Vlaamse aanpassingspremie 2021

Gepubliceerd op 28 Januari 2021

65-plussers die hun woning willen aanpassen aan de noden van het ouder worden, krijgen van de Vlaamse overheid een duwtje in de rug in de vorm van een Vlaamse aanpassingspremie. Zij zijn aan de ene kant gebaat bij aanpassingswerken aan technische installaties of hulpmiddelen.

Aanpassingen voor 65-plussers

Voorbeelden zijn een aangepaste badkamer, een traplift of rolstoelplateaulift en het automatiseren van de bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken. Aan de andere kant gaat hun zelfredzaamheid erop vooruit na verbouwingen om de toegankelijkheid van de woning te bevorderen. Denk aan het wegwerken van niveauverschillen op de woonverdieping en aan het plaatsen van veilig beloopbare trappen.

Voorwaarden in een nieuw jasje

De voorwaarden van de aanpassingspremie hebben betrekking op je inkomen, je woning en de ingediende facturen. Zo mag je inkomen als bejaarde voor wie de aanpassingen worden uitgevoerd niet hoger zijn dan 31.870 euro voor één aanvrager zonder persoon ten laste, 44.620 euro voor één aanvrager met één persoon ten laste, te verhogen met 3.570 euro per bijkomende persoon ten laste, 44.620 euro voor twee aanvragers, te verhogen met 3.570 per bijkomende persoon ten laste.

Ben je een verhuurder, die voor minimum negen jaar verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor? Dan ligt de inkomensgrens voor de premie op 63.740 euro. Voor aanvragen in 2021 wordt gekeken naar het gezamenlijk belastbaar inkomen van het derde jaar dat voorafgaat aan de aanvraagdatum.

De woning waarvoor je de verbeteringspremie aanvraagt moet onder meer als hoofdverblijfplaats worden bewoond. En op de facturen die je voorlegt (niet ouder dan 2 jaar), moet het totaalbedrag voor een uitgevoerd werk minstens minstens 1.200 euro inclusief btw bedragen.

Tegemoetkoming van 50 %

De Vlaamse aanpassingspremie komt per onderdeel altijd overeen met de helft van de som van de goedgekeurde facturen, btw inbegrepen en afgerond tot op het lagere tiental. Toch kan de premie per onderdeel nooit hoger dan 1250 euro zijn.

Interesse? Vraag de Vlaamse aanpassingspremie aan.