Andere wijzigingen voor premies, voordelen en regels in 2022 in Vlaanderen

Gepubliceerd op 03 Januari 2022

Naast de regels voor nieuwbouwwoningen en de energiepremies voor renovaties zijn er nog een aantal zaken die veranderen in 2022. Wat? Dat lees je hier.

Premie verwijdering asbesthoudend dak en plaatsing zonnepanelen

Verwijder en vervang je in 2022 een asbesthoudend dak en plaats je zonnepanelen op niet-verwarmde niet woongebouwen, dan kun je via Fluvius een tijdelijke premie van 12 euro krijgen per vierkante meter dakoppervlak waarvan het asbest wordt verwijderd en op dezelfde site een nieuwe PV-installatie geplaatst wordt.

Men spreekt dan over het verwijderen van al het asbesthoudend materiaal in het onderdak of de dakbedekking en het volledig vernieuwen van dit volledige dakdeel. De nieuwe PV-installatie moet dan op het gesaneerde dak of op een ander dak in dezelfde site worden geplaatst. Bovendien moet de oppervlakte van de nieuw geplaatste fotovoltaïsche zonnepanelen in verhouding tot de gesaneerde dakoppervlakte minstens 10% zijn.

De premie geldt enkel voor niet-verwarmde, niet-woongebouwen zoals loodsen, stallen, … Er zijn geen isolatie-eisen van toepassing.

Opgelet, deze premie moet nog finaal goedgekeurd worden. Dit wordt verwacht in de loop van januari 2022. Raadpleeg Fluvius voor verdere informatie.

Premie voor thuisbatterij en milieubijdrage

Premie thuisbatterij 2022

Vraag je vanaf 1 januari 2022 een premie aan voor de plaatsing van een thuisbatterij, dan zal het bedrag minder hoog zijn dan in 2021.

Voor volledige aanvraagdossiers ingediend tot eind 2021 bedraagt de premie maximaal 2550 euro. Vanaf 2022 zal deze premie dalen naar maximaal 1725 euro.

In 2022 bedraagt de premie 225 euro per kilowattuur voor de eerste 4 kWh, 187,5 euro per kWh voor 4 tot 6 kWh en 150 euro per kWh voor 6 tot 9 kWh werkelijke capaciteit van het batterijsysteem. De premie kan maximaal 1725 euro bedragen en max 40% van de factuur, incl. btw. De Vlaamse Regering gaat deze premie verder afbouwen de volgende jaren. Ontdek meer over de premie voor de thuisbatterij.

Milieubijdrage

Vanaf 1 januari 2022 zal er ook een milieubijdrage betaald moeten worden voor de thuisbatterij die vanaf 2022 is aangekocht. Dit om de zorg voor het milieu te garanderen en de thuisbatterijen te recycleren op het einde van hun levensduur.

Producenten, invoerders en installateurs die thuisbatterijen invoeren die gekoppeld zijn aan een decentrale energieproductie-installatie voor elektriciteit en aangesloten zijn bij Bebat, betalen vanaf 1 januari 2022 een milieubijdrage wanneer ze deze batterijen verkopen of verhuren op de Belgische markt. Bebat zorgt dan voor de volledige terugnameplicht voor deze batterijen.

Deze milieubijdrage geldt alleen voor thuisbatterijen die na 1 januari 2022 op de markt zijn gebracht en bedraagt 2,39 euro/kg voor thuisbatterijen op basis van lithium-ion en 1,27 euro/kg voor thuisbatterijen op basis van zoutwater.

Verbod op stookolieketels

Wil je vanaf 2022 je verwarmingsinstallatie in een bestaand gebouw aanpassen? Dan mag je geen nieuwe stookolieketel meer plaatsen als er in de straat een aansluiting op het aardgasnetwerk mogelijk is. Je gaat dus best op zoek naar een alternatief. Kleine herstellingen zijn wel nog mogelijk.

