdstabellen en tekeningen die worden aangewend voor een schematisch voorontwerp voor een project van cohousing. Elementaire thema’s hierbij zijn het compact ruimtegebruik en het inspelen op nieuwe leefmodellen.

Militair Hospitaal Antwerpen

ONTWERPERS:

 • masterplan: Architecten Achtergael i.s.m. Stéphane Beel Architects
 • architectuur: Architecten Achtergael, Stéphane Beel Architects, 360 Architects, Collectief Noord
 • landschapsarchitectuur: Michel Desvigne Paysagistes
 • ontwikkelaar/opdrachtgever: AG Vespa, Vanhaerents en Matexi;
 • ingenieurs: Grontmij, Talboom.

WAT OVERTUIGDE DE JURY?

 • Het Militair Hospitaal als schakel in het stedelijk netwerk. De site vormde door zijn militaire karakter jarenlang een ontoegankelijk, afgesloten gebied. De grote uitdagingen van het project lagen enerzijds in het omgaan met de randen, de toegangen en de relatie van het Militair Hospitaal met zijn omgeving, en anderzijds in het herbestemmen van de site zonder zijn specifiek karakter als voormalige enclave te verloochenen. Naast een hoge interne leefbaarheid streeft de nieuwe woonbuurt naar een zo groot mogelijke openheid. Dit blijkt uit het maximaliseren van de open ruimte en in het beperken van het aantal wooneenheden.
 • Groen wonen. De site werd autovrij gemaakt. De inritten van de ondergrondse parkings voor de bewoners en de bovengrondse staanplaatsen voor bezoekers bevinden zich aan de rand van het terrein. Het woningaanbod beperkt zich tot 420 eenheden en varieert van stadswoningen en appartementen tot sociale woningen en lofts. De hele site is geconcipieerd als een stedelijke tuin, met royaal veel open ruimte exclusief voor de zwakke weggebruiker. De fiets- en voetgangersassen structureren de site en sluiten op weloverwogen plaatsen aan op de bestaande stedelijke assen. De architectuur van de nieuwe gebouwen verwijst naar de bestaande baksteenconstructies.