Voor welke werken kunt u de renovatiepremie aanvragen?

Gepubliceerd op 17 Juli 2015
Kan ik de vernieuwing van mijn bouwschil in fases aanpakken: eerst het dak, dan de gevel?
Kan ik de vernieuwing van mijn bouwschil in fases aanpakken: eerst het dak, dan de gevel?
Nieuwe ketel ACV
Nieuwe ketel ACV
Belisol : Houten Ramen
Belisol : Houten Ramen

De werken die in aanmerking komen om te genieten van de Vlaamse renovatiepremie, vanaf 1 november 2015 zijn gegroepeerd in 4 categorieën. Hoe u de premie kunt aanvragen, hangt af van het feit of u bewoner of verhuurder bent. U moet wel per categorie voor minimum 2.500 euro (excl. btw) aan facturen kunnen voorleggen!

Aanvraag als bewoner :

 • U kunt als persoon en per woning slechts twee keer een renovatiepremie krijgen in 10 jaar.
 • Per aanvraag kunt u uit max. 2 categorieën van werken facturen indienen.
 • Voor elke categorie kunt u ook maar één keer een aanvraag doen.
 • De tweede renovatiepremie kunt u ten vroegste 1 jaar na de 1e aanvraag indienen en ten laatste 2 jaar na de 1e aanvraag.

Aanvraag als verhuurder :

 • U kunt als persoon en per woning slechts twee keer een renovatiepremie krijgen in 10 jaar.
 • Maar als verhuurder mag u ook in één aanvraag uit de 4 categorieën van werken facturen indienen. U kunt dan natuurlijk geen tweede aanvraag meer indienen.
 • Voor elke categorie kunt u ook maar één keer een aanvraag doen.
 • De tweede renovatiepremie kunt u ten vroegste 1 jaar na de 1e aanvraag indienen en ten laatste 2 jaar na de 1e aanvraag.
 • U kunt geen aanvraag meer indienen in de laatste 3 jaar van het huurcontract.

Dit zijn de 4 categorieën

Structuur: funderingen, draagvloeren, muren en vaste trappen:

De gehele of gedeeltelijke vervanging of verbetering van de buiten- en binnenmuren en de funderingen:

 • ondergrondse werkzaamheden om de bestaande funderingen te verbeteren, de ingegraven constructies waterdicht te maken en kelderzwam te bestrijden
 • de afbraak en de wederopbouw van muren, en van dragende of steunende elementen in die muren, zoals balken, kolommen en lateien
 • de behandeling van de muren tegen optrekkend vocht door plaatsing van een waterkerende laag of injectie van waterdichtmakende producten
 • de vernieuwing van het voegwerk, al dan niet gecombineerd met gevelreiniging
 • de behandeling van de muren tegen (huis)zwam
 • het aanbrengen van natte of droge kalkbepleistering op de binnenmuren of aan de binnenkant van de buitenmuren (ook gyproc)
 • de afwerking van buitenmuren met gevelsteen, bepleistering of een gevelbekleding in speciaal daarvoor bestemde materialen

Komen niet in aanmerking: vaste plafonds, wandtegels aan de binnenmuren, isolatie.

De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de draagvloeren (structureel dragend gedeelte van vloer, nl balkenlaag of gewelflaag) boven de kelder en tussen de verdiepingen:

 • het afbreken van bestaande draagvloeren en de vervanging ervan door draagkrachtige elementen
 • de behandeling van de draagvloeren tegen (huis)zwam en insecten
 • het aanbrengen van natte of droge kalkbepleistering op de onderkant van draagvloeren

Komt niet in aanmerking: het vernieuwen van de dekvloeren (bestaat uit de lagen die op de draagvloer liggen, zoals chape en bedekking).

Het vervangen of plaatsen van een of meer vaste trappen met het oog op een veilige verbinding tussen de verdiepingen.
Ook het vervangen van een keldertrap of een vaste trap naar de zolder komt in aanmerking.

Dak : werken aan het dakgebinte, dakbedekking, dakgoten & afvoer

De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van het dak van de woning:

 • het afbreken van bestaande dakstructuren en de vervanging ervan door draagkrachtige vloeren, balkenlagen of gebinten
 • de behandeling van de dakstructuren tegen (huis)zwam en insecten
 • de vernieuwing van de waterdichte bedekking en het onderdak
 • de aanleg van een groendak
 • het aanbrengen of de vernieuwing van de hulpstukken en toebehoren om het hemelwater af te voeren
 • het aanbrengen of de vernieuwing van dakdoorbrekingen, zoals dak(vlak)ramen (velux), koepels en schouwen
 • het aanbrengen van natte of droge kalkbepleistering op de onderkant van de dakstructuren

Komen niet in aanmerking: daken boven niet-gesloten ruimten (afdaken), en verandadaken, dakisolatie.