EPC bij verkoop woningen

Ga je in 2022 een huis of appartement verkopen, dan mag je enkel een recent EPC, van na 2019 voorleggen. Dit EPC herken je aan het EPC-label van A+ tot F dat op het EPC staat. Voordien mocht het EPC voor verkoop maximaal 10 jaar oud zijn. Bij verhuur mag je wel het bestaande EPC (max. 10 jaar oud) blijven gebruiken. Lees meer over het EPC bij verkoop of verhuur van een woning.

Niet-residentiële gebouwen renovatieverplichting

Vanaf 1 januari 2022 zullen niet-residentiële gebouwen verplicht gerenoveerd moeten worden. En specifiek binnen de 5 jaar na het verlijden van de akte bij een notariële overdracht in volle eigendom of het vestigen van een opstarecht of bij het vestigen van een erfpacht en hierbij aan deze vier energiebesparende maatregelen moeten voldoen:

  • Als voor de dakisolatie de minimale R-waarde van 0,75 m²K/W niet wordt gehaald, moet dakisolatie met maximale U-waarde van 0,24 W/m²K worden geplaatst.
  • Enkel dat glas aanwezig is, moet worden vervangen door beglazing met maximale U-waarde van 1 W/m²K.
  • Alle centrale verwarming die ouder zijn dan 15 jaar zal moeten worden vervangen, tenzij er kan aangetoond worden dat de installatie voldoet aan de minimale installatie-eisen voor renovatie. Ook hier mag, in het geval er een aardgasnet beschikbaar is in de straat, een stookolieketel ouder dan 15 jaar niet worden vervangen door een nieuwe stookolieketel.
  • Koelinstallaties die ouder zijn dan 15 jaar en gebruik maken van koelmiddelen op basis van ozonlaagafbrekende stoffen of koelmiddelen met een GWP-waarde* van minstens 2500, moeten vervangen worden door koelinstallaties die geen gebruik maken van deze schadelijke koelmiddelen. (*Global Warming Potential)

Ook moeten niet-residentiële gebouwen binnen de 5 jaar na de overdracht ook een energielabel behalen. 

  • Voor overdrachten vanaf 1 januari 2022 moet een klein niet-residentieel gebouw binnen de 5 jaar na de overdracht, aanvullend op het voldoen aan het minimaal maatregelenpakket, ook een energielabel C of beter behalen. 
  • Voor overdrachten vanaf 1 januari 2023 moet een groot niet-residentieel gebouw binnen de 5 jaar na de overdracht, aanvullend op het voldoen aan het minimaal maatregelenpakket, een minimumaandeel hernieuwbare energie van 5% realiseren. Vanaf 1 januari 2025 wordt dit minimumaandeel hernieuwbare energie vertaald naar een minimaal energielabel.

Via het EPC kunnen nieuwe gebouweigenaars, opstalhouders en erfpachters zullen aantonen dat ze aan de eisen van de renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen voldoen. Lees meer over de renovatieverplichting bij niet-residentiële gebouwen.

Uitbreiding EPC bij gemeenschappelijke delen

Alle grote appartementsgebouwen met minstens 15 gebouweenheden moeten op 1 januari 2022 een EPC voor de gemeenschappelijke delen hebben. Op 1 januari 2023 is dat ook nodig voor alle middelgrote appartementsgebouwen met 5 tot 14 gebouweenheden. Op 1 januari 2024 moet dit ook boor de kleinere appartementsgebouwen met 2 wooneenheden tot 4 gebouweenheden.

Gebouweenheden zijn zowel wooneenheden (appartementen) als kleine niet-residentiële eenheden (winkeltjes, kantoortjes, kappers, medische praktijken, kinderopvangverblijven, apotheken, horeca, B&B …) die aanwezig zijn in het appartementsgebouw. Kom meer te weten over het EPC bij gemeenschappelijke delen.

Einde premie brandstofcel

Voor een microkrachtkoppeling of een brandstofcel kleiner dan 10kW kon tot nu toe een premie krijgen. Gebruik je een fossiele brandstof, dan wordt deze premie vanaf 2022 stopgezet. Lees meer over de premie voor microkrachtkoppeling.

Wil je graag op de hoogte blijven over de premies? Houd dan bouwinfo.be in de gaten.