Dit zijn de seminaries, infosessies en debatten op Batibouw 2019

Gepubliceerd op 31 January 2019

Ieder jaar organiseert BATIBOUW seminaries, infosessies en debatten in de Conference Room. Deze initiatieven zijn bedoeld voor de uitgebreide waaier aan doelgroepen die de beurs bezoeken: professionele en particuliere bezoekers maar ook syndici en projectontwikkelaars. Het hele programma vindt u op de website van de beurs.

Debat: de ecologische impact van de bouwsector

De bouwsector speelt een sleutelrol in de noodzakelijke transitie naar een meer duurzame wereld. Welke impact heeft de bouwsector vandaag op de opwarming van de aarde en op de schaarste aan grondstoffen? Wat doet ze vandaag al om die impact te verkleinen en wat zou de bouwsector nog meer kunnen doen? Aan de hand van een aantal stellingen en vragen vanuit het publiek voelen we een aantal prominente stakeholders uit de Belgische bouwsector hierover aan de tand.

Bij de keuze van de panelleden werd ervoor gezorgd dat de belangrijkste geledingen uit de bouwsector aan bod kwamen: architecten, aannemers, onderzoekers, fabrikanten, ingenieurs en projectontwikkelaars.

Panelleden die al zeker van de partij zullen zijn: Leo Van Broeck (Vlaams Bouwmeester), Marc Dillen (directeur Vlaamse Confederatie Bouw), Frank Van Hove (managing director Foamglas Benelux en voorzitter van BMP), Wim Boydens (zaakvoerder studiebureau Boydens) en Catherine De Wolf, onderzoekster aan het Swiss Institute of Technology in Lausanne.

Moderator van het debat is Rik Neven, zaakvoerder van Redactiebureau Palindroom en architectura.be. Het debat vindt plaats op donderdag 21 februari 2018 in de Conference Room van de beurs vanaf 14 uur.

Seminarie en expositie Circulair bouwen

In samenwerking met VIBE, een vzw die informatie over gezond en milieuverantwoord (ver)bouwen en wonen verspreidt en Pixii, het Kennisplatform voor Energieneutraal Bouwen, organiseert BATIBOUW een seminarie en een expositie over Circulair Bouwen, eveneens een thema van de beurs. Aan de hand van een seminarie, dat zal doorgaan op donderdag 28 februari van 11u tot 13u, informeren ze het grote publiek over wat circulair bouwen nu juist is en hoe het kan worden toegepast. De expositie focust op het productniveau en laat zien wat professionals op de markt kunnen vinden.

Seminarie mede-eigendom

Op maandag 25 februari organiseert BATIBOUW in samenwerking met het kennis- en dienstenplatform voor beheer van mede-eigendom UVS-UFS (Unie Vlaamse Syndici – Union Francophone des Syndics) een aantal seminaries in de Conference Room, speciaal bedoeld voor zij die de rol van syndicus op zich nemen.

Lezing van Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) begeleidt lokale woonactoren administratief en technisch bij de realisatie van bouwprojecten, van bij het concept tot de oplevering. De VMSW verzorgt tijdens de beurs een lezing over de publiek-private initiatieven in sociale woningbouw en is bedoeld voor projectontwikkelaars.