Kostenoptimaal bouwen - Batibouw 2015

Gepubliceerd op 24 February 2015
Combo prime home: nieuw isolatiesysteem met gipskarton voor muren, plafonds en hellende daken
Kostenoptimaal bouwen : minikeuken

Kostenoptimaal bouwen is het tweede thema van BATIBOUW 2015, watmooi aansluit bij het eerste, start to renovate. Investeringen in energiebesparing hebben immers hun meerwaarde voldoende bewezen, maar hoe zet men zijn budget het beste in? Met welke keuzes zal men volgend jaar of binnen tien jaar nog tevreden zijn? Hoeveel moet men concreet bijvoorbeeld precies gaan isoleren?

Om de juiste beslissingen te maken, is een kosten-batenanalyse cruciaal. Op basis van deze analyse kan men immers kiezen voor de meest kostenoptimale oplossing. Kostenoptimaal betekent eigenlijk gewoon met het beschikbare budget een zo goed mogelijk gevulde winkelwagen verkrijgen, door met gezond verstand voor de juiste opties te kiezen. Maar op welke manier maakt men een goede afweging?

Alle kosten en baten samen vormen de basis om de totale actuele kost te bepalen. Om deze te berekenen, moet men rekening houden met de bouwkost (initiële investering om de woning te bouwen), maar onder meer ook met de inkomsten uit premies, belastingverminderingen en kosten en uitgaven voor energieverbruik, en dit voor een periode van 30 jaar (Europees afgesproken looptijd). De uitdaging is dus het vinden van de juiste combinatie van isolatie, luchtdichtheid, ventilatie en verwarming. Naarmate je bijvoorbeeld meer isoleert, daalt het energieverbruik. En dit tot een bepaald punt, waar de daling van het energieverbruik de meerkost van het isoleren niet meer compenseert. Dit punt ligt voor elke woning anders, dus hier hebben architect en aannemer een belangrijke rol te spelen!