Zonneplan 2025, tot 1500 euro premie voor zonnepanelen

Gepubliceerd op

Met het Zonneplan 2025 wil de Vlaamse regering de capaciteit van zonne-energie in Vlaanderen aandikken met minstens 1500 megawatt (MW) of een stijging van 40 procent tegen 2025. Dat komt overeen met ongeveer 400.000 huishoudelijke zonnepaneleninstallaties. 

Zonnepanelen als energieopwekker

Zonnepanelen zijn en blijven een goed renderende en tegelijk ecologische keuze om energie op te wekken. Zonne-energie vormt samen met windenergie en groene warmte een belangrijk onderdeel van het energiesysteem van de toekomst.

Meer zonnestroom

Vandaag ligt er ongeveer 3600 megawatt aan zonnepanelen in Vlaanderen, verdeeld over meer dan 500.000 installaties, die ongeveer amper vijf procent van de beschikbare dakoppervlakte bedekken. Er is dus nog veel potentieel. Om vijf jaar lang een groei van gemiddeld 300 megawatt per jaar te stimuleren, start de Vlaamse overheid aantrekkelijke initiatieven op.

Jaarlijks 27.000 gezinnen

Sinds 1 januari 2021 kan je genieten van een eenmalige premie met een maximum van 1500 euro voor de installatie van nieuwe zonnepanelen met een omvormervermogen dat kleiner is dan of gelijk is aan 10 kilovoltampère (kVA). Dat is zowat een kwart van de totale kost. Let wel, de premie is begrensd tot 40 procent van de investeringskosten, vermeld op de facturen. Bovendien geldt de premie uitsluitend voor bestaande woningen, voor nieuwbouw zijn er sowieso al verplichtingen met betrekking tot het E-peil. Jaarlijks kunnen 27.000 gezinnen rekenen op de premie. De subsidie komt er omdat eigenaars van nieuwe zonne-installaties vanaf dit jaar niet meer kunnen genieten van de terugdraaiende teller, een financieel gunstige verrekening van de eigen productie.

Optimaal zelfverbruik

Meer zonne-energie betekent dat meer huishoudens hun eigen elektriciteit opwekken. Om het energiesysteem op lange termijn betaalbaar te houden, voert Vlaanderen het principe van optimaal zelfverbruik in. Het is de bedoeling om de stroom opgewekt door de zonnepanelen zo veel mogelijk te benutten op het moment van de productie, om het elektriciteitsnet niet te veel te belasten. Op die manier neemt het rendement van zonnepanelen toe en daalt de energiefactuur. Het zelfverbruik stijgt bijvoorbeeld door elektrische toestellen slim aan te sturen. Zo verhoogt het zelfverbruik als de zonnestroom wordt opgeslagen, in thuisbatterijen of via warmtepompboilers. Om dit aan te moedigen is de batterijpremie tot eind 2021 verlengd en kan je je voordeel blijven doen met de premie van 300 euro voor stuurbare warmtepompboilers.

Lees ook over het einde van de terugdraaiende teller.