Welke energiepremies en fiscale premies ondersteunen je woonproject in 2021?

Gepubliceerd op 28 December 2020

Ga je in 2021 energiebesparende maatregelen nemen voor je woning? Een slimme move! Ook dit jaar worden eigenaars aangemoedigd met premies, incentives en fiscale voordelen. Om de renovatiegolf te ondersteunen en de gevolgen van de coronacrisis op te vangen, lanceert de Vlaamse Regering nieuwe en verhoogde premies. Waar kun je vanaf 2021 beroep doen? Lees het in deze samenvatting.  

Langetermijnrenovatiestrategie

29 mei 2020 werd door de Vlaamse Regering de Vlaamse langetermijnrenovatiestrategie voor gebouwen 2050 goedgekeurd. Vlaamse wooneigenaars worden gevraagd om energiemaatregelen te nemen om de ambitieuze klimaatmaatregelen te kunnen realiseren. De bedoeling is dat uiterlijk 2050 bestaande woninggebouwen hetzelfde energieprestatieniveau als nieuwbouwwoningen bereikt moeten hebben. Dit wil zeggen dat het EPC van het volledige woningpark verlaagd om een EPC-label A te bereiken. Momenteel voldoen slechts 3,5 % van de 3 miljoen huizen en appartementen hieraan. Werk aan de winkel dus!

Nieuwe en verhoogde premies

Om de renovatiegolf die ons te wachten staat te ondersteunen en de gevolgen van de coronacrisis in de Vlaamse Bouwsector op te vangen, stelt de Vlaamse Regering nieuwe en verhoogde premies ter beschikking. Welke? We zetten ze even voor je op een rijtje.

Premies netbeheerder 2021

Energiebesparende investeringen

Is je bestaande woning voor 2006 aangesloten op het distributienet of werd je omgevingsvergunning voor 2006 aangevraagd, dan kun je via je netbeheerder Fluvius rekenen op premies voor energiebesparende aanpassingen. Je krijgt premies voor, samen met een aannemer, je dak, muur en vloer te isoleren en het plaatsen van isolerende beglazing.

Nieuw: premie verwijderen asbest

Vanaf 2021 kun je nu ook aanspraak maken op een extra premie voor het plaatsen van dakisolatie en de na-isolatie van buitenmuren in combinatie met het verwijderen van een asbesthoudend dak en/of gevelbekleding. De premie wordt dan met 8 euro per m2 verhoogd.

Verdubbeling premie beglazing en muurisolatie

Vanaf 2021 wordt ook de premie voor het plaatsen van isolerende beglazing verdubbeld van 8 naar 16 euro per m2 en de premie voor na-isolatie van muren via de buitenzijde van 15 naar 30 euro per m2.

Isolatiepremies bestaande woningen in 2021 (via aannemer)

 

 

Dak- of zoldervloerisolatie

4 euro per m²

Rd-waarde minstens 4,5 m²K/W

Dak- of zoldervloerisolatie + asbestverwijdering

12 euro per m²

Rd-waarde minstens 4,5 m²K/W, verwijderen en afvoer asbest volgens strikte regels bepaald door OVAM en de Codex welzijn op het werk.

Na-isolatie buitenmuren via buitenzijde

30 euro per m²

Rd-waarde minstens 3 m²K/W

Na-isolatie buitenmuren via buitenzijde + asbestverwijdering

38 euro per m²

Rd-waarde minstens 3 m²K/W, verwijderen en afvoer asbest volgens strikte regels bepaald door OVAM en de Codex welzijn op het werk.

Na-isolatie spouwmuur

5 euro per m²

Spouw minstens 5 cm, uitvoering conform STS 71-1

Na-isolatie buitenmuren via binnenzijde

15 euro per m²

Rd-waarde minstens 2 m²K/W

Na-isolatie vloer of kelder

6 euro per m²

Rd-waarde minstens 2 m²K/W

Hoogrendementsbeglazing

16 euro per m²

U-waarde van maximaal 1,0 W/m²K

Premies energiezuinige technieken

Maar ook energiezuinige aanpassingen voor technieken worden beloond. Zo krijg je premies voor het plaatsen van een warmtepomp, een warmtepompboiler, een zonneboiler en zonnepanelen. Die laatste premie is trouwens nieuw in 2021. Ontdek alle premies en voorwaarden op de website van Fluvius.

