Vermindering van de onroerende voorheffing en registratierechten 2021

Gepubliceerd op 27 Januari 2021

Voer je een ingrijpende energetische renovatie uit? Ze garandeert niet alleen een drastische daling van je energieverbruik, je krijgt er ook een vermindering van de onroerende voorheffing én een korting op de registratierechten bovenop. Ontdek er hier meer over.

Ingrijpende energetische renovatie (IER)

Dit is een renovatie waarbij de technische installaties voor verwarming of koeling volledig worden vervangen en waarbij minstens 75 procent van de bestaande en de nieuwe scheidingsconstructies, die grenzen aan de buitenomgeving, wordt (na)geïsoleerd.

Kortingen

Als je een bouwaanvraag voor een ingrijpende energetische renovatie indient en op het einde van de rit een E-peil van maximaal E90 kunt voorleggen, krijg je vijf jaar lang een korting op de onroerende voorheffing. Concreet gaat het om 50 procent bij E90 of lager en om 100 procent bij E60 of lager.

Maar er is nog meer! Koop je voortaan een bestaande woning en ga je binnen vijf jaar aan de slag om ze ingrijpend energetisch te renoveren? Dat bevoordeelt je met een daling van de registratiekosten van 6 naar 5 procent. Voor verkoopovereenkomsten
afgesloten vanaf 1 januari 2021 kan je ook bij sloop, gevolgd door een herbouw genieten van het verlaagd tarief voor IER. Voordien was dit uitgesloten.

De sloop- en herbouwwerkzaamheden moeten wel ingrijpend zijn: de nieuwbouw moet minstens 800 m3 of minstens een wooneenheid omvatten, of bij een renovatie moet 75% van de buitengrenzen van het nieuwe gebouw (buitenmuren, daken, vensters en deuren) nieuw gebouwd zijn. En dit is meegenomen want deze korting zorgt vóór de start van de werken voor meer kapitaalkracht om te investeren in een energiezuinige woning. Onthoud ook dat je de korting retro-actief kunt aanvragen als dat op het ogenblik van de notariële akte niet is gebeurd.

Last but not least kan je bij een ingrijpende energetische renovatie eveneens genieten van de verschillende individuele premies en de totaalrenovatiebonus.

Meer weten? Ontdek er hier meer over.