Batibouw 2016 : Hernieuwbare energie vernieuwt

Gepubliceerd op
Hernieuwbare energie op batibouw
Hernieuwbare energie op batibouw

tot voor kort stond hernieuwbare energie in ons land synoniem met zonne-energie. Gedreven door het subsidiebeleid kenden de verschillende vormen van zonnepanelen een hoge vlucht. Op BATIBOUW 2016 kan men in Paleis 10 vaststellen dat de markt in hernieuwbare energie volwassener en meer divers is geworden. 

EPB-regelgeving

In Vlaanderen verplicht de EPB-regelgeving het gebruik van hernieuwbare energie. In 2016 zal de regelgeving 10 jaar bestaan. Dat vormt ook de aanleiding voor de lezing van Vlaams minister voor Energie Annemie Turtelboom op donderdag 25 februari op BATIBOUW. De energieprestatieregelgeving voor bouwers heeft immers een grote impact op de bouwsector gehad. De regelgeving, en het pad dat werd uitgetekend voor de verstrenging van de eisen tot BEN (bijna-energieneutraal) niveau tegen 2021, is ongetwijfeld één van de belangrijkste motoren voor innovatie in de bouw.

Zonne-energie blijft een heel voor de hand liggende oplossing: ofwel om zelf elektriciteit te produceren, ofwel om warm water aan te maken. Ook de gewesten geloven nog in zonne-energie, al hebben ze een ander beleid voor het subsidiëren ervan. Vlaanderen ondersteunt de zonneboiler, Wallonië de pv-systemen. Wie op zoek gaat naar meer toelichting over het premiestelsel van de gewesten kan hiervoor terecht in de Patio op BATIBOUW. In dit snel evoluerende landschap is het immers van cruciaal belang om zich goed te laten informeren en begeleiden.

Want zelfs met minder subsidies blijven zonnepanelen bijvoorbeeld een zinvolle investering. Hun rendement verbetert jaar na jaar, waardoor men goedkoper elektriciteit produceert dan dat die kan worden aangekocht van de energieleverancier. Maar zonnepanelen bieden in de toekomst ook nieuwe mogelijkheden. Aan de universiteit van Eindhoven zijn panelen ontwikkeld die waterstof produceren. Zo maakt men straks misschien zelf de brandstof voor een door waterstof gedreven wagen?

Warmtenetten

Maar er is meer dan de zon. De wind drijft jaar na jaar meer windmolens aan. Naast de grote turbines, komen er ook vaker toepassingen voor particulier gebruik: van turbines op kleine masten tot compacte oplossingen om op het dak te plaatsen. Een belangrijke troef is dat wind in tegenstelling tot de zon dag en nacht aanwezig is en dat een windgenerator een betrouwbaarder rendement biedt.

De Vlaamse overheid zet sinds een tweetal jaren sterk in op warmtenetten. In steden zoals Antwerpen, Gent, Roeselare en Brugge zijn al van deze leidingen aanwezig die een reeks gebouwen van warm water voorzien voor verwarming en sanitair. Nieuwe technieken zoals dieptegeothermie maken deze netten ook energiezuiniger en gemakkelijker toegankelijk buiten stedelijke gebieden.

Slim omgaan met elektriciteit

De fabrikanten hebben de afgelopen jaren koortsachtig gezocht naar betrouwbare alternatieven voor zon en wind. Kijk maar naar de opkomst van hout als hernieuwbare brandstof, of de integratie van een stirlingmotor in onze verwarming om in één beweging ook elektriciteit te produceren. Van 25 februari tot en met 6 maart, kan men al deze oplossingen terugvinden op BATIBOUW.

Ontdek het op BATIBOUW

Bezoekers van BATIBOUW kunnen dit jaar in Paleis 10 terecht voor meer informatie over hernieuwbare energie en duurzaam bouwen. Het Paleis huisvest exposanten en verenigingen die de bezoeker meer kunnen vertellen over onder andere fotovoltaïsche zonnepanelen, warmtepompen, windenergie en natuurlijke materialen.