Buitenschrijnwerk

De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van ramen en buitendeuren in de gevels van de woning, waarbij hoogrendementsbeglazing geplaatst wordt met een Ug-waarde van maximaal 1,1 W/m²K. Dit is dezelfde norm als bij de premie van de netbeheer voor ramen.
Buitenschrijnwerk dat geplaatst wordt vanaf 1 januari 2016 moet aan de ventilatienormen voldoen.

Ook rolluiken, ingebouwde ventilatieroosters en de binnenafwerking komen in aanmerking als ook gelijktijdig ramen en buitendeuren worden vervangen.

Dakvlakramen (velux) en dakkapellen komen in aanmerking maar vallen onder categorie 2: dak.

Komen niet in aanmerking:

 • enkel vervanging van het glas
 • vliegenramen
 • ventilatiesystemen (wel verluchtingsroosters in de ramen)
 • werken aan garagepoorten
 • veranda's
 • het schilderen van buitenschrijnwerk

Technische installaties

 1. De werkzaamheden die erop gericht zijn de woning te voorzien van centrale verwarming:
  • de plaatsing van een hoogrendementsverwarmingsketel (of condensatieketel) met het label HR+ of HR Top (aardgas) of Optimaz of Optimaz-elite (stookolie) of van een houtpelletketel om de hele woning te verwarmen. Verwarmingsketels die geproduceerd zijn vanaf 26 september 2015 moeten voldoen aan de Europese energie-efficiëntienorm
  • het aanbrengen, de vervanging of toevoeging van installatieonderdelen, op voorwaarde dat ook de verwarmingsketel vervangen wordt.
  • de plaatsing van Co- of rookmelders.

Komen wel in aanmerking:

 • centrale verwarming met warmwaterdistributie voor vloerverwarming
 • werken voor het uitbreken, weghalen en neutraliseren van een mazouttank als ze door een aannemer gebeuren, en als ze samengaan met andere werken aan de centrale verwarming (b.v. het plaatsen van een nieuwe ketel)

Komen niet in aanmerking:

 • autonome en individueel werkende verwarmingstoestellen of kachels
 • warmtepompen, warmte-krachtkoppelingsinstallaties, thermische zonnepanelen
 • elektrische verwarming (accumulatoren)
 • windturbines en mechanische verluchtingen
   
 1. De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de elektrische huisinstallatie.
  • Onder elektrische huisinstallatie wordt verstaan het geheel van elementen om stroom en telecommunicatie te verdelen in de woning, inclusief de kosten van de aansluiting op het openbaar net en de plaatsing van de meetinstallatie voor elektriciteit.
  • De conformiteit van de installatie met het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties moet altijd aangetoond worden met een attest van een erkend keuringsorgaan. Ook deze kosten mogen mee in rekening gebracht worden.

Komen niet in aanmerking:

 • installaties voor de productie van elektriciteit (b.v. fotovoltaïsche cellen), verlichtingsarmaturen en elektrische verbruikstoestellen
 • Domotica en automatisaties, behalve als deze betrekking hebben op de sturing van de centrale verwarming.
   
 1. De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de sanitaire installaties:
  • de vernieuwing van de bestaande sanitaire toestellen of de plaatsing van maximaal één douche, één ligbad, twee wastafels en één wc als die nog niet aanwezig zijn in de woning
  • samen met de vervanging of plaatsing van toestellen in het vorige punt: het aanbrengen of de vernieuwing van de leidingen en toebehoren voor (regen)watertoevoer (ook regenwaterput en septische put), de leidingen en toebehoren voor de afvoer van het gebruikte water in het openbare rioleringsnet, de leidingen en gewone toestellen voor de productie van sanitair warm water, de natte of droge kalkbepleistering van de muren en het plafond in de sanitaire ruimten.

Komen niet in aanmerking:

 • baden of douches met gestuwde watertoevoer of stoomtoevoer
 • badkameraccessoires en badkamermeubels
 • het plaatsen van een tweede douche, een tweede ligbad, en derde wastafel en een tweede wc
 • de afwerking van badkamer of toilet met tegels en dergelijke
 • zonneboiler