Premies voor energiezuinige technieken in 2021 (via aannemer)

 

Warmtepomp 

Geothermische warmtepomp: 4000 euro

 

Lucht-water warmtepomp: 1500 euro

 

Hybride lucht-water warmtepomp: 800 euro

 

Lucht-lucht warmtepomp: 300 euro

Warmtepompboiler

Per wooneenheid en maximaal 40% van de factuur: 300 euro

Zonneboiler

Per wooneenheid maximaal 2750 euro en maximaal 40% van de factuur: 550 euro/m² collectoroppervlakte

Fotovoltaïsche zonnepanelen

Maximaal 1500 euro en maximaal 40% van de factuur:  eerste 4 kWp: 300 euro per kWp,  4 tot 6 kWp: 150 euro per kWp

Nieuw: Renteloos renovatiekrediet voor nieuwe eigenaars

Rentesubsidie

Nieuwe eigenaars kunnen in 2021 een renteloze renovatielening krijgen. Dit krediet vraag je aan bij je bank. Ga je binnen de 5 jaar het EPC-label van je woning verbeteren, dan kun je naast je hypothecaire krediet voor de aankoop van het pand ook een renteloze renovatiekrediet afsluiten. Hiernaast kun je een renteloos hypothecair renovatiekrediet afsluiten met de bedoeling een EPC-label E of F naar een label van A, B of C te brengen binnen een periode van 5 jaar. Dit krediet moet dan hoofdzakelijk dienen voor de renovatie van de eengezinswoning. De interesten van het renovatiekrediet worden dan automatisch door de Vlaamse Overheid, het VEKA terugbetaald onder de vorm van een rentesubsidie.

Renovatiekrediet energiehuis

Erf je of krijg je een woning of appartement geschonken, dan kun je vanaf 2021 de woning met slecht EPC renoveren en via je lokaal energiehuis een energielening+ krijgen. Dit hypothecair renovatiekrediet is vanaf het begin al renteloos en dus geen rentesubsidie.

Nieuw: EPC-labelpremie

Alle woningeigenaars komen in aanmerking voor deze premie van Fluvius. Kun je binnen een periode van 5 jaar via het EPC (opgemaakt vanaf 2019) aantonen dat je je woning of appartement veel energiezuiniger gemaakt hebt, dan kom je in aanmerking voor een premie van 2500 tot 5000 euro afhankelijk van het nieuwe energielabel dat dan kan worden voorgelegd. Je kunt bovendien telkens een bijkomende premie krijgen om een beter label te bereiken. Deze is dan gelijk aan het verschil tussen de premie voor het behaalde nieuwe label en het al verkregen labelpremie. Opgelet, je kunt deze premie niet combineren met de totaalrenovatiebonus. Bovendien moet het EPC na de werken worden opgemaakt door een energiedeskundige type A.

Voor alle eigenaars

Woning label E of F

Appartement label D, E of F

Te bewijzen energielabel na renovatie binnen de 5 jaar

label C

label B

label A

label B

label A

Maximaal bedrag van de premie

2500 euro

3750 euro

5000 euro

2500 euro

3750 euro

Sloop-en heropbouwpremie verlengd tot eind 2022

Dien je binnenkort een omgevingsvergunningaanvraag in voor de sloop en heropbouw van een woning? Dan kun je dankzij de verlening nog tot eind 2022 genieten van een sloop- en heropbouwpremie. Bovendien wordt het premiebedrag verhoogt naar 10000 euro. Dit is enkel mogelijk voor wie niet in aanmerking komt voor de 6% btw-verlaging in bepaalde centrumsteden vanuit de federale overheid. De sloop- en heropbouwpremie in 2021 moet binnen de 3 maanden na de goedkeuring van de omgevingsvergunning worden aangevraagd bij het VEKA. Ontdek meer over deze premie.

Meer weten over premies? Hou de website van Bouwinfo in de gaten voor regelmatige updates.